Nankin

Historia współpracy:

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 

• We wrześniu 2012 r. do Nankinu pojechał uczeń krakowskiego gimnazjum w związku z faktem, że w 2014 roku Nankin będzie organizatorem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich zorganizował spotkanie konsultantów młodzieżowych z zaproszonych miast.

 

Gospodarka

 

• W czasie Dni Krakowa w Nankinie w maju 2010 r. odbyła się prezentacja potencjału gospodarczego Krakowa i spotkanie z branżą turystyczną.

 

• 23 lipca 2015 r. - wizyta delegacji Miasta Nankin w Krakowie w celu nawiązania kontaktów biznesowych. W skład delegacji wchodził Wiceprzewodniczący Komisji Głównej Zgromadzenia Ludowego Miasta Nankin Liu Jian oraz przedstawiciele biur promocji inwestycji i spraw zagranicznych. O klimacie dla przedsiębiorców oraz priorytetach i zachętach biznesowych dla zagranicznych przedsiębiorców goście rozmawiali rozmową z Dyrektorem Wydziału Rozewiu Miasta oraz przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego.

 

Gospodarka komunalna i usługi publiczne

 

• Listopad 2009 r.– robocza wizyta w Nankinie i Pekinie przedstawicieli Miasta Krakowa i firm komunalnych dotycząca wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zarządzaniu miejskimi systemami transportowymi. Zobacz galerię zdjęć...

 

• 5-9 września 2012 r. zorganizowane zostało w Nankinie Światowe Forum Urbanistyczne – Konferencja Miast Historycznych, do udziału, w której został zaproszony Prezydent Miasta Krakowa. Miasto Krakow było reprezentowane przez Dyrektora Kancelarii Prezydenta Annę Frankiewicz i Rafała Kulczyckiego z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

 

• 1 lipca 2015 r.  Urząd Miasta Krakowa odwiedziła delegacja z Biura Audytu Miasta Nankin. W spotkaniu studyjnym z delegacją zorganizowanym w ramach wymiany doświadczeń Krakowa i Nankinu wzięli udział przedstawiciele Zespołu Audytu Wewnętrznego UMK. Pięcioosobowej delegacji przewodniczył Dyrektor Generalny Biura Audytu w Nankinie Shi Weiguo. Biuro Audytu w Nankinie funkcjonuje od 1986 r. Z krakowskimi kolegami goście z Chin przedyskutowali takie zagadnienia jak: efekty nadzoru audytorskiego (m.in. w odniesieniu do współpracy z mediami i władzami miasta), wpływ audytu na budżet miasta, szkolenia dla zawodowych audytorów, sposoby zachowania niezależności audytu i regulacje prawne w tym zakresie.

 

Jubileusze i prezentacje

 

• 25-26 maja 2010 roku pierwsze Dni Krakowa w dawnej stolicy Chin, Nankinie - turystyczno-gospodarcza i kulturalna prezentacja naszego miasta w stolicy prowincji Jiangsu, a równocześnie pierwsze promocyjne przedsięwzięcie Krakowa w Azji (nie licząc udziału Krakowa w Expo). Program Dni Krakowa w Nankinie obejmował seminarium turystyczno-gospodarcze, spotkania z przedstawicielami władz miasta oraz koncerty Cracow Duo i zespołu jazzowego Jarosława Śmietany. „To spotkanie dwóch Miast rozpoczynamy od poznania naszych kultur, rozmowy językiem muzyki, którą wszyscy rozumiemy. Naszą przyjaźń budujemy na otwartości, ciekawości i życzliwości dla Krakowa, dawnej stolicy Polski, jednego z najpiękniejszych miast europejskich, a naszego partnera" - mówili przed rozpoczęciem koncertu przedstawiciele Miasta Nankinu. Krakowską prezentację uzupełniała wystawa zdjęć Starego Miasta i turystyczno-gospodarcze publikacje o mieście wydane w języku chińskim.

 

• Wielomiesięczne przygotowania i współpraca wielu partnerów (Miast: Krakowa i Nankinu oraz Nowohuckiego Centrum Kultury) zaowocowały wspaniałym przedstawieniem w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca z Nankinu pt.: „Spotkanie w Krakowie”, które odbyło się 21 września 2013 r. w Nowohuckim Centrum Kultury. Artyści zaprezentowali muzyczną opowieść o tradycjach, historii i krajobrazach Państwa Środka. Wizyta zespołu w Krakowie, zorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa, obejmowała zwiedzanie Starego Miasta i Muzeum Rynek Podziemny oraz wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

Kultura

 

• 25-26 maja 2010 roku pierwsze Dni Krakowa w dawnej stolicy Chin, Nankinie - turystyczno-gospodarcza i kulturalna prezentacja naszego miasta w stolicy prowincji Jiangsu, a równocześnie pierwsze promocyjne przedsięwzięcie Krakowa w Azji (nie licząc udziału Krakowa w Expo). Program Dni Krakowa w Nankinie w maju 2010 r. obejmował koncerty Cracow Duo i zespołu jazzowego Jarosława Śmietany, które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem publiczności.

 

• 21 września 2013 r. odbył się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie koncert Zespołu Pieśni i Tańca z Nankinu pt.: „Spotkanie w Krakowie”.

 

Wizyty oficjalne

 

• W dniach 20-28 września 2006 roku w Światowym Expo Miast Historycznych i Miast Kulturalnych w Nankinie wziął udział Zastępca Prezydenta Krakowa. W czasie Expo zorganizowana została wystawa fotograficzna Krakowa, a także odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezydenta Nanjing, Jin Daoquiang poświęcone ewentualnym możliwościom współpracy między Nankinem i Krakowem. Obydwie strony podkreśliły podobieństwa pomiędzy miastami. Uznano, że w oparciu o wieloletnie dobre kontakty gospodarcze pomiędzy Polską i Chinami, warto rozwijać współpracę między miastami w zakresie kultury i edukacji.

 

• W listopadzie 2006 r.  i sierpniu 2008 r. gościły w Krakowie oficjalne delegacje miasta Nankin, w czasie których kontynuowano – z udziałem przedstawicieli krakowskich instytucji kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych - uzgodnienia dotyczące zakresu i możliwości nawiązania korzystnej dla obydwu stron współpracy.

  

• Maj 2009 r.  - wizyta w Krakowie oficjalnej delegacji miasta Nankin i podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy między Krakowem i Nankinem.

   

• 10 maja 2011 r.  delegacja oficjalna z Nankinu złożyła wizytę w Krakowie i spotkała się z Prezydentem Miasta Krakowa oraz przedstawicielami Miasta. W czasie rozmowy omówiono możliwości współpracy w zakresie wzajemnej promocji miast oraz zaproszenia do Krakowa przedsiębiorców chińskich i warunki ich zaangażowania w projekty sportowe i infrastrukturalne.

 

• 19 listopada 2012 roku w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie delegacji Nankinu z Chanem Shaoze, Wicesekretarzem Komitetu Nankińskiego na czele z Zastępcą Prezydenta Krakowa Magdaleną Sroką, Doradcą Prezydenta Krakowa Krzysztofem Grünerem oraz przedstawicielami wydziałów Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Informacji,Turystyki i Promocji Miasta, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej. Celem wizyty delegacji było zapoznanie się z doświadczeniami Krakowa przy organizacji dużych imprez sportowych i kulturalnych.  Nankin, który w 2014 będzie organizatorem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich podjął już przygotowania i na szeroką skalę prowadzi działania mające na celu znakomitą organizację tego ważnego wydarzenia sportowego. Przedstawiciele krakowskich wydziałów Urzędu Miasta i ZIS zaprezentowali program krakowskich wydarzeń sportowych i kulturalnych i odpowiedzieli na pytania Gości dotyczące szczegółów technicznych i środków bezpieczeństwa podejmowanych przy organizacji wydarzeń masowych. Delegacja chińska wyraziła nadzieję na współpracę przy organizacji wspólnych imprez sportowych z udziałem mieszkańców Krakowa, m.in.  sportowców czy urzędników obydwu miast. Goście z Nankinu wyrazili podziw dla dziedzictwa architektury Krakowa oraz wysokiej jakości i rozmachu realizowanych rewaloryzacji zabytków, z żalem przyznając, że Nankin nie dysponuje porównywalną liczbą zabytków pomimo swojej tysiącletniej historii. Drugim celem wizyty delegacji z Nankinu było przekazanie Władzom Krakowa propozycji organizacji prezentacji Nankinu w Krakowie w 2013 roku  i prośby o pomoc w jej realizacji. Zastępca Prezydenta Krakowa Magdalena Sroka wyraziła zainteresowanie organizacją chińskiej prezentacji w Krakowie i zadeklarowała pomoc przy jej realizacji.

 

• 23 lipca 2015 r. oficjalna delegacja Miasta Nankin odwiedziła Kraków, żeby nawiązać kontakty biznesowe i spotkać się z przedstawicielami naszego miasta odpowiedzialnymi za promocję inwestycji. Więcej informacji w dziale Gospodarka.

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie