Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków


sprzedaż nr działek 471/35 o powierzchni 0,0484 ha, 471/37 o powierzchni 0,0031 ha, 472/4 o powierzchni 0,1042 ha, 472/6 o powierzchni 0,5455 ha, 472/8 o powierzchni 1,2584 ha, 473/4 o powierzchni 0,0104 ha, 473/6 o powierzchni 0,0115 ha, 473/8 o powierzchni 0,0093 ha, 474/5 o powierzchni 0,1353 ha, 474/7 o powierzchni 0,0620 ha, 475/5 o powierzchni 0,0246 ha, 475/7 o powierzchni 0,0113 ha przy ul. Radzikowskiego

- przetarg w dniu 12 września 2017 r.


1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 6 o powierzchni użytkowej 101,54 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z udziałem wynoszącym 1101/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 150 o powierzchni 0,0299 ha,

2. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej nr 2/5 o powierzchni 0,1118 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym przy ul. Tetmajera i udziału wynoszącego 1/5 części działki nr 2/12 o powierzchni 0,0513 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną,

3. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 2/2 o powierzchni 0,4841 ha, zabudowanej budynkami mieszkalnymi Nr 12 i Nr 14 położonej przy ul. Herberta,

4. piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 490/5 o powierzchni 0,1180 ha, położonej przy ul. Czyżówka,

- przetarg w dniu 3 października 2017 r.


 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF KODURA
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta