Rochester

Historia współpracy:

Umowa o współpracy pomiędzy Krakowem i Rochester została zawarta 18 lipca 1973 r. na okres pięciu lat i ulega automatycznie przedłużeniu na dalsze okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze stron nie wypowie jej sześć miesięcy przed upływem odpowiedniego terminu. Dzięki pomocy i formalnym związkom między miastami, różne środowiska nawiązały bezpośrednie kontakty. Główne obszary współpracy Krakowa z Rochesterem to: edukacja, służba zdrowia, gospodarka oraz współpraca samorządów.

 

Zgodnie z prawem amerykańskim współpracę zagraniczną miast realizują komitety miast siostrzanych (Sister Cities Committees), które są specjalnie powoływanymi fundacjami non profit, działającymi zgodnie z określonymi zasadami formalnymi. Jej członkami są osoby prywatne, które chcą zaangażować się w realizację projektów w ramach współpracy między miastami i ją finansować lub pozyskiwać fundusze na różne inicjatywy. W Rochester, współpracę z Krakowem realizuje Komitet Miast Siostrzanych Kraków – Rochester.

 

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 

• Przez kilka lat X L.O. im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Nazareth College w Rochester realizowały wspólnie projekt polegający na wymianie młodzieży. Patronem i inicjatorem tej wymiany była Maria Przeździecka, ówczesna współprzewodnicząca Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester.

 

• Bardzo intensywnie rozwija się współpraca University of Rochester i Uniwersytetu Jagiellońskiego obejmująca wymianę naukowców i studentów, organizację seminariów naukowych.

 

• Polscy naukowcy wyjeżdżają co roku  i prowadzą wykłady według tematycznego zapotrzebowania przekazanego z Rochester. Bardzo aktywnie współdziała Collegium Medicum UJ, które ma podpisaną odrębną umowę z amerykańskim partnerem.

 

• 31 maja 2012 r. Prof. Ralph Jozefowicz, Członek Komitetu Miast Siostrzanych Kraków  - Rochester, który przebywał w Krakowie w związku z corocznym  cyklem wykładów, odwiedził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, znajdujący się przy ul. Tynieckiej 6. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością placówki i zbadanie potrzeb placówki. Profesor Jozefowicz obiecał przekazać Komitetowi Miast Siostrzanych Kraków - Rochester uzyskane informacje dotyczące możliwości udzielenia szkole pomocy i nawiązania współpracy z podobnymi instytucjami.

 

Gospodarka 

 

• W dniach 13-15 września 2004 r. przebywał w Warszawie Wiceprezydent Rochester Business Alliance, Charles Goodwin. Celem jego wizyty było nawiązanie kontaktów z polskim środowiskiem biznesowym. Chociaż krótki pobyt w Polsce nie pozwolił Charlesowi Goodwinowi na odwiedzenie Krakowa, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa spotkali się z nim w Warszawie. Przeprowadzono wówczas po raz kolejny rozmowy, które dotyczyły możliwości nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami krakowskimi a przedsiębiorcami amerykańskimi, zrzeszonymi w Rochester Business Alliance. Przedstawiciele UMK zobowiązali się, że po otrzymaniu pełnej oferty w/w firm, przekażą je krakowskim firmom zrzeszonym w organizacjach samorządu gospodarczego. Jednakże strona amerykańska nie nadesłała żadnych ofert.

 

• W listopadzie i grudniu 2006 r. Kraków odwiedził przedsiębiorca z Rochester, John Marszalek, który - na prośbę ówczesnego Burmistrza tego miasta, Roberta Duffy, miał rozeznać możliwości nawiązania współpracy firm z Rochester i Krakowa (szczególnie w zakresie high-tech).

 

Jubileusze i prezentacje

 

• W 1998 r. obchodzono 25. rocznicę podpisania umowy o współpracy pomiędzy Krakowem i Rochester. Z tej okazji we wrześniu 1998 r. do Krakowa przybyła oficjalna delegacja miasta Rochester, na czele z ówczesnym Burmistrzem, Williamem A. Johnsonem Jr. Amerykańscy goście podarowali wówczas Szpitalowi im. Św. Ludwika samochód do przewozu chorych. Więcej informacji w dziale Zdrowie.

 

• W 2013 r. minęła 40. rocznica podpisania Umowy o współpracy Krakowa i Rochester. Z tej okazji Centrum Studiów Polskich i Środkowoeuropejskich Skalnego przy Uniwersytecie w Rochester zorganizowało w marcu 2013 r. wykład „Krakowskie metamorfozy w końcu XX stulecia”, a w kwietniu koncert „Penderecki: awangarda czy romantyzm”. Kulminacyjnym punktem obchodów rocznicy było jubileuszowe przyjęcie w Rochester w dniu 19 października 2013 r. Prezydent Miasta Krakowa wystosował do mieszkańców Rochester okolicznościowy adres, który został opublikowany w amerykańskim wydawnictwie jubileuszowym.

 

Kultura

 

• W dniach 1-3 czerwca 2013 r. artysta z Rochester Shawn  Dunwoody, kierownik projektu graffiti z City Youth Services reprezentował Rochester podczas Święta Miasta Krakowa, uczestnicząc wraz z artystami z partnerskich miast Krakowa w tworzeniu kompozycji graffiti. Kolejnego dnia wystąpił on w charakterze eksperta podczas zorganizowanej w magistracie konferencji poświęconej graffiti w przestrzeni publicznej. Opowiadał o swej pracy z młodzieżą, o sposobach walki z nielegalnym graffiti i przykładach jego pozytywnego wykorzystania.

 

• 3 lipca 2014 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie odbył się koncert chóru Rochester Oratorio Society pod dyrekcją Erica Townella. Z zespołem wystąpiła znakomita sopranistka Elena O'Connor. Krakowianie mogli usłyszeć nie tylko utwory Monteverdiego, Rachmaninowa, Mendelssohna, Poulenca i Góreckiego, ale także Stephena Paulusa, Jeffa Tyzika czy Aarona Coplanda. Wstęp na koncert był wolny. Przed koncertem, w imieniu władz Miasta Krakowa artystów i zgromadzoną publiczność powitał Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Dyrygent Eric Townell podziękował władzom naszego miasta za ciepłe przyjęcie zgotowane muzykom.  Czytaj więcej... 

 

Środowisko

 

• Komitet Miast Siostrzanych Kraków - Rochester przekazał w sierpniu 2003 r. pieniądze na rekultywację Plant po zniszczeniach dokonanych przez burzę latem 2002 r.

 

• 14 września 2013 r. w Rochester, w programie publicznej stacji nadawczej „WXXI”, w ramach festiwalu ekologicznego „Greentopia”, zaprezentowana została audycja telewizyjna, podczas której przedstawiono przygotowane przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK na zaproszenie strony amerykańskiej prezentacje multimedialne oraz film na temat terenów zielonych Krakowa.

 

Wizyty oficjalne

 

• Na początku lat 90-tych, przy konstruowaniu zasad budżetu zadaniowego, Kraków korzystał z wieloletniego doświadczenia Rochester  w tej dziedzinie. Odwiedzili wówczas Rochester ówczesny Prezydent Miasta Krakowa Józef Lassota oraz jego Zastępca Krzysztof Pakoński.

 

• We wrześniu 1998 r. do Krakowa przybyła oficjalna delegacja miasta Rochester, na czele z ówczesnym Burmistrzem, Williamem A. Johnsonem Jr. Więcej informacji w dziale Jubileusze i prezentacje.

 

• W 2010 r. Współprzewodniczący Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester i przedstawiciel Burmistrza Rochester ds. Kontaktów z Miastami Partnerskimi Michael Leach złożył wizytę w Szpitalu Św. Ludwika oraz spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a także Konsulem Generalnym USA w Krakowie.

 

• W dniach 27-29 października 2014 r. po raz kolejny odwiedził nasze miasto Michael Leach, Współprzewodniczący Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester i przedstawiciel Burmistrza Rochester ds. Kontaktów z Miastami Partnerskimi. Amerykański gość spotkał się w magistracie z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Miasta, Kancelarii Prezydenta oraz Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta. Ponadto przeprowadził także rozmowy dotyczące współpracy z reprezentantami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Krzysztofem Zamorskim i Prof. Michałem Galasem.

 

Współpraca ze środowiskami polonijnymi

 

• W grudniu 2009 r. Kraków odwiedziła Maria Weldy, ówczesny Prezydent Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego w Rochester (Polish Heritage Society of Rochester). Spotkała się ona z Dyrektorem Biura Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miasta Krakowa, z którym rozmawiała na temat możliwości rozwijania współpracy Krakowa i Rochester. Podczas spotkania z Dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa rozważano możliwość sprowadzenia do Rochester wystawy krakowskich szopek. Strona amerykańska pragnęła, aby wystawę poprzedziła prezentacja na temat architektury dawnego Krakowa. Jednakże wysokie koszty projektu spowodowały, że jego realizacja została odłożona.

 

Zdrowie

 

• Przez kilka lat trwały kontakty Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie oraz Strong Memorial Hospital w Rochester. Współpraca obejmowała szkolenie lekarzy oraz pomoc materialną (zakup literatury fachowej, samochodu do przewozu chorych).

 

• W dniach 14-16 czerwca 2010 r. przebywał  wizytą roboczą w Krakowie Michael Leach, Przewodniczący Komitetu Miast Siostrzanych Kraków Rochester. Podczas pobytu w Krakowie odwiedził on m.in. Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, przekazując cenny atlas anatomiczny.

 

Inne

 

• Współpraca z Rochester w dużej mierze animowana była przez Państwa Marię i Wojciecha Przeździeckich, Przewodniczących Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester. Za swą działalność Państwo Przeździeccy otrzymali nagrodę od „International Sister Cities Committee”, działającego na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od 2004 r. współprzewodniczącymi Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester zostali: Mary Cay Majewski oraz Michael Leach.

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie