Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 45 pasujących obiektów:

KEGW buduje niebieską mapę kanalizacji deszczowej Krakowa

https://krakow.pl/aktualnosci/251598,29,komunikat,kegw_buduje_niebieska_mape_kanalizacji_deszczowej_krakowa.html

Ostatnie dekady zmieniły systemy zarządzania wodami opadowymi w mieście. Stare podejście, czyli jak najszybsze odprowadzanie deszczówki do kanalizacji czy rzek, w świetle postępującej urbanizacji nie sprawdziło się. Dziś Kraków stawia na budowanie odporności na deszcze nawalne i susze.

Wpusty uliczne do sprawdzenia – KEGW ogłasza przetarg

https://krakow.pl/aktualnosci/260210,29,komunikat,wpusty_uliczne_do_sprawdzenia___kegw_oglasza_przetarg.html

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna ogłosiła przetarg na wykonanie przeglądów technicznych wszystkich komunalnych wpustów ulicznych, potocznie nazywanych kratkami.

KEGW udrożni rów przy ul. Laskowej

https://krakow.pl/aktualnosci/264259,29,komunikat,kegw_udrozni_row_przy_ul__laskowej_.html

720-metrowy odcinek rowu pomiędzy ulicami Udzieli i Laskową zostanie kompleksowo udrożniony. Działanie poprawi i przyspieszy przepływ wód deszczowych w stronę wlotu kanalizacyjnego (pod torami kolejowymi przy ul. Udzieli). W zwiększonym, oczyszczonym i umocnionym korycie woda opadowa wzbierająca w czasie deszczy nawalnych będzie odprowadzana szybciej i w sposób bardziej kontrolowany. Planowany termin zakończenia prac to 14 listopada. Koszt zadania wyniesie ponad 960 tys. zł.

Czysta energia w szkołach

https://krakow.pl/aktualnosci/259513,2163,komunikat,czysta_energia_w_szkolach.html

Instalacje KEGW na pierwszych pięciu szkołach już czerpią czystą energię ze słońca, a zamontowane na szkolnych korytarzach monitory edukacyjne pozwalają uczniom śledzić pracę paneli w szkołach.

W Łęgu powstanie przepompownia na wysokie stany Wisły

https://krakow.pl/aktualnosci/240338,29,komunikat,w_legu_powstanie_przepompownia_na_wysokie_stany_wisly.html

Przepompownia NWS (na wysokie stany) to jedno z najważniejszych zadań zaplanowanych do realizacji przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na lata 2020-2024. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na ten cel zarezerwowano 9 mln zł. Obecnie KEGW jest na etapie wyłaniania wykonawcy, który opracuje koncepcję wspomnianej przepompowni NWS przy ul. Nowohuckiej. Dokument pozwoli na precyzyjne określenie, z jakich technologii skorzystać i o jakiej wydajności, aby usprawnić istniejący system odprowadzenia wód opadowych na ponad 500-hektarowym obszarze Łęgu i Czyżyn.

Studzienki kanalizacyjne pod kontrolą

https://telewizja.krakow.pl/?videos=studzienki-kanalizacyjne-pod-kontrola

Cztery ekipy pod zarządem nowej miejskiej jednostki: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) czuwają nad stanem studzienek kanalizacyjnych.

Trwa akcja „Zadbana ulica”

https://krakow.pl/na_krakowskich_drogach/261826,2237,komunikat,trwa_akcja__zadbana_ulica_.html

50 krakowskich ulic zostanie gruntownie posprzątanych w ramach akcji „Zadbana ulica”. Na wybranych drogach zostaną usunięte również ubytki w nawierzchni. Oznakowanie ulic zostanie odnowione, a odwodnienia skontrolowane i udrożnione. W akcji uczestniczą ZDMK, MPO i KEGW.

Podsumowanie akcji „Zadbana ulica 2022”

https://krakow.pl/na_krakowskich_drogach/263744,2237,komunikat,podsumowanie_akcji__zadbana_ulica_2022_.html

W ostatnich tygodniach 50 krakowskich ulic zostało dokładnie posprzątanych w ramach akcji „Zadbana ulica 2022”. Usunięto również ubytki w nawierzchni, sprawdzono kratki ściekowe, wymalowano linie oznakowania poziomego. W akcji uczestniczyli: ZDMK, MPO i KEGW.

Wody opadowe przyszłością miast

https://krakow.pl/aktualnosci/240941,30,komunikat,wody_opadowe_przyszloscia_miast.html

- Woda, jak zieleń kiedyś, staje się ważna dla mieszkańców Krakowa – mówi radny Łukasz Maślona. O retencjonowaniu wód opadowych oraz zabezpieczeniu powodziowym rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie pompowni dla Lesiska

https://krakow.pl/aktualnosci/241729,29,komunikat,porozumienie_z_wodami_polskimi_w_sprawie_pompowni_dla_lesiska.html

Na powtarzające się ulewne deszcze – niestety, nie możemy wiele poradzić, ale na ich dotkliwe skutki już tak. Gmina Miejska Kraków podpisała porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie pompowni dla nowohuckiego Lesiska.