Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 5984 pasujących obiektów:

Muzeum Archidiecezjalne/ Dom Dziekański

http://krakow.pl/instcbi/1220,inst,11163,0,instcbi.html

W dwóch kamienicach przy ulicy Kanoniczej, gdzie dziś mieści się Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, w latach 1953-1967 mieszkał ks. Wojtyła – na początku pod numerem 19, a później w tzw. Domu Dziekańskim pod numerem 21. W muzeum można oglądać pamiątki związane z papieżem, udostępniony jest też pokój, w którym mieszkał ks. Wojtyła –skromne wyposażenie uzupełniono o pamiątki po nim. Warto też zwrócić uwagę na eksponaty przekazane do muzeum przez samego papieża. ...

Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom Józefa Mehoffera

http://krakow.pl/instcbi/15666,inst,11381,0,instcbi.html

Muzeum mieści się w domu przy ul. Krupniczej, który Józef Mehoffer – jeden z najwybitniejszych młodopolskich     artystów – nabył w 1932 r. i wyposażył w stylowe meble, dzieła sztuki oraz rzemiosła artystycznego. W 1986 r. dom ten, zgodnie z wolą rodziny artysty, został przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie. W styczniu 1996 r. placówkę otwarto dla publiczności. Wnętrza domu – obecnie muzeum biograficznego ar...

Muzeum Witrażu

http://krakow.pl/instcbi/15666,inst,11382,0,instcbi.html

W Muzeum Witrażu przestrzenie ekspozycyjne przeplatają się z mieszcząca się tu od 1902 roku pracownią witraży.   Podczas zwiedzania można obserwować niezmieniony od setek lat proces powstawania witraży. Struk­tura kamie­nicy, w któ­rej znaj­duje się teraz Muzeum, a która wybu­do­wana została spe­cjal­nie dla potrzeby pierwszej w Polsce pracowni witraży, rów­nież pozo­stała nie­zmie­niona, a każde pomieszczenie ma swoją funkcję w procesie produkcyjnym. Wnę­trza kamie­nicy i wypo­sa­że­nie pra­cowni, przez którą wie­dzie szlak "żywego Muzeum" zacho­wały swój ory­gi­nalny charakt...

Muzeum Etnograficzne - Budynek Główny oraz Dom Esterki

http://krakow.pl/instcbi/15666,inst,11383,0,instcbi.html

Muzeum powstałe w 1911r. z inicjatywy Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa - amatora i kolekcjonera – mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego  w  XV w. w stylu gotyckim, a w następnych wiekach rozbudowanego w stylu renesansowym. W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, a w drugim budynku (tzw. Domu Esterki) – w pięknie sklepionych XVI-wiecznych piwnicach – urządzane są wystawy czasowe. Zbiory, których zalążkiem była kolekcja Seweryna Udzieli, liczą obecnie ok. 80 tys. eksponatów. Zn...

Narodowy Stary Teatr im . Heleny Modrzejewskiej w Krakowie - Muzeum Starego Teatru

http://krakow.pl/instcbi/15666,inst,11384,0,instcbi.html

Ekspozycja nieczynna z powodu adaptacji budynku dla potrzeb muzeum tworzonego w nowej formie. Muzeum Starego Teatru, otwarte z okazji 200-lecia sceny w 1981 r., mieści się w głównym gmachu budynku Starego Teatru stojącego przy pl. Szczepańskim i ul. Jagiellońskiej. Sam budynek teatru powstały w 1799 roku posiada secesyjny wystrój z przebudowy gmachu w latach 1903–1906. Architekci Tadeusz Stryjeński, Franciszek Mączyński, rzeźbiarze i malarze zrzeszeni w Towarzystwie Polskiej Sztuki Stosowanej stworzyli jeden z najpiękniejszych obiektów ...

Muzeum Inżynierii Miejskiej - Krakowski Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

http://krakow.pl/instcbi/15665,inst,11402,0,instcbi.html

Muzeum Inżynierii Miejskiej mieści się w budynkach najstarszej krakowskiej zajezdni tramwaju konnego i elektrycznego.Swą działalność realizuje poprzez gromadzenie i eksponowanie polskiego dziedzictwa technicznego. W zbiorach posiada obiekty ilustrujące rozwój komunikacji miejskiej w Krakowie, historie drukarstwa oraz dzieje polskiej motoryzacji. Istotną cechą działalności muzealnej jest organizacja wystaw interaktywnych, upowszechniających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży. ...

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego

http://krakow.pl/instcbi/15665,inst,11403,0,instcbi.html

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie – jedyna w Polsce państwowa instytucja o tym profilu – powołane zostało w 1986 r.Gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury z dziedziny fotografii, historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Prowadzi także działalność naukową, oświatową, wystawienniczą i wydawniczą. ...

Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://krakow.pl/instcbi/15665,inst,11404,0,instcbi.html

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedno z nielicznych muzeów tego typu na świecie.Utworzone w 1946 roku przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej, jest obecnie jednostką naukowo - dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieści się przy ul. Floriańskiej 25, w zabytkowej kamienicy mieszczańskiej (XIV–XV wiek), na Drodze Królewskiej.   ...

Muzeum Etnograficzne - Budynek Główny oraz Dom Esterki

http://krakow.pl/instcbi/15665,inst,11405,0,instcbi.html

Muzeum powstałe w 1911r. z inicjatywy Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa - amatora i kolekcjonera – mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego  w  XV w. w stylu gotyckim, a w następnych wiekach rozbudowanego w stylu renesansowym.   W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, a w drugim budynku (tzw. Domu Esterki) – w pięknie sklepionych XVI-wiecznych piwnicach – urządzane są wystawy czasowe. Zbiory, których zalążkiem była kolekcja Seweryna Udzieli, liczą obecnie ok. 80 tys. eksponatów. Znaczna ich część pochodzi z końca XIX i ...

Muzeum Żup Krakowskich, Zamek Żupny

http://krakow.pl/instcbi/15665,inst,11407,0,instcbi.html

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest jednym z największych muzeów górniczych Europy. Posiada dwie stałe ekspozycje. Podziemną – na III poziomie zabytkowej kopalni soli w Wieliczce – zlokalizowaną w 17 oryginalnych komorach (XIX i XX w.), w obiekcie wpisanym w 1978 r. na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO (na powierzchni 8 tys. m2 prezentowanych jest ok. 2,5 tys. oryginalnych, w tym także unikatowych zabytków). Drugą ekspozycję – w średniowiecznym Zamku Żupnym, siedzibie zarządu solnego przedsiębiorstwa od końca XIII w. do 1945 r., jedynym takim obiekcie...