Wiedeń

Informacje ogólne:
Austria

Liczba mieszkańców: 1 888 776
Adres Urzędu Miasta:
Lichtenfelsgasse 2
1010 Wiedeń
Austria Pokaż na mapie

Tel: +43 1 4000 81111

E-mail:post@ma53.wien.gv.at

Oficjalna strona miasta:
Burmistrz:
Dr. Michael Ludwig
Porozumienie z Krakowem:
18 października 2000 r. - Wspólne oświadczenie miasta Rzeczypospolitej Polskiej Krakowa i stolicy Republiki Austrii o współpracy w różnych obszarach polityki komunalnej, szczególnie w dziedzinie technologii miejskiej. 1 lipca 2005 r. - Wspólne Oświadczenie Stołeczno Królewskiego Miasta Krakowa i Stolicy Republiki Austrii Wiednia. 16 czerwca 2009 r. - przewidziane na okres 4 lat Wspólne Oświadczenie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa i Stolicy Republiki Austrii Wiednia. 8 lipca 2013 r. - "Umowa o współpracy między Krakowem i Wiedniem" 4 kwietnia 2017 r. - "Umowa o współpracy między Krakowem i Wiedniem"

To położone nad Dunajem największe miasto Austrii, jej stolica oraz jeden z dziewięciu Krajów Związkowych, zostało założone ok. 500 lat p. n. e. jako skromna osada celtycka. Wiedeń rozkwitł dopiero za rządów dynastii Habsburgów, kiedy to stał się stolicą Świętego Imperium Rzymskiego i ważnym centrum religijnym, naukowym i kulturalnym. „Złoty okres" w historii miasta datuje się zazwyczaj na wiek XVIII i początek XIX (m. in. w latach 1814-1815 obradował tu słynny Kongres Wiedeński), jednak także dzisiaj Wiedeń jest jednym z najbardziej znanych i strategicznie ważnych miast środkowej Europy. Miasto to jest znaczącym ośrodkiem kultury, sztuki i edukacji europejskiej. Wiedeńska architektura, reprezentująca wszystkie najważniejsze style, stała się inspiracją dla miast byłego imperium Austro-Węgier (m. in. Krakowa). Założony w 1365 r. Uniwersytet Wiedeński jest najstarszą uczelnią w niemieckojęzycznym obszarze językowym. Wiedeń jest skupiskiem rozmaitych muzeów, teatrów i galerii sztuki, lecz także siedzibą Wiedeńskiego Centrum Międzynarodowego, w którym prowadzą działalność wielkie międzynarodowe instytucje, w tym ONZ.

 

HISTORIA WSPÓŁPRACY

 

 

 

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie