Lekkoatletyka dla Każdego! Młodzieżowe Spotkania z Lekką Atletyką

 

 

Lekkoatletyka dla Każdego! Młodzieżowe Spotkania z Lekką Atletyką
Fot. www.lekkoatletyka.net.pl

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>

AKTUALNOŚCI >>>

Zajęcia upowszechniające lekką atletykę wśród dzieci i młodzieży.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa i Małopolski Związek Lekkiej Atletyki zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w programie pn. „Lekkoatletyka dla każdego! Młodzieżowe spotkania z lekka atletyką”. Program ten  realizowany jest w celu wzrostu aktywności ruchowej i edukacyjnej, rozwoju indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży, a także popularyzacji samej lekkiej atletyki jako najprostszej formy uprawiania sportu. Adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jak również ich rodziców.

„Lekkoatletyka dla każdego! Młodzieżowe Spotkania z Lekką Atletyką” to upowszechnianie sportu, pobudzenie do aktywności fizycznej młodzieży nie tylko podczas szkolnych zajęć w-f-u, ale także w czasie wolnym. Popularność „Królowej Sportu” w Polsce i nowatorskie podejście do procesu szkoleniowego, dają nadzieję na sukces. Projekt powstał również po to, by przez ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że lekka atletyka to sport gwarantujący harmonijny rozwój dziecka. Program to również zrównywanie szans rozwoju sportowego młodzieży różnych środowisk.

Głównymi celami programu są m.in.:

 1. Wzrostu aktywności ruchowej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży – rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 2. Popularyzacji lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.
 3. Edukacji dzieci i młodzieży poprzez udział w nowatorskim programie o lekkiej atletyce – organizacja wspólnych zajęć i spotkań ze znanymi sportowcami (olimpijczykami, medalistami mistrzostw Świata i Europy).
 4. Zapoznania uczestników programu z poszczególnymi konkurencjami lekkoatletycznymi – techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej. Poznawczym celem jest wzrost wiedzy o lekkiej atletyce, przybliżenie jej wszechstronności oraz poprawa umiejętności ruchowych wśród dzieci i młodzieży.
 5. Podnoszenia poziomu wiedzy o zdrowotnym wpływie uprawiania Lekkiej Atletyki poprzez udział dzieci i młodzieży w programie.
 6. Podnoszenia poziomu zdrowotnego dzieci i młodzieży poprzez ich udział w kierowanych zajęciach lekkoatletycznych.
 7. Wzrostu świadomości rodzica w zakresie pozytywnego wpływu aktywności ruchowej na prawidłowy rozwój osobowy dziecka.
 8. Wyzwalania pozytywnych cech wolicjonalnych wśród uczestników.
 9. Nauki szacunku dla „przeciwnika”, który jest nieodzownym elementem współzawodnictwa sportowego.
 10. Zakorzenienia w uczestnikach zasad fair-play w ramach rywalizacji sportowej oraz w życiu codziennym.
 11. Przeciwdziałania patologiom społecznym, m.in.: agresji fizycznej i psychicznej.
 12. Zaangażowania rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez realizację wspólnych zainteresowań.
 13. Zachęcenia jak największej ilości dzieci i młodzieży do udziału w programie.
 14. Poszukiwania najzdolniejszych uczestników, którzy w przyszłości mogą reprezentować Polskę na najważniejszych imprezach światowych.

AKTUALNOŚCI:

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU W 2020 R. ZOSTANIE PODANA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Jerzy Gąsiorowski
Podmiot publikujący: Wydział Sportu