Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

TAK/NIE – Zdecyduj o nocnym handlu alkoholem w sklepach

* - pola wymagane

TAK/NIE – Zdecyduj o nocnym handlu alkoholem w sklepach!
1. Czy popiera Pan(i) ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu w sklepach w Krakowie? *


2. W którym przedziale godzinowym powinno obowiązywać ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach?


3. Na jakim obszarze powinno obowiązywać ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu?5. Jestem mieszkańcem Krakowa – dzielnica


6. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: ks.umk@um.krakow.pl
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ankiety dotyczącej ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Twoje dane są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. Ankieta dotycząca ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Informujemy, że:
  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przygotowania raportu z badania ankietowego, a następnie zostaną usunięte.
  3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dla realizacji badania opinii podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w ankiecie.
  5. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl. *

Kod weryfikujący
pokaż metkę
Osoba publikująca: Bartłomiej Matyszkowicz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-03-05
Data aktualizacji: 2022-10-17
Powrót