Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 463 pasujących obiektów:
Ruszają sezonowe kontrole domowych palenisk pod kątem spalania odpadów. Inspektorzy ochrony środowiska przypominają, że palenie śmieci powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia. Straż Miejska ostrzega, że uprawianie tego szkodliwego procederu podlega karze więzienia lub grzywny.
Informujemy, iż prowadzone są kontrole domowych palenisk pod kątem spalania odpadów. Inspektorzy ochrony środowiska przypominają, że palenie śmieci powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia. Straż Miejska ostrzega, że uprawianie tego szkodliwego procederu podlega karze więzienia lub grzywny.
Czy to oznacza przełom w walce z dzikimi wysypiskami? Z pewnością dzięki internetowemu formularzowi łatwiej będzie likwidować miejsca, gdzie gromadzone są śmieci.
W środę (13 marca) Rada Miasta Krakowa przyjęła pakiet uchwał ustalających m.in. stawki za odbiór śmieci. Nowy, wynikający bezpośrednio z zaleceń Unii Europejskiej system, będzie obowiązywał od 1 lipca br.
„Mimo odwołania się jednej z firm uczestniczących w przetargu na wywóz odpadów zostanie zapewniona ciągłość odbioru śmieci na terenie całego Krakowa" – zapewnia Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.
Czy przedsiębiorcy będą musieli nadal płacić tak wiele za wywóz śmieci? I jak działa nowy system odbioru odpadów w Krakowie? Te tematy zajęły radnych na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.
Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór i cyjanowodór – to tylko niektóre szkodliwe związki, jakie powstają przy spalaniu śmieci w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach. Pomimo przestróg lekarzy i apeli aktywistów oraz samorządowców nadal nie brakuje osób, które uprawiają ten zgubny proceder czy wręcz zachęcają do spalania odpadów.
Nawiązując do treści artykułu red. Bartosza Dybały „Krakowianie przepłacają za śmieci. Sprawa skończy się na sali sądowej?” zamieszczonego w Kronice Krakowskiej Dziennika Polskiego 13 czerwca 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej stwierdza, że informacje  zawarte w wyżej wymienionym artykule są rozbieżne z treścią przygotowanego materiału do Biura Prasowego z dnia 5 czerwca 2018 r.
Do Kancelarii Rady Miasta Krakowa wpłynęły trzy interpelacje radnego Łukasza Wantucha. Dwie dotyczą systemu gospodarowania odpadami oraz opłat za śmieci. Trzecia - wpływów do gminnej kasy za zajęcie pasa drogowego pod reklamy. W sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi interpelował radny Artur Buszek.
Radni Miasta przyjęli uchwałę zmieniającą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od nowego roku krakowianie zapłacą za śmieci średnio kilkanaście procent mniej niż obecnie. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Wcześniej, właściciele i zarządcy nieruchomości będą musieli złożyć do MPO Kraków nowe deklaracje śmieciowe.