Lwów

Historia współpracy:

Kraków i Lwów współpracują ze sobą od 1992 r., zaś formalna umowa o współpracy pomiędzy miastami została podpisana 23 października 1995 r. Gwarantuje ona współdziałanie miast w następujących obszarach: kultura, współpraca środowisk polonijnych, opieka zdrowotna, promocja, współpraca gospodarcza oraz administracja publiczna. Współpraca ze Lwowem opiera się m.in. na takich czynnikach, jak: bliskość położenia, więzi historyczne oraz racje polityczne i ekonomiczne wynikające z idei partnerstwa wschodniego. Lwów jest niekwestionowanym centrum polityczno-gospodarczym zachodniej Ukrainy.

 

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 

• Od 1999 r. Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana w Krakowie we współpracy z Firmą „Artim” i pod patronatem Urzędu Miasta Krakowa organizuje młodzieżowy projekt muzyczny „Mosty Między Miastami”, w którym uczestniczą artyści z młodzieżowych domów kultury Lwowa i Bratysławy. Od kilkunastu lat młodzi artyści spotykają się w grudniu w miastach partnerskich projektu, aby wspólnie kolędować, śpiewać, tańczyć i składać sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

 

• Od roku szkolnego 1999/2000 do chwili obecnej trwa współpraca Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie z Technikum Poligraficznym Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie.

 

• Zorganizowane przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana „Dni Młodzieży Krakowa we Lwowie” były częścią programu prezentacji kulturalnej Krakowa we Lwowie w dniach 28-30 maja 2004 r.

 

• W maju 2014 r. Wydział Edukacji UMK przekazał do krakowskich szkół propozycję Mera Miasta Lwowa Andrija Sadowego dotyczącą nawiązania korespondencji mailowej pomiędzy uczniami. Do Lwowa została przekazana obszerna lista uczniów krakowskich szkół zainteresowanych korespondowaniem z ukraińskimi kolegami.

 

• W ramach prezentacji „Lwów wielokulturowy”, która odbyła się w Krakowie w dniach 19-20 czerwca 2015 r. w ramach jubileuszu 20-lecia partnerstwa miast odbyło się naukowe Seminarium Lwowsko-Krakowskie, zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Państwowym Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie. Czytaj więcej...

 

• Chór z Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana w Krakowie wystąpił podczas Festiwalu Bożonarodzeniowego we Lwowie w styczniu 2018 r.

 

• Zespół Pieśni i Tańca "Małe Słowianki" z Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana w Krakowie wystąpił podczas plenarnego koncertu na lwowskim Rynku podczas Targów Wielkanocnych zorganizowanych w czasie prawosławnego święta Paschy. Przebywając we Lwowie w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. na zaproszenie Wydziału Promocji Miasta Lwowa oraz firmy Lwowskie Jarmarki, dzieci z Krakowa mogły nie tylko poznać rówieśników z innych krajów, ale także zwiedzić miasto związane historycznie z Polską.

 

Gospodarka

 

• W 1998 r., w ramach pierwszych „Dni Kultury Krakowa we Lwowie”, odbyło się m.in. Forum Gospodarcze, podczas którego krakowska i lwowska Izby Przemysłowo-Handlowe zawarły porozumienie o współpracy.

 

• 11 marca 2004 r. do Krakowa przyjechała z misją gospodarczą 3-osobowa delegacja Miasta Lwowa, w składzie: Sekretarz Rady Miasta Lwowa Winowij Siryk, Radny Miasta Lwowa Igor Szumiło oraz Dyrektor Biura Informacji Jarosława Wołk. Lwowskich delegatów przyjął Prezydent Miasta Krakowa. Rozmowa dotyczyła ożywienia kontaktów gospodarczych pomiędzy miastami, zwłaszcza zwiększenia obecności firm krakowskich na rynku lwowskim. Goście interesowali się także doświadczeniem Krakowa w dziedzinie prywatyzacji i zarządzania majątkiem miejskim.

 

• Od 3 do 5 października 2007 r. na zaproszenie Mera Lwowa, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Wiesław Starowicz oraz Dyrektor Biura EURO2012, Barbara Janik uczestniczyli w Forum Inwestycyjnym „EURO 2012: Naprzód, Ukraino!”.

 

• Od 3 do 6 grudnia 2007 r. w Krakowie z wizytą roboczą przebywał Naczelnik Wydziału ds. Inwestycji Zagranicznych Miasta Lwowa. Na spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK oraz Kierownikiem Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy wymieniono się doświadczeniami związanymi z obsługą inwestora w obu miastach. Z kolei podczas spotkania w Biurze EURO 2012 omówiono i porównano stan przygotowań Krakowa i Lwowa do Mistrzostw Europy oraz przedyskutowano procedurę wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców inwestujących w związku z Euro 2012.

 

• Od 1 do 3 października 2008 r. we Lwowie odbyło się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne „Drzwi do Europy”, objęte patronatem Komisarza Unii Europejskiej i Prezydenta Ukrainy. Miasto Kraków podczas Forum reprezentował Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt Miasta, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniem Krakowa w dziedzinie rewitalizacji i rozwoju miasta. W Forum wzięło udział ok. 250 przedstawicieli różnych instytucji europejskich oraz krajów sąsiadujących z Ukrainą.

 

• 25 czerwca 2014 r. została zainaugurowana działalność przedstawicielstwa gospodarczego Małopolski we Lwowie. Uroczystość była połączona z otwarciem wystawy Małopolski Potencjał Gospodarczy. Przedstawicielstwo ma swoją siedzibę we Lwowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Czytaj więcej...

 

Gospodarka komunalna i usługi publiczne

 

• Wizyta studyjna 50-osobowej grupy radnych Miasta Lwowa w Krakowie (7-8 września 2004 r.): polityka rozmieszczania hipermarketów w Krakowie oraz zasady funkcjonowania krakowskiego magistratu.

 

• Od 27 do 29 października 2004 r. w Krakowie przebywała z wizytą studyjną 3-osobowa delegacja członków Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Lwowa. Delegaci zapoznali się z doświadczeniem Krakowa w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem kancelarii Miasta (procedowanie skarg i petycji mieszkańców), rejestracją samochodów, wydawaniem praw jazdy oraz z systemem parkowania w Krakowie.

 

• Od 11 do 13 października 2006 r. w Krakowie przebywała z wizytą studyjną delegacja pracowników Urzędu Miasta Lwowa, w składzie: Mykoła Szkurgan, Naczelnik Wydziału Transportu i Telekomunikacji, Mychajło Iwaniejko, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Oleg Biłokuryj, Dyrektor Wydziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Lvivelektrotrans”. W czasie spotkania w Krakowskim Holdingu Komunalnym goście zapoznali się z doświadczeniem Krakowa w zakresie organizacji komunikacji miejskiej (szczególnie w obrębie Starego Miasta), z problemami związanymi z oczyszczaniem miasta (wywóz i składowanie śmieci), odśnieżaniem ulic etc. Delegaci przedyskutowali także możliwość zakupu w Polsce przez Miasto Lwów nowych tramwajów i pojemników na śmieci. Spotkanie w Krakowskim Zarządzie Dróg poświęcone było prezentacji stosowanych w Krakowie technologii remontu torowisk tramwajowych.

 

• 18 sierpnia 2009 r. do Krakowa przybyła grupa lwowskich urzędników specjalistów z zakresu kontroli i audytu oraz zarządzania majątkiem komunalnym.

 

• 14 listopada 2013 r. Kraków odwiedziła Iryna Czelimowa, Naczelnik Administracji Dzielnicy Halickiej Miasta Lwowa, zainteresowana doświadczeniem naszego miasta w zakresie segregacji odpadów, które przybliżył jej Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Henryk Kultus.

 

• W listopadzie 2015 r. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Urząd Miasta Lwowa podpisali List Intencyjny o współpracy w zakresie realizacji projektu promującego rozwój i promocję idei partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 7 do 10 czerwca 2016 r. kilkuosobowa delegacja Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w towarzystwie ekspertów z warszawskiego Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego odwiedziła Lwów. Wizyta odbyła się w ramach projektu partnerskiego „Polsko-niemiecko-ukraińska inicjatywa samorządowa PPP” zainicjowanego i realizowanego przez ZIS we współpracy z urzędami miejskimi Norymbergi i Lwowa. Czytaj więcej... Podsumowaniem projektu była wizyta dziewięcioosobowej delegacji miasta Lwów (dyrektorów z Urzędu Miasta Lwowa, lwowskich spółek miejskich, radnych) na czele z Pierwszym Zastępcą Mera Lwowa Viktorem Pushkarovem w Krakowie w dniach 18-20 października 2016 r. oraz polsko-niemiecko-ukraińska sesja samorządowa PPP, która odbyła się w krakowskim magistracie 19 października. Czytaj więcej...

 

• 20 maja 2016 r. ze studyjną wizytą w Krakowie przebywała delegacja przewodniczących administracji dzielnic Miasta Lwów. W składzie delegacji znaleźli się: Przewodnicząca Administracji Dzielnicy Sychiw Iryna Marunyak, Przewodniczący Administracji Dzielnicy Szewczenkiwskij Oleksandr Udovenko, Przewodnicząca Administracji Dzielnicy Halickiej Iryna Ivanchyna, Zastępca Przewodniczącego Administracji Dzielnicy Łyczakowskiej ds. komunalnych Halyna Hladiak. Celem wizyty, w ramach której odbyło się spotkanie w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Krakowie Sp. z o.o., było zapoznanie się z krakowskim doświadczeniem w zakresie gospodarki odpadami.

 

• Kraków jest wzorem dla Lwowa w dziedzinie efektywnej gospodarki odpadami. Od maja 2016 r., gdy w wyniku licznych pożarów Lwów zmuszony był zamknąć wysypisko śmieci w Dużych Grzybowicach, ukraińskie miasto musi wywozić śmieci na inne wysypiska dostępne na terenie regionu i kraju. Dlatego też Mer Lwowa Andrij Sadowyj powołał zespół zadaniowy mający na celu zapoznanie się z doświadczeniem zagranicznych miast w zakresie gospodarki odpadami oraz wdrożenie najlepszych praktyk we Lwowie. Po licznych wizytach studyjnych, Lwów szczególnie docenia rozwiązania zastosowane na składowisku odpadów Barycz, np. zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownie czy instalacje do pozyskiwania gazu ziemnego. Wspomniane rozwiązania Lwów chciałby wykorzystać także u siebie. Wymianie informacji, doświadczeń oraz specyfikacji zasad współpracy miast poświęcone były spotkania delegacji Lwowa, na czele z Pierwszym Zastępcą Mera Miasta Viktorem Pushkarovem, z kierownictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa ds. Oczyszczania. Spotkania odbyły się 12 i 20 października 2016 r. Czytaj więcej...

 

• Opracowanie efektywnej strategii gospodarki odpadami było tematem warsztatów z udziałem polskich partnerów, które odbyły się we Lwowie w piątek, 20 stycznia 2017 r. Na spotkaniach, którym przewodniczył osobiście Mer Miasta Lwowa Andrij Sadowyj Kraków reprezentowali Wiceprezes Zarządu MPO Marek Kabaciński oraz Zastępca Dyrektora MPO ds. Gospodarki Odpadami Rafał Korbut. Czytaj więcej...

 

• 27 marca 2018 r. z wizytą studyjną w Krakowie przebywali Zastępca Mera Miasta Lwowa ds. Finansowych i Gospodarczych Hennadij Waskiw oraz Kierownik Zespołu Projektowego ds. Zarządzania Odpadami we Lwowie Wadym Nozdriw. Celem wizyty były dalsze ustalenia w zakresie współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie oraz wizja lokalna sortowni odpadów "Barycz".

 

• 17 lipca 2019 r. z wizytą studyjną w Krakowie przebywali Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa i Infrastruktury Urzędu Miasta Lwowa Ołeksandr Odynec oraz Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa ds. Remontu Dróg Teodor Ołeksyn. Celem wizyty było pozyskanie informacji i dobrych praktyk z zakresu oczyszczania miasta i utrzymania dróg w sezonach letnim i zimowym, jak również w dziedzinie mieszkalnictwa i zarządzaniem majątkiem komunalnym gminy. Przedstawiciele Lwowa spotkali w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa ds. Oczyszczania z zarządem spółki na czele z Prezesem Henrykiem Kultysem oraz z Dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej Wacławem Skubidą. Po prezentacjach i konsultacjach goście zwiedzili siedzibę MPO i dokonali przeglądu używanego w Krakowie sprzętu. W drugiej połowie dnia odbyło się spotkanie w Wydziale Mieszkalnictwa UMK.   

 

• Teoretyczne założenia krakowskiej polityki wobec seniorów i osób niepełnosprawnych, realizowane w tym zakresie projekty oraz placówki opiekuńcze działające w naszym mieście były tematem wizyty studyjnej delegacji miasta Lwowa, która odwiedziła Kraków 22 października 2019 r. W składzie ukraińskiej delegacji, na której  czele stała Wicemer Lwowa ds. Polityki Społecznej Pani Galina Sliczna, znaleźli się: Dyrektor Wydziału Pomocy Społeczne Miasta Lwowa Pan Igor Kobrin, Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Pani Walentyna Bartoszyk oraz Dyrektor Wydziału „Administracja mera Miasta Lwowa” Pan Jewhen Bojko. Czytaj więcej...

 

Jubileusze i prezentacje

 

• Pierwsze „Dni Krakowa we Lwowie” odbyły się w 1998 r.

 

• „Dni Lwowa w Krakowie” - 22-25 maja 2003 r. Więcej informacji w dziale „Kultura”.

 

• Od 28 do 30 maja 2004 r. Kraków prezentował się kulturalnie we Lwowie. Na program „Dni Krakowa we Lwowie”, które zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Krakowa i Mera Lwowa, złożyły się m.in. „Dni Młodzieży Krakowa we Lwowie”, zorganizowane przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana. Czytaj więcej...

 

• Prezentacja kulturalna Lwowa w Krakowie („Dni Lwowa w Krakowie”), która odbyła się w dniach 12-15 maja 2005 r., zbiegła się w czasie z obchodzonym w 2005 r. w Polsce „Rokiem Ukrainy”. Czytaj więcej...

 

• Od 8 do 10 czerwca 2006 r. we Lwowie odbywała się kolejna prezentacja kulturalna Krakowa. Czytaj więcej...

 

• Kolejna prezentacja Lwowa w Krakowie odbyła się 18 maja 2007 r. Ze względu na obchody 750-lecia Lokacji Krakowa i znacznie mniejsze możliwości finansowe miasta, program lwowskiej prezentacji był skromniejszy niż w latach poprzednich i koncentrował się głównie na imprezach młodzieżowych.

 

• „Dni Krakowa we Lwowie – 2008” (20-22 czerwca 2008 r.). Czytaj więcej...

 

• „Dni Lwowa w Krakowie – 2009” (19-21 czerwca 2009 r.). Dla miłośników Lwowa organizatorzy przygotowali: wystawy, koncerty, dyskusje młodzieży ukraińskiej i polskiej, a także mecz piłki nożnej pomiędzy radnymi obu miast. Prezentację  zainaugurowała wystawa fotograficzna Jurija Diaczyshyna zatytułowana „Ławeczki”. Czytaj więcej... W uroczystej inauguracji „Dni Lwowa” w Krakowie, która odbyła się w Galerii Wspólnoty Polskiej przy okazji wernisażu Wystawy Malarstwa Lwowskiego, wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz oraz Wicemer Miasta Lwowa Wasyl Kosiw.

 

• „Dni Krakowa we Lwowie – 2010” (11-13 czerwca 2010 r.). Czytaj więcej...

 

• „Dni Lwowa w Krakowie – 2011” (27-29 maja 2011 r.). Czytaj więcej...

 

• W dniach 24-26 maja 2013 r. we Lwowie odbył się „Krakowski Weekend”, podczas którego przed ukraińską publicznością wystąpiła „Sinfonietta Cracovia” (występ wpisał się w program lwowskiego Międzynarodowego festiwalu Muzycznego „Wirtuozi”) oraz zespół jazzowy „Tomek Grochot Band”.

 

• Kolejna prezentacja kulturalna Lwowa w Krakowie, która odbyła się 19-20 czerwca 2015 r. pod hasłem „Lwów wielokulturowy” z okazji 20-lecia współpracy partnerskiej miast została poświęcona dziedzictwu Tatarów Krymskich. W Muzeum Archeologicznym odbyły się warsztaty (ceramiczne, malarskie, malowania henną) przybliżające kulturę krymsko-tatarską, zaś na Małym Rynku wystąpił krymsko-tatarski zespół taneczny „Qirim” oraz wokalistka Elvira Sarykhalil z zespołem jazzowym „Usain Bekirov Trio”. Po raz pierwszy prezentacja została wzbogacona o komponentę naukową - zorganizowane we współpracy z Jagiellońskim Uniwersytetem Seminarium Lwowsko-Krakowskie. Czytaj więcej...

 

• Kolejną odsłoną kulturalnej współpracy miast, które łączy tytuł Miasta Literatury UNESCO (przyznany miastu Kraków w 2011 r. i miastu Lwów w 2016 r.) stał się Krakowski Weekend Literacki we Lwowie. 1 października 2016 r. związani z Krakowem poeci (Jan Polkowski i Adam Ziemianin) i artyści (Agnieszka Chrzanowska z zespołem) zabrali mieszkańców Lwowa w literacką podróż po naszym mieście. Czytaj więcej...

 

Kultura

 

• Prezentacja w Zamku Królewskim na Wawelu słynnego obrazu Georgesa de la Toura „U lichwiarza” ze zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów była najważniejszym punktem programu kulturalnej prezentacji Lwowa w Krakowie („Dni Lwowa w Krakowie"), która odbyła się w dniach 22-25 maja 2003 r.

 

• Rok 2004 został ogłoszony „Rokiem polskim na Ukrainie”. 25 września 2004 r. w Operze Lwowskiej odbył się uroczysty koncert podsumowujący to wydarzenie. Wystąpiła na nim m.in. orkiestra salonowa „Camerata Cracovia”.

 

• Od 4 do 6 lutego 2009 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa we Lwowie. Celem wizyty było sporządzenie dokumentacji fotograficznej historycznych miejsc i zabytków architektury, związanych z postaciami dawnych burmistrzów naszego miasta. Zwieńczeniem poszukiwań była bogato ilustrowana publikacja książkowa „Poczet Burmistrzów i Prezydentów Miasta Krakowa”.

 

• Koncert krakowskiego zespołu muzyki kameralnej „Capella Cracoviensis”, który odbył się 16 września 2012 r. we lwowskiej Bazylice Metropolitalnej, zakończył zorganizowany przez Konsulat Generalny RP we Lwowie dwudniowy Festiwal polskich partnerów Lwowa. Czytaj więcej...

 

• We wrześniu 2012 r. przedstawiciel Krakowskiego Biura Festiwalowego uczestniczył w VII Międzynarodowym Festiwalu Literackim we Lwowie, gdzie zaprezentował Kraków oraz projekt Literacka Małopolska. Czytaj więcej... Nawiązane zostały kontakty mające na celu wymianę doświadczeń Krakowa i Lwowa w zakresie ubiegania się o tytuł „Miasto Literatury UNESCO”. W tym samym roku przedstawiciele Lwowa uczestniczyli z kolei w organizowanej przez KBF konferencji na ww. temat, która odbyła się w Krakowie przy okazji kolejnej edycji Festiwalu Conrada. 

 

• W 2013 r. lwowska artystka Grycja Erde uczestniczyła w projekcie „Graffiti” w ramach „Dnia Otwartego krakowskiego magistratu”.

 

• Od 13 do 15 września 2013 r. we Lwowie odbywała się druga edycja „Festiwalu Partnerstwa”, organizowanego przez Konsulat Generalny RP i Urząd Miasta Lwowa. Krakowskim akcentem kulturalnym był występ orkiestry „Capella Cracoviensis” i wokalistki Joanny Słowińskiej.

 

• Od 9 do 13 października 2013 r. na krakowskim Rynku Głównym odbywał się I Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury „Nasza Galicja” zorganizowany przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, Urzędy Miast Krakowa i Lwowa oraz Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie.

 

• 14 listopada 2013 r. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się Dyrektorem orkiestry kameralnej „Wirtuozi Lwowa” Serhijem Burko oraz prof. Jurijem Łuciwem, znanym ukraińskim dyrygentem, którzy – w imieniu Mera Lwowa Andrija Sadowego – poinformowali o inicjatywie zorganizowania we Lwowie festiwalu analogicznego do projektu „Muzyka w Starym Krakowie”. Partnerski Festiwal „Muzyka w Starym Lwowie”, organizowany we współpracy z Fundacją Capella Cracoviensis, organizowany jest od 2014 r. i - podobnie jak Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie” - odbywa się w sierpniu. Lwów i Kraków wymieniają się artystami i orkiestrami. Czytaj więcej...

 

• 17 maja 2014 r., z okazji obchodów Dnia Europy we Lwowie, krakowski artysta Artur Wabik wykonał w ukraińskim mieście partnerskim mural zachęcający do odwiedzenia naszego miasta. Czytaj więcej...

 

• 5 września 2014 r. koncert kwintetu smyczkowego orkiestry Sinfonietta Cracovia zainaugurował trzecią edycję Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa” we Lwowie. Czytaj więcej...

 

• Zapoznanie się z organizacyjną stroną projektu kulturalnego „Krakowskie Noce” oraz wymiana pomysłów na wspólne działania miast partnerskich w dziedzinie promocji były celem wizyty roboczej delegacji miasta Lwów w Krakowie w dniach 14-15 sierpnia 2015 r. Czytaj więcej...  Rewizyta krakowskiej delegacji na czele z Dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisławem Dziedzicem we Lwowie odbyła się podczas 10. edycji projektu „Noc we Lwowie” w dniach 4-6 grudnia 2015 r. Organizowany dwa razy do roku projekt łączy strukturalnie elementy różnych tematycznych Krakowskich Nocy. Podczas wizyty strona krakowska i lwowska porównały procesy organizacji obu projektów. Krakowianie spotkali się z przedstawicielami Wydziału Kultury i Wydziału Promocji Miasta Lwowa, omawiając przyszłe wspólne projekty. Przygotowali również prezentację „Krakowskich Nocy” dla lwowskich muzealników. 

 

•  W dniach 3-6 września 2015 r. we Lwowie odbył się kolejny Polsko-Ukraiński „Festiwal Partnerstwa”. Wydarzenie, którego celem jest prezentacja partnerskich polskich miast i województw Lwowa i Obwodu Lwowskiego, zostało zorganizowane z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie już po raz czwarty i odbywało się wspólnie z III Kongresem Kultury Partnerstwa Wschodniego. Kraków prezentował się podczas artystycznej części festiwalu. 5 września na scenie na lwowskim Rynku wystąpił krakowski zespół KROKE. Czytaj więcej...

 

• Szósta edycja "Festiwalu Partnerstwa" odbyła się we Lwowie w dniach 8-10 września 2017 r. Ciekawostką spośród stoisk promocyjnych polskich miast i województw, które były prezentowane na lwowskim Rynku, był Kamper Małopolski. Kraków, który ze Lwowem łączy także tytuł Miasta Literatury UNESCO, postawił w ramach swojej prezentacji kulturalnej na wątek literacki w niesztampowym wydaniu. Komiksowe warsztaty dla lwowskich dzieci poprowadził artysta Piotr "Bedyk" Bednarczyk - autor m.in. komiksu "Lil i Put". Czytaj więcej...  Innym krakowskim akcentem podczas Festiwalu był udział miejskich ekspertów w zakresie rewitalizacji – Magdaleny Wiechniak i Jana Barańskiego – w warsztatach poświęconych tworzeniu kreatywnej przestrzeni na terenach poprzemysłowych.

 

• Od 1 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie prezentowana jest wystawa „Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm”, objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. W wernisażu wystawy w dniu 30 listopada 2017 r. wzięła udział oficjalna delegacja miasta Lwów, na czele z Wicemerem Andrijem Moskalenko. Wystawa po raz pierwszy została pokazana w Muzeum Architektury we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Dla krakowskiego pokazu została zmodyfikowana i poszerzona o dodatkowe działy i eksponaty. Zobaczymy na niej m.in. modele ważniejszych gmachów modernistycznych Lwowa oraz oryginalne projekty architektoniczne z polskich kolekcji (zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie oraz sześciu kolekcji prywatnych). Prezentowane są również charakterystyczne dla lwowskiej sztuki międzywojennej obrazy, grafika, fotografie z epoki, dokumenty filmowe, pocztówki i plakaty. Czytaj więcej...

 

• 19 stycznia 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło się międzynarodowe seminarium pn. „Biblioteka w czasie przełomu”. Wydarzenie zorganizowała Biblioteka Kraków wspólnie z Gminą Miejską Kraków. Wśród 250 uczestników z Polski i zagranicy znalazły się przedstawicielki miasta Lwów: Anastasiya Nechyporenko (bibliotekarka, koordynator projektu "Miejska Biblioteka" i przedstawiciel Wydziału Kultury) oraz Solomia Humenuk (Wydział ds. Technologii Informacyjnych). Czytaj więcej...

 

• 28 stycznia 2019 r. w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Kraków we współpracy z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury". Anastasiya Nechyporenko ze Lwowa przybliżyła projekt „Sensoteki” – pierwszej na Ukrainie biblioteki integracyjnej. W konferencji uczestniczyła także Lilia Hudenko z Wydziału Kultury miasta Lwowa. Czytaj więcej...

 

• Na zaproszenie Wydziału Promocji Miasta Lwowa, 8 stycznia 2020 r.  zespół „Krakowiacy” wziął udział w tradycyjnym świątecznym „Pochodzie Kolędników” ulicami Lwowa i wystąpił na lwowskim rynku podczas bożonarodzeniowego koncertu. Czytaj więcej...

 

Ochrona zabytków

 

• W 2004 r. Oddział Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa podjął działania mające na celu pomoc w odnowieniu pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie. Z uwagi na liczne przeszkody natury formalno-prawnej pomoc ograniczyła się do wskazania firm konserwatorskich, które zgłosiły chęć wykonania prac renowacyjnych.

 

Promocja

 

• 14 grudnia 2003 r. podczas krakowskich Targów Bożonarodzeniowych odbył się „Dzień Lwowa”. Na program imprezy zainaugurowanej przez Konsula Generalnego Ukrainy, Oleksandra Medownikowa oraz Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej złożyły się występy muzycznych i tanecznych zespołów lwowskich oraz prezentacja wyrobów lwowskich artystów.

 

• Od 16 do 17 marca 2004 r. w Krakowie przebywała 5-osobowa grupa dziennikarzy ze Lwowa i Kijowa. Wizyta została zorganizowana na zlecenie Departamentu Promocji MSZ przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych z okazji „Roku polskiego na Ukrainie”. Dziennikarze wzięli udział w forum „Polska - Ukraina, co dalej?", zorganizowanym w Międzynarodowym Centrum Kultury. Spotkali się także z Dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu Janem Ostrowskim, Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszkiem Ziejką oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Tadeuszem Trzmielem.

 

• Od 30 kwietnia do 1 maja 2008 r. w Krakowie przebywała załoga 11 starych „Zaporożców" ZAZ-965, z lwowskiego klubu samochodowego, uczestnicząca w rajdzie samochodowym „Szlakiem wojaka Szwejka”. Urząd Miasta Krakowa zorganizował załodze pobyt oraz zwiedzanie miasta, z uwzględnieniem miejsc upamiętniających pobyt Jarosława Haszka w Krakowie. Głównym celem rajdu było włączenie Ukrainy do europejskiej trasy turystycznej „Szlakami Szwejka" oraz promocja regionu.

 

• Kraków kilkakrotnie wziął udział w odbywającej się we Lwowie w listopadzie konferencji „Win with the Lion” („Wygraj z Lwem”), poświęconej organizacji i promocji turystycznej miast. Czytaj więcej...

 

• Miasto Lwów oficjalnie wzięło udział w krakowskich Targach Bożonarodzeniowych zorganizowanych w naszym mieście w dniach od 27 listopada do 26 grudnia 2015 r. przez Krakowską Kongregację Kupiecką i firmę „Artim”. Na stoisku miasta partnerskiego można było kupić m.in. świateczne upominki (np. specjalnie przygotowaną na Targi ceramikę), lwowską kawę i ukraińskie łakocie - ciasteczka i czekoladę. Odpowiedzialna za organizację lwowskiego stoiska firma Lwowskie Targi zaprosiła przedstawicieli Krakowa do udziału w Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych Targach we Lwowie.

 

• Możliwość realizacji wspólnych projektów promocyjnych przez Lwów i Kraków - np. wspólnych konkursów na stronach internetowych miast - była omawiana podczas roboczej wizyty krakowskiej delegacji we Lwowie w dniach 4-6 grudnia 2015 r. Wizytę zorganizował Wydział Promocji Miasta Lwów odpowiedzialny za realizację projektu „Noc we Lwowie”. Pierwszy wspólny konkurs miast – „Lwów dla Zakochanych” - został ogłoszony na stronie Kraków Otwarty na Świat w grudniu 2015 r. Jego uczestnicy walczyli o romantyczny weekend, odpowiadając na pytanie „Dlaczego Walentynki 2016 chcę spędzić z ukochaną osobą we Lwowie?”. Pierwsze miejsce w konkursie zostało przyznane Pani Katarzynie Deptule (Bristol, Anglia), drugie - Pani Joannie Brylskiej (Nałęczów), a trzecie - Pani Marlenie Piskorz (Banie Mazurskie). Po rezygnacji z nagrody laureatki pierwszego miejsca do Lwowa w dniach 13-15 lutego 2016 r. pojechała Pani Joanna Brylska z osobą towarzyszącą. Czytaj więcej... W kwietniu 2016 r. odbyła się kolejna edycja konkursu na stronie www.lviv.travel.  Lwowianie walczyli o weekend w romantycznym Krakowie. Wizyta zwycięskiej pary - Olgi Lytvyn i Sándora Vörösa - odbyła się w dniach 13-15 maja 2016 r. Czytaj więcej...

 

• Miasto Lwów, Lviv Convention Bureau oraz Lviv Airport promowali się podczas 11. edycji Routes Europe - największej i najbardziej prestiżowej konferencji branży lotniczej, której gospodarzem w dniach 24-26 kwietnia 2016 r. był Kraków Airport. Partnerami wydarzenia byli Gmina Miejska Kraków i Województwo Małopolskie.

 

• Wymiana doświadczeń i omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów promocyjnych i kulturalnych były tematem wizyty roboczej Dyrektor Wydziału Promocji Miasta Lwowa Pani Marty Ivanyshyn w Krakowie w dniu 14 grudnia 2016 r. Pani Ivanyshyn spotkała się z Zastępcą Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Programowych Robertem Piaskowskim oraz przedstawicielami Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

• Miasto Lwów uczestniczyło w Targach Bożonarodzeniowych zorganizowanych w Krakowie przez firmę „Artim” w dniach od 25 listopada do 26 grudnia 2016 r. Stoisko przygotowała firma „Lwowskie Targi” we współpracy z Wydziałem Promocji Miasta Lwowa.

 

• Od 7 do 17 kwietnia 2017 r. miasto Lwów uczestniczyło w Targach Wielkanocnych w Krakowie. Stoisko przygotowała firma „Lwowskie Targi” we współpracy z Wydziałem Promocji Miasta Lwowa.

 

• Od 24 listopada do 26 grudnia 2017 r. miasto Lwów uczestniczyło w Targach Bożonarodzeniowych w Krakowie. Stoisko tradycyjnie przygotowała firma „Lwowskie Targi”. 

 

• W 2018 r. miasto Lwów tradycyjnie uczestniczyło w organizowanych na krakowskim Rynku Głównym świątecznych targach: Targach Wielkanocnych i Targach Bożonarodzeniowych. Na stoisku przygotowanym przez firmę "Lwowskie Targi" można było kupić m.in. tradycyjne słowiańskie ozdoby świąteczne, folkowe instrumenty muzyczne, lwowskie lampiony i ręcznie robione porcelanowe anioły.

 

• Od 22 do 25 sierpnia 2019 r. Kraków prezentował swój potencjał turystyczny i kulinarny na Lwowskim Rynku w ramach pierwszych "Targów Partnerstwa". Krakowianie i delegacja MOT przybyli do Lwowa Kamperem Małopolskim, obok którego otwarte zostało stoisko Muzeum Żywego Obwarzanka w Krakowie. Na stoisku były prowadzone warsztaty, na których każdy chętny mógł upiec własnego obwarzanka. Czytaj więcej...

 

Sport i rekreacja

 

• Od 15 do 19 sierpnia 2005 r. w Krakowie odbył się Turniej Piłki Nożnej Chłopców (rocznik 1990-1991) Polska - Ukraina „Pokolenie EURO 2012”. W turnieju uczestniczyło 6 miast z Polski i 7 z Ukrainy. Organizatorem Turnieju Było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, współorganizatorem zaś Urząd Miasta Krakowa, PZN oraz Małopolski Oddział PZN. Kraków w rozgrywkach zajął trzecie miejsce, Lwów uplasował się na miejscu jedenastym.

 

• Od 15 do 17 lutego 2008 r. Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków zorganizowało XXI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców U-12, w którym wzięło udział 12 drużyn z pięciu państw, w tym drużyna trampkarzy „Karpaty” Lwów.

 

• W dniach 29-30 sierpnia 2008 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, odbył się kolarski maraton na trasie Lwów - Kraków (długość trasy 305 km). Maraton wystartował spod Ratusza Lwowskiego. Wzięło w nim udział około 60 zawodników z Polski i Ukrainy. Meta maratonu została usytuowana na wysokości Nowohuckiego Centrum Kultury. Przejechanie dystansu dzielącego Lwów i Kraków (325 km) zajęło kolarzom około 9 godzin. Na czas rozgrywania wyścigu nie zamknięto trasy - zawodnicy jechali zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu ruchu drogowego. Pomysłodawcą zorganizowania wyścigu był B. Koraszewski, przewodniczący Rowerowej Akademii Królewskiej w Krakowie. Impreza, promująca związki pomiędzy obu miastami i nawiązująca do historycznej tradycji (pierwszy sportowy przejazd ze Lwowa do Krakowa miał miejsce w 1894 roku!), weszła na stałe do kolarskiego kalendarza.

 

• Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zwrócił się do Merów Lwowa i Kijowa z propozycją podpisania porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań związanych z przygotowaniami do EURO 2012. Podpisanie tego dokumentu nastąpiło podczas wizyty Prezydenta Majchrowskiego w Kijowie, w dniach 27-29 lutego 2008 r., w związku z udziałem w II Forum Europa - Ukraina.

 

• Od 21 do 22 kwietnia 2008 r. we Lwowie zorganizowano spotkanie polskich i ukraińskich gospodarzy EURO 2012, przy okazji odbywającego się we Lwowie Szczytu Prezydentów Polski i Ukrainy, Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenki. Ze strony Krakowa w spotkaniu uczestniczył Wiesław Starowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. W wyniku spotkania zostały podpisane przez Merów miast gospodarzy dwie deklaracje dotyczące wspólnej organizacji Mistrzostw Europy 2012: Deklaracja o stworzeniu Rady Miast „Euro-2012” oraz Deklaracja o wspólnych działaniach na rzecz realizacji projektu eurokolei „Polska – Ukraina”.

 

Turystyka

 

• 22 czerwca 2008 r. w Krakowie przebywała delegacja Miasta Lwowa, na czele z Zastępcą Mera Lwowa, Wasylem Kosiwem. Wśród członków delegacji znaleźli się także Andriej Sidor, Dyrektor Wydziału Kultury i Turystyki oraz Bohdan Szumilowicz, Naczelnik Biura Marketingu i Przemysłu Kulturalnego. Celem wizyty było zapoznanie się z doświadczeniem Miasta Krakowa w zakresie funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej. Z ukraińskimi gośćmi spotkali się Katarzyna Gądek, Dyrektor Biura ds. Turystyki oraz Grzegorz Grabowski, Kierownik Sieci Informacji Miejskiej.

 

• Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Lwowa Natalia Bunda wzięła udział w konferencji "Miasta Historyczne 3.0", która odbyła się w dniach 1-2 marca 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych w miastach o charakterze historycznym i poszukiwanie rozwiązań w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego. Patronat nad konferencją objęła Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Pani Bunda znalazła się w gronie przedstawicieli miast historycznych, którzy pod koniec konferencji podpisali list intencyjny o współpracy. Czytaj więcej...

