Budapeszt

Historia współpracy:

Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Krakowem i Budapesztem podpisana 24 października 2005 roku wyznacza następujące obszary współpracy: kultura i ochrona zabytków, promocja miast oraz zarządzanie. 5 czerwca 2017 roku w Krakowie podpisana została Umowa o współpracy Krakowa i Budapesztu na zasadzie miast bliźniaczych. Przyczynkiem do współpracy miast była szczególnie aktywna działalność VII i XVI dzielnic Krakowa oraz XVI dzielnicy Budapesztu.

 

Budapeszt, podobnie jak Kraków, jest członkiem Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego i siedzibą sekretariatu Regionalnego. W mieście aktywnie działa polska mniejszość narodowa.

 

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 

• Jednym z projektów, które zapoczątkowały współpracę Krakowa i Budapesztu były wymiany uczniowskie realizowane pomiędzy placówkami Dzielnic VII i XVI miasta Krakowa oraz dzielnicy XVI w Budapeszcie.

 

• 9 i 10 maja 2007 r. pod patronatem Prezydentów Krakowa i Budapesztu, w Urzędzie Miasta Krakowa zorganizowano seminarium naukowe i wystawę poświęconą bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. W seminarium udział wzięli m. in. przedstawiciele Budapeszteńskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. (Więcej w dziale: Zarządzanie kryzysowe).

 

• 29 kwietnia 2016 r. krakowski magistrat odwiedzili studenci z Univeristy of Public Service w Budapeszcie. Prezentacja poświęcona strukturze organizacyjnej i funkcjonowaniu tutejszego urzędu miasta, w której wzięli udział, wpisała się w szerszy program ich wizyty studyjnej w Krakowie. Celem jej było przybliżenie studentom z Węgier polskiego systemu ustrojowego i rozwiązań konstytucyjnych. Węgierska grupa przebywała w Krakowie na zaproszenie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszym dniu pobytu w Krakowie goście wzięli również  udział w seminarium poświęconym współczesnym problemom polskiego i węgierskiego prawa konstytucyjnego, takim jak pozycja sądu konstytucyjnego, stosunku władzy publicznej do Unii Europejskiej, czy zagadnieniu relacji organów państwowych do mediów.

 

• Od 21 do 25 maja 2016 r. w Krakowie spotykała się młodzież uczestnicząca w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Wśród gości znalazła się grupka uczniów z budapeszteńskiej szkoły podstawowej Óbuda Harrer Pál. Szczegółowe informacje o projekcie

 

• W dniach 17-23 sierpnia 2016 r. w Budapeszcie” gościli członkowie dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Mali Krakowiacy. Zespół wziął udział w budapeszteńskich dożynkach, znanych jako Festiwal Nowego Chleba  i święcie węgierskiego patrona Św. Stefana. Swoje umiejętności i wspaniałe krakowskie stroje prezentowali podczas koncertów w kilku dzielnicach węgierskiej stolicy. Punktem kulminacyjnym pobytu był występ na Zamku Królewskim, gdzie zaprezentowali również program zabaw dziecięcych z regionu krakowskiego. Występy „Małych Krakowiaków” dopełniały pokazy zespołów z Węgier i Litwy. W trakcie pobytu  młodzi krakowianie mieli okazję brać udział w licznych spotkaniach z młodzieżą węgierską. Zwiedzili również najciekawsze zabytki stolicy na czele z Parlamentem. (Więcej w dziale: Kultura)

Projekt współpracy młodzieżowych zespołów folklorystycznych znalazł swoją kontynuację rok później. W dniach 10-14 sierpnia 2017 r. z rewizytą w Krakowie przebywał zespół folklorystyczny „Mali Csepelanie” z Budapesztu. 13 sierpnia zespół wystąpił na zlokalizowanej w Rynku Głównym scenie 41. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Pokaz tradycyjnych tańców ludowych spotkał się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem krakowskiej publiczności. W wolnych chwilach węgierska młodzież miała również okazję zwiedzić Kraków i spotkać się ze swoimi odpowiednikami z zespołu „Mali Krakowiacy”. (Więcej w dziale: Kultura)

 

• Na początku września 2019 r. uczniowie dwóch krakowskich szkół podstawowych: SP nr 37 i SP nr 124 uczestniczyli w obozie językowo-sportowym dla młodzieży z Budapesztu i Krakowa. Wyjazd odbył się na zaproszenie Urzędu Miasta naszego bliźniaczego Budapesztu i organizacji MOZAIK. Młodzież miała okazje zwiedzić najważniejsze zabytki Budapesztu, ale także jego mniej znane zakątki, jednocześnie ćwicząc komunikację w języku angielskim i nawiązując relacje z węgierską młodzieżą. Więcej informacji

 

Gospodarka komunalna i usługi publiczne

 

• Budapeszt był wraz z Krakowem jednym z partnerów realizowanego w latach 2013-2016 projektu STARS. Jego celem było promowanie dojazdów do szkoły rowerem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Więcej informacji

 

• Budapesztańskie Centrum ds. Transportu (BKK) brało udział w projekcie CHALLENGE, którego jednym z uczestników był także Kraków. Ten unijny projekt ukierunkowany na przyśpieszenie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich był realizowany w latach 2013-2016. Więcej informacji

 

Jubileusze i prezentacje

 

• 6 maja 2006 r. odbyła się uroczysta inauguracja prezentacji Budapesztu w Krakowie. Jej organizatorem było Centrum Węgierskie w Krakowie, we współpracy z urzędami miast Krakowa i Budapesztu. (Więcej w działach: Kultura oraz Wizyty oficjalne).

 

• W dniach 30-31 marca 2007 r. odbyła się prezentacja Krakowa w Budapeszcie zorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa, we współpracy z Miastem Budapeszt oraz Centrum Węgierskim w Krakowie. Głównymi patronami wydarzenia byli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezydent Miasta Budapesztu Gábor Demszky. (Więcej w działach: Kultura oraz Turystyka).

 

Kultura

 

• W 2004 r. w Krakowie została zorganizowana wystawa Święci Polscy i Węgierscy.

 

• 10 listopada 2005 r. w Budapeszcie otwarta została wystawa poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II, autorstwa krakowskiego fotografika Wiesława Majki. Wystawa była elementem obchodów Święta Narodowego, organizowanego przez budapeszteńskie środowisko polonijne. (Więcej w dziale: Współpraca ze środowiskami polonijnymi).

 

• W maju 2006 r. w ramach Międzynarodowego Miesiąca Fotografii, odbyła się prezentacja Budapesztu w Krakowie. Jej organizatorem było Centrum Węgierskie w Krakowie, we współpracy z urzędami miast Krakowa i Budapesztu. W programie prezentacji zorganizowanej w Pałacu Goetza (w dawnym Browarze Kraków przy ul. Lubicz 17) znalazły się wystawy fotograficzne (ok. 250 prac różnych artystów pod wspólnym tytułem Budapest Feeling), koncerty popularnych zespołów młodzieżowych Beshodrom i Korai Öröm, a także projekcje światło-dźwięk, degustacja kuchni węgierskiej i stoisko z materiałami promocyjnymi dla turystów. W otwarciu prezentacji wzięła udział oficjalna delegacja Miasta Budapesztu. (Więcej w działach: Jubileusze i prezentacje oraz Wizyty oficjalne).

 

• We wrześniu 2006 r. w Domu Polskim w Budapeszcie gościła wystawa wielkoformatowych zdjęć krakowskiego fotografika Wiesława Majki przedstawiających Kraków nocą. (Więcej w dziale: Współpraca ze środowiskami polonijnymi).

 

• W marcu 2007 r. odbyła się prezentacja Krakowa w Budapeszcie zorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa, we współpracy z Miastem Budapeszt oraz Centrum Węgierskim w Krakowie.

 

Prezentacja Krakowa stanowiła próbę odejścia od standardowych metod - koncerty Kwartetu Jarka Śmietany, oraz zespołów Motion Trio i Cracow Youth Jazz Band zorganizowano bowiem na statku A38 cumującym na brzegu Dunaju. Do organizacji wystaw plenerowych - Galerii Plakatu Krzysztofa Dydo oraz wielkoformatowych fotografii artystycznych - wykorzystano natomiast najbardziej uczęszczane miejsca stolicy Węgier, np. przystanki autobusowe i stacje metra w sercu miasta, oraz kultowe miejsca młodzieży budapeszteńskiej, takie jak Kino-Klub-Kawiarnia Szimpla. Rozwiązania te pozwoliły na wniknięcie w codzienne życie wielomilionowego miasta.

 

Poza wspomnianymi wydarzeniami w ramach prezentacji zatytułowanej Weekend z Krakowem odbyły się również koncerty Capelli Cracoviensis, projekcje nagrodzonych filmów krótkometrażowych krakowskiego Festiwalu Filmowego Etiuda & Anima oraz pokaz filmów Pracowni Filmu Animowanego ASP, prowadzonej przez prof. Jerzego Kucię. (Więcej w działach: Jubileusze i prezentacje oraz Turystyka).

 

• W czerwcu 2011 na krakowskim Rynku Głównym zaparkował Batory Express – objazdowa galeria w kolorowej Nysie, która odwiedziła 14 miast na trasie Budapeszt–Warszawa. Projekt został zorganizowany przez Centrum Węgierskie w Krakowie z okazji przejęcia przez Polskę prezydencji w Radzie UE. Czytaj więcej…

 

• W Budapeszcie dwukrotnie prezentowana była wystawa fotografii autorstwa Wiesława Majki Tajemnice skrywane pod ziemią. Dotknąć historii prezentująca atrakcje podziemi Rynku Głównego i trasy turystycznej Śladami europejskiej tożsamości Krakowa. Pierwszy raz wystawa odwiedziła stolicę Węgier w maju 2012 r., a następnie była prezentowana od 6 stycznia do 5 lutego 2013 r.

 

• Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Magdalena Sroka, na zaproszenie Węgierskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Węgier wzięła udział w Forum Środkowoeuropejskich Stolic Kultury, które odbyło się 22 lutego 2013 w Budapeszcie. Podczas Forum Magdalena Sroka przedstawiła doświadczenia Krakowa związane z projektem Europejska Stolica Kultury jako płaszczyzną zwiększenia świadomości istnienia wielu tożsamości i ich różnorodności kulturowej w Europie Środkowej.

 

• 18 marca 2016 r. na Zamku Królewskim w Budapeszcie uroczyście otworzono wystawę: „Na wspólnej drodze – Budapeszt i Kraków w Średniowieczu”. Wystawa została zrealizowana przez muzea historyczne Krakowa i Budapesztu i otrzymała patronaty Prezydentów obu krajów. Uroczystość otwarcia wpisała się w obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 2016 r. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).Czytaj więcej...

 

• W sierpniu 2016 r. w Budapeszcie” gościli członkowie dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Mali Krakowiacy. Zespół wziął udział w budapeszteńskich dożynkach. Punktem kulminacyjnym pobytu był występ na Zamku Królewskim, gdzie zaprezentowali również program zabaw dziecięcych z regionu krakowskiego. Występy „Małych Krakowiaków” dopełniały pokazy zespołów z Węgier i Litwy. (Więcej w dziale: edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych).

 

• 16 sierpnia 2016 r., w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego SZIGET 2016, w Budapeszcie wystąpił Piotr Grząślewicz z zespołem Kraków Street Band. Wyjazd krakowskich artystów został dofinansowany przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

 

• 28 marca 2017 r. w Budapeszcie gościł zespół Cracovia Danza, który przedstawił spektakl baletowy „Wesele w Ojcowie”. Spektakl odbył się w sali teatralnej peszteńskiego pałacu DUNA. Spektakl zobaczyło wielu oficjalnych gości  w tym m.in.  Ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, szef kancelarii wicepremiera Węgier Zoltán Csallókozi, wiceprezydent miasta Budapeszt Alexandra Szalay-Bobroviniczky, przedstawiciele Ministerstwa Zasobów Ludzkich Węgier oraz władz samorządowych dzielnic V i X. (Więcej w dziale: Współpraca ze środowiskami polonijnymi).

 

• 5 czerwca 2017 r., przebywający z oficjalną wizytą w Krakowie Nadburmistrz Budapesztu Tarlós oraz Prezydent Jacek Majchrowski wspólnie zainaugurowali w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa wystawę „Kraków-Budapeszt. Na wspólnej drodze”. Wystawa ta powstała w wyniku współpracy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Muzeum Historii Budapesztu. W 2016 r. jako pierwsi mieli okazję oglądać ją mieszkańcy Budapesztu. Czytaj więcej... (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

 

• W sierpniu 2017 r. Kraków odwiedziła młodzieżowa grupa folklorystyczna z Budapesztu „Mali Csepelanie”. Młodzież wystąpiła ze specjalnym programem artystycznym na scenie 41. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. (Więcej w dziale: Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych).

 

• 21 kwietnia 2018 r. w Liszt Academy Concert Center w Budapeszcie odbyła się węgierska premiera kompozycji Lery Auerbach pn. „72 Angels. In splendore lucis” w wykonaniu Cracow Singers oraz Rascher Saxophone Quartet. Koncert, który Patronatem Honorowym objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, zgromadził liczne grono melomanów i był znaczącym sukcesem zespołu Cracow Singers na arenie międzynarodowej.

 

• W listopadzie 2018 r. w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę,  krakowski Teatr Ludowy zaprezentował w Budapeszcie przedstawienie „Zahipnotyzuj mnie – Piosenki Zygmunta Koniecznego”. Dla uczczenia rocznicy, widzowie wspólnie z aktorami odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Po spektaklu odbyło się spotkanie z widzami, w którym uczestniczył również gość specjalny wydarzenia wybitna reżyserka Marta Meszaros. Więcej w dziale: współpraca ze środowiskami polonijnymi.

 

• 28 stycznia 2019 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury, w której wzięli udział przedstawiciele Budapesztu. Ágnes Kerékgyártó z Biblioteki Metropolitalnej Ervina Szabó w Budapeszcie przedstawiła prezentację poświęconą cyfryzacji zasobów bibliotecznych. W przeddzień konferencji, w obecności Konsul Generalnej Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, dyrektor Biblioteki Kraków Stanisław Dziedzic i dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Ervina Szabó w Budapeszcie Péter Fodor podpisali umowę o współpracy instytucji. Umowa zawarta została na okres 3 lat i obejmuje m. in. wymianę doświadczeń i zbiorów obu miast, organizację wspólnych przedsięwzięć i wzajemną promocję. Czytaj więcej...

 

• 5 czerwca 2019 r. delegacja Biblioteki Kraków wzięła udział w konferencji „Digital World” organizowanej przez Bibliotekę Miejską im. Ervina Szabo w Budapeszcie. Tematem wiodącym konferencji był związek między bibliotekami i nowymi technologiami cyfrowymi. W ramach konferencji krakowska delegacja zaprezentowała referat pt. „Edukacja informacyjna i cyfrowa w polskich bibliotek na przykładzie Biblioteki Kraków.”

 

Ochrona zabytków

 

• We wrześniu 2008 r. odbyły się uroczyste obchody 30. rocznicy wpisania Krakowa na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Uroczystościom towarzyszyła konferencja poświęcona ochronie dziedzictwa kulturalnego. Jednym z prelegentów był  Gábor Demszky, Burmistrz Budapesztu, który przedstawił wystąpienie zatytułowane: „Społeczne i polityczne znaczenie światowego dziedzictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej". (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

 

• 5 września 2013 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa z okazji 35. rocznicy wpisania historycznego centrum Krakowa i Kopalni Soli „Wieliczka" na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W uroczystościach uczestniczył m.in. przedstawiciel Budapesztu. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne). Czytaj więcej...

 

• Od 31 marca do 2 kwietnia 2014 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbył się Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej (EKIR 2014) – jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń poświęconych odnowie zabytków, zorganizowane przez wydawnictwo Renowacje i Zabytki we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. W Kongresie uczestniczył również przedstawiciel Budapesztu. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne) Czytaj więcej...

 

Pomoc społeczna i polityka senioralna

 

• W dniach 21-23 września 2016 r. w Budapeszcie odbyła się organizowana przez Węgierskie Stowarzyszenie Dyrektorów i Ekspertów Spraw Społecznych międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce społecznej. Konferencja była okazją do zaprezentowania najnowszych trendów w polityce społecznej oraz koncepcji rozwoju tej branży, jak i form opieki społecznej i innowacyjnych usług będących odpowiedzią na aktualne badania naukowe. W konferencji udział wziął przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. W pierwszym dniu konferencji przedstawił on działania podejmowane w Krakowie w zakresie spraw społecznych, koncentrując się na kwestiach polityki senioralnej, tj. wdrażanym programie PASIOS, Radzie Krakowskich Seniorów, Centrach Aktywności Seniora, Mistrzostwach Seniorów, cyklu konferencji Kraków dla Seniora, wydarzeniach kulturalnych dla osób starszych etc.

 

Sport i rekreacja

 

• Budapeszt, podobnie jak miasto Kraków, należy do grupy uczestników projektu Vital Cities, realizowanego w latach 2015-2018 w ramach programu URBACT III. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców miast, zwłaszcza ich uboższych obszarów, do aktywności fizycznej. Partnerzy projektu tworzą platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tej dziedzinie. Czytaj więcej...

 

 

Środowisko

 

• W dniach 22-23 maja 2017 r. w Krakowie odbyło się seminarium „SMART&GREEN” poświęcone zarządzaniu terenami zielonymi w miastach. Budapeszt merytorycznie reprezentowała Pani Noemi Takacs z Wydziału Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta. W ramach seminarium reprezentantka węgierskiej stolicy przedstawiła prezentację poświęconą zarządzaniu obszarami zielonymi w Budapeszcie skupiając się na projektach, które odniosły największy sukces, a także na tych, które realizowane będą w najbliższej perspektywie czasowej. Czytaj więcej... (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

 

 

Turystyka

 

• W dniach 30-31 marca 2007 r. odbyła się prezentacja Krakowa w Budapeszcie zorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa, we współpracy z Miastem Budapeszt oraz Centrum Węgierskim w Krakowie. W jej ramach prezentowano również walory turystyczne Krakowa. Jedną z głównych atrakcji był zachęcający do wizyt w Krakowie Lajkonik, prezentowany na głównych placach węgierskiej stolicy. (Więcej w działach: Jubileusze i prezentacje oraz Kultura).

 

Wizyty oficjalne

 

• W maju 2006 r. Kraków odwiedziła oficjalna delegacja Budapesztu, która wzięła udział  w otwarciu prezentacji Budapesztu w Krakowie. Oprócz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych związanych związanych z prezentacją delegacja odbyła również szereg spotkań kurtuazyjnych. Na czele delegacji stali z wiceprezydent Janos Schiffer i burmistrz dzielnicy XVI Budapesztu, Matyas Szabo. (Więcej w działach: Kultura oraz Jubileusze i prezentacja).

 

• Gábor Demszky, Burmistrz Budapesztu odwiedził Kraków 6-7 września 2008 r. Była to pierwsza oficjalna wizyta Burmistrza w Krakowie. Burmistrz wziął udział w uroczystych obchodach 30. rocznicy wpisania Krakowa na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO był również prelegentem na towarzyszącej obchodom konferencji. 6 września 2008 r. Demszky spotkał się z Prezydentem Miasta Krakowa, Jackiem Majchrowskim. (Więcej w dziale: Ochrona zabytków).

 

• 5 września 2013 r. w Krakowie gościł zastępca Prezydenta Stołecznego Miasta Budapesztu dr. Balázs Szeneczey. Przedstawiciel Budapesztu uczestniczył w obchodach 35. rocznicy wpisania historycznego centrum Krakowa i Kopalni Soli „Wieliczka" na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Z tej okazji zorganizowano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. (Więcej w dziale: Ochrona zabytków). Czytaj więcej...

 

• W dniach 31 marca do 2 kwietnia 2014 r. Kraków odwiedził Główny Architekt Miasta Budapeszt Sándor Finta. Przedstawiciel Budapesztu brał udział w Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej (EKIR 2014) – jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń poświęconych odnowie zabytków, zorganizowanym przez wydawnictwo Renowacje i Zabytki we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.  (Więcej w dziale: Ochrona zabytków) Czytaj więcej...

 

• Przedstawicielka administracji miasta Budapesztu wzięła udział w odbywającym się w Krakowie 4-5 maja 2015 r. Europejskim Kongresie Samorządów.

 

• W dniach 17-19 marca 2016 r. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przebywał z oficjalną wizytą w Budapeszcie. W pierwszym dniu wizyty Prezydent spotkał się z Burmistrzem Budapesztu Istvánem Tárlosem aby omówić dalszą współpracę pomiędzy miastami. Ponieważ ważnym elementem wspólnych działań miast jest kultura, w spotkaniu udział wzięła również Naczelnik Wydziału Kultury Melinda Nagyne Varga a także Przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego Dorota Varnai oraz Naczelnik Biura Stosunków Międzynarodowych Adrienn Magyar. Pierwszy dzień wizyty w stolicy Węgier zamknął szereg spotkań roboczych , które pomogły zapoznać się z działaniami Budapesztu w zakresie rewitalizacji zabytkowej tkanki miasta, wspierania kultury oraz zarządzania ruchem w mieście. W piątek 18 marca prezydent Majchrowski brał udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dzień rozpoczęła Wizyta w Parlamencie Węgierskim na zaproszenie Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Janosa Latorcai i Przewodniczącego Polsko-Węgierskiej Grupy Interparlamentarnej Szilarda Nemetha, zrealizowana wspólnie z przedstawicielami Katowic i Warszawy. W ramach obchodów dokonano również uroczystego otwarcia wystawy „Na wspólnej drodze – Budapeszt i Kraków w Średniowieczu”. W uroczystości udział wzięli Prezydenci Polski i Węgier Andrzej Duda i János Áder. (Więcej w dziale: Kultura) Czytaj więcej...

 

• W dniach 5-6 marca 2016 w Krakowie przebywały Zastępczyni Burmistrza Budapesztu Alexandra Szalay-Bobrovniczky oraz Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Budapesztu Melinda Nagyne Varga i Patrik Boros specjalista ds. współpracy międzynarodowej w budapeszteńskim magistracie. Goście wzięli udział w II Europejskim Kongresie Samorządów oraz odbyli szereg spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa. Wizyta była również okazją do omówienia dalszych planów współpracy.

 

• W dniach 22-23 maja 2017 r. w Krakowie gościli Pani Noemi Takacs z Wydziału Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Budapesztu oraz odpowiedzialny za współpracę z Krakowem pracownik Biura Współpracy Zagranicznej Patryk Boros. Goście wzięli udział w seminarium „SMART&GREEN” poświęconym zarządzaniu terenami zielonymi w miastach. Czytaj więcej... (Więcej w dziale: Środowisko).

 

• W dniach 4-6 czerwca 2017 r. z oficjalną wizytą w Krakowie przebywał Nadburmistrz Budapesztu István Tarlós. Głównym punktem programu wizyty było podpisanie „Umowy o współpracy na zasadach miast bliźniaczych” pomiędzy miastami. W oficjalnym spotkaniu 5 czerwca 2017 r., podczas którego podpisany został nowy dokument, wzięła udział delegacja Budapesztu towarzysząca Nadburmistrzowi Tarlósowi: Naczelnik Wydział Kultury, Turystyki, Sportu, Edukacji i Spraw Społecznych Melinda Nagyné Varga i Naczelnik Biura Stosunków Międzynarodowych Adrienne Magyar. Obecna była również Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy. Czytaj więcej... Tego samego dnia Nadburmistrz Tarlós oraz Prezydent Jacek Majchrowski wspólnie zainaugurowali w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa wystawę „Kraków-Budapeszt. Na wspólnej drodze”. (Więcej w dziale: Kultura).

 

• W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. delegacja z Budapesztu po raz kolejny gościła na  Europejskim Kongresie Samorządów. Podczas piątej edycji wydarzenia Budapeszt reprezentowali Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Budapesztu Melinda Nagyne Varga i Patrik Boros specjalista ds. współpracy międzynarodowej. Wizyta w Krakowie była również okazją do omówienia planów współpracy podczas spotkania z Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzym Muzykiem. Delegacja odwiedziła również krakowski MOCAK i spotkała się z Dyrektor Anną Marią Potocką. Goście chcieli zapoznać się z zasadami funkcjonowania krakowskiego muzeum ponieważ Budapeszt planuje otwarcie podobnej miejskiej instytucji.

 

• 5 czerwca 2019 r. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się w swoim gabinecie z Nadburmistrzem Budapesztu Istvánem Tárlosem. Nadburmistrz przewodniczył delegacji Budapesztu uczestniczącej w 15. Kongresie Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, który w dniach 2-5 czerwca odbywał się w Krakowie. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Rozmawiano na temat perspektyw dalszego rozwijania współpracy obu miast. Budapeszt, podobnie jak Kraków, jest członkiem Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego i siedzibą sekretariatu Regionalnego.

 

Współpraca ze środowiskami polonijnymi

 

• 10 listopada 2005 r. w Budapeszcie oficjalnie zainaugurowano wystawę poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II, autorstwa Wiesława Majki. Wystawa była eksponowana przez 2 miesiące w siedzibie Dzielnicy XVI, a potem w Domu Polonijnym, jako element obchodów Święta Narodowego, organizowanego przez budapeszteńskie środowisko polonijne (szczególnie aktywne w XVI - wschodniej dzielnicy Budapesztu).(Więcej w dziale: Kultura).

 

• Od 10 września do 1 października 2006 r. Urząd Miasta Krakowa, Dzielnica XVI w Budapeszcie, Zarząd i Rada Dzielnicy VII w Krakowie oraz budapeszteńska Polonia, zorganizowały w Domu Polskim w Budapeszcie wystawę wielkoformatowych zdjęć Wiesława Majki przedstawiających Kraków nocą. (Więcej w dziale: Kultura).

 

• Dzięki współpracy Stołecznego Samorządu Polskiego oraz Samorządu Polskiego V dzielnicy Budapesztu, 28 marca 2017 r. w Budapeszcie gościł zespół Cracovia Danza, który przedstawił spektakl baletowy „Wesele w Ojcowie”. Gospodynią wieczoru była Przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego Dorota Várnai. Spektakl zobaczyła duża grupa przedstawicieli społeczności polskiej w Budapeszcie oraz wielu oficjalnych gości. (Więcej w dziale: Kultura).

 

• Na zaproszenie Samorządu Narodowości Polskiej V Dzielnicy Budapesztu w listopadzie 2018 r. w stolicy Węgier gościł Krakowski Teatr Ludowy z przedstawieniem „Zahipnotyzuj mnie – Piosenki Zygmunta Koniecznego”. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem polskiej mniejszości. Dla uczczenia stulecia niepodległości Polski wspólnie z artystami widzowie zaśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Korzystając  z okazji przeprowadzono również rozmowy na temat dalszej współpracy polskiej społeczności Dzielnicy V z Teatrem Ludowym. Więcej w dziale: Kultura

 

Zarządzanie kryzysowe

 

 • Od 15 do 17 marca 2004 r. w Krakowie gościła delegacja z Budapesztu, w skład której weszli: Bela Danielisz, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Zgromadzenia Ogólnego Budapesztu (odpowiednik Rady Miasta Krakowa) oraz gen. Peter Bende, Komendant budapeszteńskiej straży pożarnej. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością krakowskich służb pożarnych, policyjnych oraz straży miejskiej. Delegacja odwiedziła miejskie centrum zarządzania kryzysowego, siedzibę Straży Miejskiej, stanowisko nadzoru i zarządzania w siedzibie policji miejskiej oraz w Szkole Aspirantów Pożarnictwa.

 

• W kwietniu 2005 r. w Krakowie zorganizowana została konferencja poświęcona ocenie dotychczasowej działalności jednostek pomocniczych, w której wziął udział Matyas Szabo, Burmistrz XVI Dzielnicy Budapesztu. W czasie swojego pobytu w Krakowie, Szabo spotkał się z Kazimierzem Bujakowskim, Zastępcą Prezydenta Krakowa

 

• 9 i 10 maja 2007 r. pod patronatem Prezydentów Krakowa i Budapesztu, w Urzędzie Miasta Krakowa zorganizowano seminarium naukowe i wystawę poświęconą bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. W seminarium udział wzięli m. in. przedstawiciele Budapeszteńskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Uczestnicy omawiali praktyczne sposoby poprawy bezpieczeństwa uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego; projekt nawiązania współpracy ze Środkowoeuropejską Akademią Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Budapeszcie w zakresie wspólnej realizacji programów poprawy bezpieczeństwa finansowanych z funduszy europejskich oraz sposoby organizacji bezpieczeństwa w dużych centrach handlowych. (Więcej w dziale: Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych).

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie