Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Informacja archiwalna

II Interdisciplinary Scientific Conference 'Mathematical Transgressions'

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Transgresje Matematyczne”
Termin: 15-19 marca 2015 r.
Email: instmat@up.krakow.pl

 

Drugie spotkanie z cyklu Interdyscyplinarnych Konferencji Naukowych „Transgresje matematyczne" odbędzie się w Krakowie w dniach 15 – 19 marca 2015 r. Idea konferencji zrodziła się w środowisku krakowskich dydaktyków matematyki, którzy dostrzegli potrzebę interdyscyplinarnej współpracy naukowej. Organizatorzy, zainspirowani koncepcjami człowieka Józefa Kozieleckiego oraz Viktora Frankla zmierzają do zainicjowania ruchu, który wypracuje spójny horyzont edukacji matematycznej obejmujący wyniki różnych dziedzin szczegółowych.

W czasie wykładów plenarnych, warsztatów, wystąpień w sesjach i otwartych dyskusji, podejmowane będą tematy związane z edukacją matematyczną. Do spotkania zaproszeni są przedstawiciele takich dyscyplin naukowych jak matematyka, dydaktyka matematyki, filozofia, psychologia i pedagogika, a także reprezentanci oświaty i szkolnictwa. W trakcie konferencji poprowadzą warsztaty i wygłoszą wykłady plenarne znakomici goście zagraniczni: Sylvia Rimm, Kobus Maree, Bernard Sarrazy, Alan Schoenfeld oraz Erich Ch. Wittmann. Polską dydaktykę matematyki reprezentować będą profesorowie Marianna Ciosek oraz Stefan Turnau, a ich wspólny wykład rozpocznie konferencję.

Organizatorzy wierzą, że owocem spotkań w cyklu "Transgresje Matematyczne" będzie podniesienie jakości i efektywności kształcenia matematycznego oraz integracja środowisk naukowych i społeczno– edukacyjnych, dla których centrum zainteresowana stanowi Uczeń i jego potrzeba rozwoju.

Organizator: Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Patronat: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Patronat medialny: Psychologia w Szkole
Sponsorzy: Harvard University Press, Oficyna Wydawnicza „Impuls"

Strona internetowa konferencji: http://ikntm.up.krakow.pl/II/

Organizator:

Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego