Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 607 pasujących obiektów:

Oświadczenie o sprzedaży alkoholu tylko do 31 stycznia

https://krakow.pl/aktualnosci/244672,26,komunikat,oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoholu_tylko_do_31_stycznia.html

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina, że do 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem zezwolenia.

Oświadczenia dotyczące wydarzenia na terenie KL Plaszow

https://krakow.pl/aktualnosci/248790,26,komunikat,oswiadczenia_dotyczace_wydarzenia_na_terenie_kl_plaszow.html

W krakowskich mediach ukazały się publikacje dotyczące ustawienia dwóch ławek na terenie byłego obozu KL Plaszow. Artykuły te nie uwzględniają opinii innych, jak tylko samego pomysłodawcy. Poniżej publikujemy oświadczenia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i Dyrektora Muzeum Krakowa.

Oświadczenie o sprzedaży alkoholu – do 31 stycznia

https://krakow.pl/aktualnosci/255879,26,komunikat,oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoholu___do_31_stycznia_.html

Tylko do dziś, 31 stycznia przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych mogą złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2021 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2022 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem zezwolenia.

Złóż oświadczenie uprawniające do obniżenia ceny energii elektrycznej

https://krakow.pl/aktualnosci/265677,32,komunikat,zloz_oswiadczenie_uprawniajace_do_obnizenia_ceny_energii_elektrycznej.html

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, tylko do dziś, 30 listopada , mają czas na złożenie do swojego sprzedawcy energii stosownego oświadczenia. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Oświadczenie spółki Kraków 5020

https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/267529,28,komunikat,oswiadczenie_spolki_krakow_5020.html

Oświadczenie spółki Kraków 5020 w związku z artykułami zamieszczonymi 17 stycznia br. w „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim”.

Oświadczenie KHK SA w Krakowie

https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/217109,28,komunikat,oswiadczenie_khk_sa_w_krakowie.html

Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie, właściciel i operator Ekospalarni nie miał wiedzy, że odpady odbierane przez firmę wyłonioną w przetargu były zagospodarowywane niezgodnie z prawem. Trwa postępowanie policji w tej sprawie. Jeśli takie zarzuty się potwierdzą, spółka nie cofnie się przed wejściem na drogę sądową.

Oświadczenie w sprawie budowy pomnika Jana III Sobieskiego

https://krakow.pl/aktualnosci/222584,29,komunikat,oswiadczenie_w_sprawie_budowy_pomnika_jana_iii_sobieskiego.html

W związku z pojawiającymi się rozbieżnymi interpretacjami stanowiska miasta Wiedeń w sprawie pomnika Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu uważamy za zasadne wspólnie podkreślić, że wszystkie minione i obecne działania strony krakowskiej podejmowane były i są wspólnie przez miasto Kraków i Komitet Budowy Pomnika.

Mija termin składania oświadczeń za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

https://krakow.pl/aktualnosci/248796,2163,komunikat,mija_termin_skladania_oswiadczen_za_zmniejszenie_naturalnej_retencji_terenowej.html

Zabudowa terenu, a tym samym zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej powoduje, że woda opadowa, nie może zostać zretencjonowana. Dochodzi do obniżania poziomu zwierciadła wód gruntowych, pojawiają się negatywne efekty w postaci suszy a rosnąca zabudowa powoduje nasilanie się efektu miejskiej wyspy ciepła.  

Tańsze ciepło systemowe dla odbiorców wrażliwych – złóż oświadczenie

https://krakow.pl/aktualnosci/263866,29,komunikat,tansze_cieplo_systemowe_dla_odbiorcow_wrazliwych___zloz_oswiadczenie.html

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw została przewidziana rekompensata dla odbiorców energii, wśród których są m.in. szkoły i przedszkola, żłobki, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne oraz wszystkie te, które wymienione są w powyższej ustawie, a których źródło ciepła jest dostarczane przez sieć ciepłowniczą (m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej).