I Forum Green Smart City - Głos nauki w walce ze smogiem

W poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15:30 w Centrum Kongresowym UR (al. 29 Listopada 46), odbędzie się organizowane w ramach Związku Uczelni InnoTechKrak I Forum Green Smart City- głos nauki w walce ze smogiem.

 

Wzrastające zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem w Polsce i na świecie. Powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jak pokazują dane statystyczne, rocznie
z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Według raportu NIK, Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej!

Z kolei jak wynika z analiz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stan powietrza w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy jego jakości, ze względu na ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu,
a zwłaszcza wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. jego niekorzystne położenie, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji. Koniecznym staje się więc podjęcie szerokiej, otwartej dyskusji przez władze samorządowe, naukowców, ekspertów oraz mieszkańców Małopolski, której celem byłoby dokonanie pozytywnych zmian w myśleniu i podjęcie konstruktywnych decyzji na rzecz jakości powietrza.

 

I Forum Green Smart City- głos nauki w walce ze smogiem - to platforma wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski. Głównym założeniem Forum jest pokazanie, że działania podjęte przez administrację rządową, władze województwa i gmin, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji muszą być oparte o synergię działań podmiotów na wielu płaszczyznach. Forum ma też stanowić miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem
i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych. Forum ma charakter otwarty, a do udziału w nim zaproszeni zostali reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin województwa Małopolskiego, eksperci i naukowcy (z Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej).

Więcej informacji tutaj

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Termin:
11 kwietnia 2016 r.
Osoba kontaktowa:
Magdalena Wilk
Telefon:
12 662 42 80
Fax:
12 662 42 98
Email:
Magdalena.wilk@ur.krakow.pl

Organizator:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie