Pecz

Historia współpracy:

27 maja 1987 r. podpisana została umowa o współpracy między Krakowem i Komitatem Baranya, którego stolicą jest miasto Pecz (Komitat jest odpowiednikiem naszego województwa). Umowa ta została odnowiona 27 kwietnia 1998 r. w Peczu przez Prezydenta Miasta Krakowa i Burmistrza Miasta Pecz. Pecz - pomimo, że jest miastem dużo mniejszym od Krakowa - jest bardzo aktywnym i doświadczonym partnerem w staraniach o fundusze unijne. W 2010 r. Pecz był Stolicą Kulturalną Europy. Główne obszary współpracy miast to kultura i sprawy społeczne.

 

Kultura

 

• Z peczańskimi odpowiednikami współpracowały m.in.: Nowohuckie Centrum Kultury oraz Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana.

 

• W początkach współpracy organizowano cyklicznie wzajemne prezentacje obu miast (ostatnia: „Dni Peczu w Krakowie" w 2002 r.).

 

• W dniach 30 kwietnia - 2 maja 2004 r. odbył się w Peczu festiwal z okazji poszerzenia Unii Europejskiej, do udziału w którym Miasto Pecz zaprosiło swoje miasta partnerskie oraz tzw. miasta - „kuzynów" (miasta współpracujące z partnerami).

 

• We wrześniu 2004 r. w Krakowie gościł fotograf z Peczu, Karoly Csonka, który przygotowywał materiał fotograficzny do albumu na temat Peczu i jego miast partnerskich, wydawanego przez węgierski Klub Rotariański, we współpracy z Urzędem Miasta Pecz. Wydawnictwo zostało opublikowane jesienią 2005 r.

 

• W sierpniu 2005 r. w ramach 29. Europejskich Targów Sztuki Ludowej i Rękodzielnictwa. W Krakowie zorganizowano „Dzień Węgierski". W wydarzeniu udział wzięła oficjalna delegacja z Peczu (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

 

• W czerwcu 2011 na krakowskim Rynku Głównym zaparkował Batory Express – objazdowa galeria w kolorowej Nysie, która odwiedziła 14 miast, w tym Pecz i Kraków, na trasie Budapeszt – Warszawa. Projekt został zorganizowany przez Centrum Węgierskie w Krakowie z okazji przejęcia przez Polskę prezydencji w Radzie UE. Czytaj więcej...

 

• W lipcu i sierpniu 2011 r. w Peczu gościła wystawa fotografii autorstwa Wiesława Majki zatytułowana „Tajemnice skrywane pod ziemią – dotknąć historii". Czytaj więcej... Z kolei w listopadzie w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (ul. Powiśle 11) można było oglądać wystawę 40 prac peczańskich artystów-fotografików poświęconych ich rodzimemu miastu. wykonane w ramach realizacji ambitnego programu „Pecz 2010 – Europejska Stolica Kultury". Czytaj więcej...

 

• Zagadnienia kulturalne i plany współpracy w tym zakresie były tematem przewodnim wizyty w Krakowie Burmistrza Peczu Zsolta Pávy, która miała miejsce w dniach 16-18 listopada 2015  r. Burmistrzowi Pávie towarzyszyli specjaliści w tym zakresie, m.in. specjalny Doradca ds. Kultury, znany manager kultury i kompozytor István Márta oraz Zastępca Dyrektora centrum kulturalnego Zsolnay Cultural Quarter. Podczas zrealizowanych spotkań peczańscy urzędnicy zaprezentowali swój projekt wzmocnienia relacji z miastami partnerskimi, które podobnie jak Pecz, były w przeszłości Europejskimi Stolicami Kultury. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne) Czytaj więcej...

 

• Współpraca kulturalna była również ważnym elementem oficjalnej wizyty Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w Peczu. Wizyta miała miejsce w dniach 15-17 marca 2016 r., a jej głównym punktem było spotkanie z Burmistrzem Peczu Zsoltem Pávą. W trakcie wizyty Prezydent Majchrowski odwiedził Centrum Kódaly oraz Centrum Kulturalne Zsolnay. Kódaly to jedna z najnowszych i najnowocześniejszych sal koncertowych na Węgrzech. Natomiast Centrum Kulturalne Zsolnay to kompleks instytucji kultury i nauki, które powstały na poprzemysłowych terenach fabryki ceramiki Zsolnay. Wizyta pomogła lepiej zapoznać się z produktami fabryki Zsolnoy, które w 2017 r. prezentowane będą w Krakowie przez Międzynarodowe Centrum Kultury. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

 

• 24 marca 2017 r. w Peczu gościł zespół Cracovia Danza, który przedstawił spektakl baletowy „Wesele w Ojcowie”. Spektakl odbył się na estradzie Szkoły Artystycznej „Pécsi Müvészeti Gimnázium és Szakgimnázium Takács Jenö Hangversenyterme”. (Więcej w dziale: Współpraca ze środowiskami polonijnymi).

 

• W kwietniu i maju 2017 r w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie prezentowana była wystawa „Zsolnay. Węgierska secesja” poświęcona fenomenowi ceramiki produkowanej w peczańskiej manufakturze Zsolnay. Wystawa została przygotowana we współpracy z Janus Pannonius Múzeum w Peczu. Honorowego Patronatu wystawie udzielili Prezydent Miasta Krakowa oraz Burmistrz Peczu Zsolt Páva. Wystawa obejmowała ponad 100 obiektów i realizowana była w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Była to pierwsza prezentacja zbiorów i samego zjawiska w Polsce.
W otwarciu wystawy udział wziął Burmistrz Peczu Zsolt Páva wraz z delegacją w składzie: János Pártos, Dyrektor Gabinetu Burmistrza oraz István Márta, Doradca Burmistrza ds. Kultury. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

 

Pomoc społeczna i polityka senioralna

 

• W dniach 15-17 września 2005 r. odbyła się w Peczu konferencja poświęcona równemu traktowaniu niepełnosprawnych. W konferencji udział wzięła delegacja Miasta Krakowa, która przedstawiła prezentację pt. „Polityka społeczna realizowana w Gminie Miejskiej Kraków". Kraków był również reprezentowany w międzynarodowej dyskusji, mającej na celu wymianę doświadczeń w zakresie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miast europejskich. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

 

• Od października 2005 r. Miasto Kraków uczestniczyło w programie „CASE - Miasta przeciw wykluczeniu społecznemu", który był realizowany przez Pecz, we współpracy z innymi miastami (Ołomuniec, Komarno, Hamburg, Gelsenkirchen i Arad), w ramach Interreg III C Wschodni Komitet Sterujący. W dniach 2-4 października 2005 r., w pierwszym spotkaniu organizacyjnym wzięła udział delegacja Miasta Krakowa - realizatorzy projektu z Wydziału Spraw Społecznych UMK. Kolejna wizyta w ramach programu miała miejsce w dniach 13-16 grudnia 2006 r. Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk oraz prezentacja osiągnięć Krakowa związanych z programem. Współorganizatorem wizyty był Uniwersytet Jagielloński.

 

• W dniach 14-16 września 2007 r. w Peczu odbył się Turniej Koszykarski Miast Partnerskich. Kraków reprezentowała drużyna oldboyów Metalodlew wytypowana przez Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Drużyna, której kapitanem był Józef Jaranowski, wygrała turniej pokonując w finałach zespół gospodarzy.

 

Środowisko

 

• W dniach 22-23 maja 2017 r. w Krakowie odbyło się seminarium „SMART&GREEN” poświęcone zarządzaniu terenami zielonymi w miastach. Pecz reprezentowało dwóch radnych miejskich. W ramach seminarium radny János Girán przedstawił prezentację dotyczącą zarządzania obszarami zielonymi w Peczu oraz rewitalizacji terenu fabryki ceramiki Zsolnay. Czytaj więcej... (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

 

Turystyka

 

• Od 21 do 24 stycznia 2013 przedstawiciele Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Krakowa oraz Biura Funduszy Europejskich wzięli udział w spotkaniu projektu "Central Markets - Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe" w ramach Programu dla Europy Środkowej. Projekt miał na celu wypromowanie placów targowych jako nowego produktu turystyki kulturowej, adresowanego przede wszystkim do turystów zagranicznych.

 

Wizyty oficjalne

 

• W dniach 22-24 sierpnia 2005 r. oficjalną wizytę w Krakowie złożył Zastępcą Prezydenta Peczu Tibor Gonda wraz z delegacją. Wizyta związana była z organizacją „Dnia Węgierskiego" w czasie 29. Europejskich Targów Sztuki Ludowej i Rękodzielnictwa.(Więcej w dziale: Kultura).

 

• Oficjalna delegacja Krakowa odwiedziła Pecz we wrześniu 2005 r. Delegaci wzięli udział w konferencji poświęconej równemu traktowaniu niepełnosprawnych. Na trwającej 2 dni konferencji (15-17 września 2005 r.) Kraków reprezentowali: Zastępca Prezydenta Miasta, Stanisława Urbaniak, przedstawiciele MOPS-u, Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziału Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa. (Więcej w dziale: Pomoc społeczna i polityka senioralna).

 

• Burmistrz Peczu Zsolt Páva odwiedził Kraków w dniach 4-5 maja 2015 r. Przedstawiciel Peczu wziął udział w Europejskim Kongresie Samorządów odbywającym się w Krakowie.

 

• W dniach 16-18 listopada 2015 r. Kraków odwiedził ponownie Burmistrz Peczu Zsolt Páva z delegacją. Wizyta partnerów z Peczu poświęcona była głównie zagadnieniom kulturalnym. Najważniejszymi punktami wizyty były spotkanie z Prezydentem Jackiem Majchrowskim, Zastępcą Prezydenta ds. Kultury Andrzejem Kuligiem, Dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisławem Dziedzicem oraz wizyty w kilku krakowskich instytucjach (m.in. MCK). Podczas zrealizowanych spotkań peczańscy urzędnicy zaprezentowali swój projekt wzmocnienia relacji z miastami partnerskimi, które podobnie jak Pecz, były w przeszłości Europejskimi Stolicami Kultury. (Więcej w dziale: Kultura) Czytaj więcej...

 

• W dniach 15-17 marca 2016 r. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przebywał z oficjalną wizytą w Peczu. Głównym punktem wizyty było spotkanie z Burmistrzem Peczu Zsoltem Pávą. Przeprowadzone rozmowy stały się okazją do przedstawienia bieżącej sytuacji miasta, jego sukcesów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Omówiono również potencjalne wspólne projekty, które pozwolą dalej rozwijać relacje pomiędzy miastami. (Więcej w dziale: Kultura). Czytaj więcej...

 

• W dniach 18 - 19 kwietnia 2017 r. oficjalną wizytę w Krakowie złożył Burmistrz Peczu Zsolt Páva wraz z delegacją. Burmistrzowi towarzyszyli János Pártos, Dyrektor Gabinetu Burmistrza oraz István Márta, Doradca Burmistrza ds. Kultury. Wizyta związana była z otwarciem wystawy „Zsolnay. Węgierska secesja” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Czytaj więcej...
W trakcie swej wizyty Burmistrz Páva spotkał się z Prezydentem Jackiem Majchrowskim. Obaj burmistrzowie wzięli udział w oficjalnym otwarciu wystawy (Więcej w dziale: Kultura).

 

• W dniach 22-23 maja 2017 r. w Krakowie gościli Radni Miasta Pecz: Przewodniczacy Komisji ds. Rozwoju Miasta dr. János Girán oraz Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Wartości Lokalnych Dénes Oszoli. Goście wzięli udział w seminarium „SMART&GREEN” poświęconym zarządzaniu terenami zielonymi w miastach. Czytaj więcej... (Więcej w dziale: Środowisko).

 

Współpraca ze środowiskami polonijnymi

 

• 24 marca 2017 r. peczańska Polonia licznie zebrała się na zorganizowanej w lokalnej szkole artystycznej spektaklu baletowym „Wesele w Ojcowie” przedstawionym przez zespół Cracovia Danza.  Po spektaklu odbyło się spotkanie z dyrekcją Szkoły, w którym uczestniczyła również Pani Halina Krawczun Przewodnicząca miejscowej Polonii. (Więcej w dziale: Kultura).

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie