Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 990 pasujących obiektów:
Przy ulicy Bocheńskiej 7, w budynku z 1908 r. mieściła się stała scena Teatru Żydowskiego. Do jej powstania przyczynili się w dużej mierze działacze krakowskiego Bundu i miłośnicy żydowskiego teatru: Mojżesz Kanfer, Abraham Seidenfeld, Fryderyk Freund, Maurycy Fiszer, a także poeci: Mordechaj Gebirtig i Ber Horowitz. Teatr zainaugurował działalność 13 października 1926 r. Pojawiali się w nim gościnnie znakomici aktorzy i najlepsze zespoły teatralne tamtych lat. Teatr miał też własny zespół aktorów. Po II wojnie światowej, do 1986 r. gospodarzem sceny przy Bocheńskiej był Teatr Kolejarza. Ob...
Do końca XIX w. siedziba władz gminy żydowskiej, czyli tzw. kahału, znajdowała się przy Starej Synagodze. W 1911 r. powstał nowy, reprezentacyjny gmach u zbiegu ulic Krakowskiej i Skawińskiej. Na pierwszym piętrze znajdowały się biura, a na drugim reprezentacyjna sala posiedzeń oraz archiwum. W zbiorach tego archiwum szczególnie cennym okazem była iluminowana Biblia hebrajska z XIV w.; wywieziona do Niemiec, trafiła ostatecznie do Izraela. Na parterze mieściła się biblioteka judaistyczna Ezra, założona w 1899 r. przez działaczy syjonistycznych. W czasie II wojny światowej księgozbiór uległ ...
Parterowy budynek w narożniku ulicy Meiselsa (nr 17) i placu Nowego (nr 5) to dawny dom modlitwy Bne Emuna, wzniesiony w 1886 r. Po II wojnie wykorzystywany w celach gospodarczych, m.in. mieściła się w nim stolarnia. W latach 1988–1993 przeprowadzono remont i adaptację budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji Judaica. Główne fundusze na ten cel przekazał Kongres Stanów Zjednoczonych, swój udział miało też miasto Kraków. Uroczyste otwarcie Centrum nastąpiło 24 listopada 1993 r. ...
Budynek powstał w latach 20. XX w. z inicjatywy oddziału Stowarzyszenia „Bnei Brit" oraz Zrzeszenia Żydowskich Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fundusze na budowę pochodziły z UJ i składek krakowskich Żydów. Żydowski Dom Akademicki był ważnym ośrodkiem życia społeczno-kulturalnego społeczności żydowskiej. W sali reprezentacyjnej często odbywały się pokazy prac członków Stowarzyszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy, m.in. Artura Markowicza, Abrahama Neumana, Szymona Müllera, Wilhelma Grünberga i Leona Lewkowicza. W październiku 1939 r. w budynku hitlerowcy urządzili dom publ...
Do końca XVIII w. szpital gminy żydowskiej na Kazimierzu znajdował się przy placu Nowym, w latach 20. XIX w. został przeniesiony do budynku przy ul. Skawińskiej. Leczyło się w nim 40 chorych. Naczelnym lekarzem szpitala był Julian Sawiczewski, następnie Henryk Saul Rosenzweig. Po nim funkcję tę przejął Józef Oettinger, który był też inicjatorem budowy nowego gmachu szpitala. Budowę rozpoczęto w ogrodzie dotychczasowego szpitala w latach 60. XIX w. Przed I wojną światową szpital miał kilka oddziałów i specjalistycznych ambulatoriów. W okresie międzywojennym wzbogacił się o kolejne, wyposażon...
Celem istnienia Żydowskiego Muzeum Galicja jest nie tylko upamiętnianie ofiar Holocaustu, ale również kultury żydowskiej, która istniała i nadal istnieje na terenach dawnej Galicji.   Poprzez akcje edukacyjne muzeum stara się zwalczać stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie do rozważań na temat przyszłości. Siedziba muzeum znajduje na Kazimierzu – w byłej dzielnicy żydowskiej – w budynku dawnej fabryki mebli, której odnowione wnętrza nadają temu miejscu niepowtarzalny klimat. ...
Wschodnią część Krakowa zamieszkiwała niegdyś diaspora żydowska. Do dziś zachowało się na Kazimierzu wiele zabytków, szczególnie sakralnych.
Krakowski Kazimierz jest miejscem szczególnym, ukształtowanym przez wielowiekowe sąsiedztwo chrześcijańsko-żydowskie. Żydzi pojawili się na Kazimierzu w połowie XIV w. i do początku XIX w. mieszkali na terenie „żydowskiego miasta", zamkniętego w obrębie dzisiejszych ulic Miodowej, św. Wawrzyńca, Wąskiej, Józefa i Bożego Ciała. Była to autonomiczna enklawa – Żydzi rządzili się w niej samodzielnie – nad sobą mieli tylko króla, w którego imieniu władzę sprawował wojewoda krakowski.
Celem istnienia Żydowskiego Muzeum Galicja jest nie tylko upamiętnianie ofiar Holocaustu, ale również kultury żydowskiej, która istniała i nadal istnieje na terenach dawnej Galicji.
Kraków może się poszczycić wielowiekową tradycją twórczego współistnienia dwóch kultur – chrześcijańskiej i żydowskiej. Tradycją, która mimo bolesnych momentów w historii krakowskich Żydów, jest wciąż żywa i buduje niepowtarzalną atmosferę naszego miasta.