Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 140 pasujących obiektów:
Za pośrednictwem IDZ każdy może złożyć zapytanie z zakresu informacji publicznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa. Aby uzyskać informację należy wypełnić formularz zgłoszeniowy IDZ. Prawidłowo wypełniony formularz zostanie natychmiast przesłany do załatwienia do właściwego wydziału UMK. Internauta uzyska potwierdzenie przyjęcia zapytania wraz z numerem rejestrowym sprawy. W terminie do 7 dni - na podany adres e-mail - zostanie przesłana odpowiedź na zadane pytanie.
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni VIII kadencji Rady Miasta Krakowa mogą kierować interpelacje i zapytania do prezydenta Krakowa.
Brak uzgodnień konserwatorskich sprawia, że oddala się perspektywa budowy dwóch przepraw pieszo-rowerowych przez Wisłę. Koncepcja kładki Dębniki-Zwierzyniec została negatywnie zaopiniowana przez urząd Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z kolei przeprawa Kazimierz-Ludwinów wciąż czeka na pozwolenie konserwatorskie, ale już wiadomo, że i w tym przypadku zostały podniesione zastrzeżenia, w ślad za zeszłoroczną, negatywną opinią Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Trybunał Konstytucyjny bezterminowo odroczył rozpatrzenie skargi na przepisy dotyczące zwrotu nieruchomości Kościołowi. Wniosek o odroczenie rozprawy złożył marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, uzasadniając, że dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o stosunku państwo-Kościół, która ma istotne znaczenia dla sprawy badanej przez TK. Nowelizacja ta przewiduje likwidację Komisji Majątkowej z dniem 1 marca. Trybunał przychylił się do argumentacji marszałka Sejmu i odroczył rozprawę.
W ciągu kilku tygodni ma zostać wydane pozwolenie na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów pomiędzy Ludwinowem i Kazimierzem. Przygotowywana jest też specyfikacja do przetargu na wyłonienie wykonawcy. Kładka powstanie wbrew znakom zapytania stawianym przez „Dziennik Polski”.
Abonamenty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania, budowa chodnika czy wybieg dla psów w starej Nowej Hucie – w tych sprawach interpelowali i składali zapytania do Prezydenta radni Nina Gabryś i Łukasz Gibała.
Trasy rowerowe przy al. Solidarności oraz rozwiązania komunikacyjnie w rejonie powstającej w Prokocimiu siedziby Szpitala Uniwersyteckiego – to tylko niektóre z tematów poruszanych w interpelacjach i zapytaniu przez radnych Łukasza Gibałę i Michała Drewnickiego.
Głośnym echem odbiło się pismo Metropolity Krakowskiego o wydzielenie działek na Bronowicach pod budowę kościoła. Zaniepokojony taką hipotetyczną możliwością radny Łukasz Maślona złożył interpelację w tej sprawie. Radna Nina Gabryś składa zapytania ws. osiedla Kolorowego, a Łukasz Wantuch wraca do tematu organizacji ruchu na ul. Sadowej.