 

Wizyty oficjalne

 

• 22 kwietnia 2004 r. w krakowskiej Willi Decjusza została podpisana wspólna Deklaracja Współpracy między Województwem Małopolskim a Obwodem Lwowskim. Ze strony ukraińskiej Deklarację podpisał Aleksander Sendega, Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Ze strony Województwa Małopolskiego dokument podpisany został przez Marszałka Województwa, Janusza Sepioła. W uroczystości wziął także udział Henryk Bątkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

 

• Od 9 do 11 marca 2005 r. we Lwowie przebywała 6-osobowa oficjalna delegacja Rady Miasta Krakowa, na czele z Przewodniczącym RMK Pawłem Pytko. Wizyta związana była z deklaracją RMK dotyczącą poparcia przemian demokratycznych na Ukrainie, a także uściślenia współpracy miast po demokratycznych wyborach Prezydenta Ukrainy.

 

• Od 5 do 9 maja 2005 r. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa wziął udział w obchodach Święta Miasta Lwowa.

 

• W dniach 29 września - 2 października 2006 r. na obchody 750-lecia Lwowa, do miasta tego udała się oficjalna delegacja radnych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, pod przewodnictwem Stanisławy Urbaniak, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.

 

• Na uroczystościach z okazji 750-lecia Lokacji Krakowa (4-5 czerwca 2007 r.) Miasto Lwów reprezentowane było przez Zastępcę Mera Lwowa, Martę Litwiniuk.

 

• Od 14 do 16 stycznia 2008 r. do Lwowa udała się z roboczą wizytą delegacja, w skład której weszli przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa oraz Dyrektor Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana. Podczas wizyty omówiono planowane na rok 2008 projekty współpracy między obydwoma miastami. Ponadto rozmowy dotyczyły udziału Miasta Krakowa w organizowanym we Lwowie w dniach 3-2 maja 2008 r. przez Konsulat Generalny RP „Dniu Polaka”.

 

• Od 18 do 21 czerwca 2015 r., w związku z obchodami jubileuszu 20-lecia partnerstwa Krakowa i Lwowa oraz kolejną prezentacją kulturalną Lwowa, w Krakowie gościła oficjalna delegacja miasta Lwów, w której skład weszli przedstawiciele Urzędu, Rady Miasta, eksperci i działacze społeczni. Goście ze Lwowa wzięli udział w zorganizowanym wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim I Seminarium Lwowsko-Krakowskim. Czytaj więcej...

 

• Efektywna współpraca Krakowa z niemieckimi i ukraińskimi miastami była jednym z tematów dyskusji panelowej zorganizowanej w ramach drugiej niemiecko-ukraińskiej konferencji „Wyzwania i synergiczne efekty współpracy w ramach trójstronnego partnerstwa”, która została zorganizowana we Lwowie w dniach 8-9 czerwca 2017 r.  przez niemiecką organizację Engagement Global przy współpracy Urzędu Miasta Lwowa. Kraków był reprezentowany na konferencji przez Dyrektor Kancelarii Prezydenta Annę Frankiewicz oraz Zastępcę Dyrektora Kancelarii ds. współpracy zagranicznej Beatę Sabatowicz. Przy okazji pobytu we Lwowie spotkały się one z Dyrektor Wydziału Polityki Informacyjnej i Kontaktów Zagranicznych Lwowa Tatianą Chabibrachmanową oraz przekazały Merowi Lwowa A. Sadowemu zaproszenie od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego na  wspólną inaugurację wystawy „Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Czytaj więcej...

 

• Od 29 listopada do 1 grudnia 2017 r. w Krakowie gościła oficjalna delegacja Miasta Lwów na czele z Wicemerem Lwowa ds. Rozwoju Andrijem Moskalenko. Głównym celem wizyty był udział w wernisażu wystawy „Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Czytaj więcej...  Delegacja odbyła również robocze spotkania w Miejskim Centrum Dialogu oraz w Wydziale Promocji i Turystyki Miasta. Na specjalne życzenie Wicemera Moskalenko, który we Lwowie odpowiada za pion rozwoju miasta, ale także m.in. kulturę i promocję, dla delegacji zorganizowano zwiedzanie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Centrum Kongresowego ICE Kraków. Goście pozostali pod dużym wrażeniem inwestycyjnego rozwoju Krakowa, ale także potencjału naszego miasta w dziedzinie przemysłu spotkań i branż kreatywnych. Czytaj więcej...

 

• W dniach 7-9 kwietnia 2019 r. delegacja miasta Lwów, na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa, wzięła udział w V Europejskim Kongresie Samorządów. W skład delegacji weszli: Dyrektor Administracji Mera Miasta Lwowa Yevhen Boyko, Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Svitlana Norec oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej Tetiana Khabibrakhmanova. Poza udziałem w sesjach tematycznych Kongresu delegacja spotkała się z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Jerzym Muzykiem. Okazją do zapoznania się z doświadczeniem Krakowa w zakresie promocji i komunikacji społecznej były spotkania z Zastępcą Dyrektora Wydziału Turystyki Katarzyną Gądek oraz Zastępcą Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Rafałem Perłowskim. 

 

• W związku z obchodami Dnia Niepodległości Ukrainy, przyznaniem miastu Lwów Flagi Honorowej Rady Europy oraz organizowanymi przez Urząd Miasta Lwowa "Targami Partnerstwa", Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski złożył oficjalną wizytę we Lwowie w dniach 22-25 sierpnia 2019 r. Poza wspomnianymi uroczystościami, Prezydent wziął udział w otwarciu Memoriału Bohaterów Niebiańskiej Sotni oraz w otwarciu sezonu Opery Lwowskiej. Odbył również oficjalne spotkanie z Merem Lwowa Andrijem Sadowym. Czytaj więcej...

 

Współpraca ze środowiskami polonijnymi

 

• Kraków okazjonalnie udziela pomocy polskim i ukraińskim instytucjom we Lwowie (np. transport ławek szkolnych dla dwu szkół podstawowych - polskiej nr 24 i ukraińskiej). Nasze miasto aktywnie wspomaga działalność Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, organizując latem wizyty grup polonijnych w Krakowie oraz charytatywny transport paczek dla mieszkających we Lwowie Polaków, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Czytaj więcej...

 

Zdrowie

 

• Wizyta studyjna 40-osobowej delegacji przewodniczących komisji ds. ochrony zdrowia oraz prezesów obwodowych komitetów związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia Miasta i Obwodu Lwowskiego (18-20 września 2003 r.). Celem wizyty było zapoznanie się z polskim doświadczeniem w zakresie przeprowadzenia reform w dziedzinie ochrony zdrowia oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Krakowie. Delegaci wzięli udział w studyjnym spotkaniu zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwiedzili także Dziecięcy Szpital Uniwersytecki oraz Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

• W odpowiedzi na prośbę Miasta Lwowa Urząd Miasta Krakowa przygotował program studyjnego pobytu w Krakowie 45-osobowej delegacji lekarzy, przewodniczących komisji ds. ochrony zdrowia oraz prezesów obwodowych komitetów związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia Miasta Lwowa, Kijowa i Charkowa oraz innych miast Ukrainy (25-28 stycznia 2004 r.). Goście uczestniczyli m.in. w studyjnych spotkaniach w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia i Krakowskiej Izby Lekarskiej oraz w prezentacji Szpitala im. Jana Pawła II.

 

• W dniach 28-30 czerwca 2006 r. miała miejsce wizyta studyjna lekarzy ze Lwowa w Krakowie. Celem wizyty było zapoznanie się strony ukraińskiej z funkcjonowaniem służby zdrowia w Krakowie oraz problemami związanymi z jej reformą. Nawiązano kontakty pomiędzy Związkami Zawodowymi Lekarzy Krakowa i Lwowa.

 

• 15 grudnia 2006 r. do Krakowa przybyła 47-osobowa delegacja Miejskiego Szpitala Dziecięcego we Lwowie. Odbyło się spotkanie studyjne w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Strona ukraińska wykazywała zainteresowanie metodami leczenia i organizacją pracy szpitala. Szpital Uniwersytecki wystąpił z propozycją zorganizowania szkolenia dla lekarzy z Ukrainy i Białorusi w ramach spłacania długu wobec tych instytucji z krajów zachodnich, które kształciły lekarzy krakowskich.

 

• W związku z pandemią grypy na Ukrainie Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski wystosował w dniu 2 listopada 2009 r. pismo do Mera Lwowa z wyrazami wsparcia i solidarności z mieszkańcami Lwowa i Zachodniej Ukrainy, dotkniętymi epidemią oraz zdecydował o przekazaniu na pomoc mieszkańcom Lwowa 150 tys. złotych z rezerwy budżetowej.

 

• 28 lutego 2014 r. do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło zapytanie z Urzędu Miasta Lwowa o możliwość leczenia w krakowskich szpitalach 11 pacjentów poszkodowanych w wyniku wydarzeń na Ukrainie (starcia na kijowskim Majdanie Niepodległości i tzw. Rewolucja Godności). W odpowiedzi Lwów uzyskał zapewnienia o gotowości przyjęcia pacjentów z Ukrainy na leczenie zarówno do szpitali nadzorowanych przez Gminę Miejską Kraków, jak i przez Województwo Małopolskie. Jednak 6 marca 2014 r. Urząd Miasta Lwowa przesłał informację, że wszyscy pacjenci, których dotyczyła prośba, uzyskali pomoc medyczną w innych jednostkach medycznych. Po tragicznych wydarzeniach na kijowskim Majdanie Niepodległości Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski osobiście odwiedzał rannych leczonych 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym SP ZOZ w Krakowie. Ranni z Ukrainy byli leczeni także w Szpitalu Świętego Rafała Scanmed w Krakowie.

 

• W związku walkami na wschodzie Ukrainy w 2014 r. do Krakowa zwrócił się Szpital Obwodowy w Łucku (Obwód Łucki graniczy na zachodzie Ukrainy z Obwodem Lwowskim) z prośbą o przekazanie brakujących stronie ukraińskiej środków medycznych i instrumentów chirurgicznych. Na wniosek Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK medykamenty i specjalistyczny sprzęt na Ukrainę przekazały: Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie oraz placówki medyczne z Województwa Małopolskiego. 

 

• 22 kwietnia 2016 r. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyła się I Polsko-Ukraińska Konferencja Medyczna „Choroby serca i naczyń w 2016 r.”. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym m.in. Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Oleha Mandiuka. W ramach współpracy krakowskiego szpitala z Lwowskim Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym oraz Lwowskim Uniwersytetem Medycznym im. Daniela Halickiego, w konferencji wzięli udział lekarze ze Lwowa. 

 

Inne

 

• W związku z tragicznymi wydarzeniami w stolicy Ukrainy, których kumulacja przypadła na luty 2014 r., Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski  wydał oficjalne oświadczenie wyrażające zaniepokojenie z powodu łamania praw człowieka na Ukrainie oraz potwierdzające solidarność krakowian z jej demokratycznym społeczeństwem. Symbolicznym gestem była zarówno wizyta Prezydenta Majchrowskiego w Konsulacie Generalnym Ukrainy, gdzie dokonał on wpisu w Księdze Kondolencyjnej, jak i podświetlenie krakowskiej kładki Bernatka oraz innych budowli – np. fasady Teatru Starego – na barwy narodowe Ukrainy: niebieski i żółty. W Krakowie odbyły się liczne społeczne akcje wspierające europejskie aspiracje Ukrainy.

 

• Szlachetny dąb poświęcony miastu Lwów został zasadzony w krakowskim Przylasku Rusieckim 27 października 2018 r. w ramach akcji "100 dębów na 100-lecie polskiej niepodległości". Czytaj więcej...

 

• Za wieloletnie pielęgnowanie relacji między Polską i Ukrainą, w szczególności zaś między Krakowem i Lwowem w grudniu 2019 r. Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu przyznana została Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. Nagrodę imienia wieloletniego redaktora paryskiej „Kultury” otrzymał również Mykoła Kniażycki, ukraiński dziennikarz i deputowany. Czytaj więcej...

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie