Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przyjaciel Sportu 2012

We wtorek 25 czerwca w Magistracie Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Sroka i Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider wręczyli statuetki, dyplomy oraz odznaki nadając Honorowe Tytuły Przyjaciela Sportu. W kategorii „najciekawsza forma i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków” tytuł otrzymał spośród pięciu pretendentów kandydat zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki TKKF Leszek Tytko.Laureat od czterdziestu pięciu lat społecznie działa w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, jest od 22 lat wiceprezesem tej organizacji. Był założycielem Ognisk TKKF Apollo i Trójki przy PBP Budostal-3. Inicjator budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych, trialparku i skateparku w dzielnicy Mistrzejowice, której jest radnym. Stały współpracownik Wydziału Sportu w realizacji miejskich programów rekreacyjno-sportowych, w latach 2005-12 koordynator pracy wolontariuszy zabezpieczających trasę Cracovia Maraton. Od maja br. członek Rady ds. sportu powołanej przez Prezydenta Miasta. W kategorii „najwyższy wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym działającym na terenie Miejskiej Gminy Kraków” spośród trzech kandydujących firm laureatem zostało Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Proxima-Service” Sp. z o.o. zgłoszone przez Stowarzyszenie „Siemacha”.Wyróżniona Firma wspiera tworzenie optymalnych warunków do uprawiania sportu w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta, jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych, m.in: „Juliady”, programu „Już pływam”, skutecznie popularyzuje sport, jako metodę kształtowania osobowości i utrwalania wśród młodych ludzi takich wartości jak wytrwałość, uczciwość czy solidarność, Warto podkreślić, że działania Spółki umożliwiły Stowarzyszeniu Siemacha realizację nowej inicjatywy pod nazwą Akademia Sportu PROGRES, której celem jest tworzenie młodym sportowcom profesjonalnych warunków do rozwoju swoich talentów w sekcjach piłki nożnej, tenisa stołowego i pływania. Aktualnie Akademia zrzesza ponad pięciuset młodych zawodników. Statuetkę w imieniu firmy odebrał Janusz Kadela nagrodzony także przez obecną na uroczystości grupę zawodników pamiątkową koszulką Akademii.O działaniach Akademii mówił Gość Honorowy uroczystości znakomity piłkarz – wybitny reprezentant naszego kraju Jerzy Dudek, który podkreślił, że bez pomocy Proximy-Service nie byłaby możliwa tak skuteczna i szeroka oferta skierowana do dzieci i młodzieży.Gratulując wyróżnionym zarówno Magdalena Sroka jak i Bogusław Kośmider, który od trzech lat jest przewodniczącym Kapituły Tytułu podkreślili, że wszyscy kandydaci to osoby i firmy godne wyróżnienia. Dzięki ich działaniom i wsparciu finansowemu poszerza się oferta sportowo-rekreacyjna kierowana do wszystkich mieszkańców naszego miasta, a do młodzieży w sposób szczególny. Słowa podziękowania do Kapituły skierowali także wyróżnieni.Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. rektor AWF prof. Andrzej Klimek, przewodniczący rady ds. sportu Ludwik Miętta-Mikołajewicz wraz z kilkoma członkami tej rady oraz ks. Andrzej Augustyński, prezes Siemachy i pełnomocnik Prezydenta ds. młodzieży. Wydział Sportu, który od strony organizacyjnej obsługuje to zadanie reprezentowała dyrektor Barbara Mikołajczyk.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA SOKOŁOWSKA
Podmiot publikujący: Wydział Sportu
powrót