Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 191 pasujących obiektów:
26 czerwca (środa) odbędą się dwie sesje Rady Miasta Krakowa. Druga z nich poświęcona będzie zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, a także głosowaniu w sprawie absolutorium dla prezydenta za rok 2012.
Z jakiej oferty edukacyjnej mogli korzystać w ostatnim roku mieszkańcy Krakowa? Jak poszło krakowskim uczniom na egzaminach końcowych? Jak zmieniało się oblicze szkół i placówek w naszym mieście? W jaki sposób była finansowana krakowska oświata? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w sprawozdaniu „Oświata krakowska w roku szkolnym 2018/2019” przygotowanym przez Wydział Edukacji UMK.
Przedsięwzięcia z zakresu spraw społecznych, inicjatywy skierowane do seniorów i młodzieży, nieodpłatna pomoc prawna czy mieszkania chronione dla osób w kryzysie bezdomności, inicjatywy z zakresu wielokulturowości, kulturalne i sportowe – to tylko wybrane przykłady pokazujące zakres współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi (NGO), wymienione w sprawozdaniu za 2019 rok.
Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków RMK otrzymała sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - galerie sztuki. Radni zapoznali się także z efektami wspierania artystów poprzez udostępnianie im pracowni twórczych.
Posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji obejmowało rekordową ilość spraw. Radni, urzędnicy i eksperci dyskutowali o projekcie „Nowa Huta Przyszłości", wsparciu konferencji naukowych oraz specjalnej strefie ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Radni otrzymali także sprawozdanie z wykonania uchwały kierunkowej w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 w merytorycznym zakresie działania Komisji.
W środę, 24 czerwca odbędą się dwie sesje Rady Miasta Krakowa. Pierwsza z nich, która rozpocznie się o godz. 10:00 będzie to zwyczajna sesja RMK. W porządku obrad znalazło się 37 punktów. Natomiast o godz. 14:30 rozpocznie się sesja zwołana w celu podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta za rok 2014.
O oświacie krakowskiej w roku 2018/2019 radnym na posiedzeniu Komisji Edukacji opowiadała Ewa Całus, Dyrektor Wydziału Edukacji.
Bezpieczeństwo w podróży, w ruchu drogowym, bezpieczne korzystanie z Internetu, czy warsztaty związane z zagrożeniami związanymi z używkami, a także problematyką ucieczek z domu – w ten sposób komenda Miejska Policji w Krakowie prowadziła „Akcję Lato 2015”. O tym, co udało się zrealizować i w jaki sposób, opowiadali przedstawiciele KMP podczas spotkania z radnymi.
Prezydent Miasta Krakowa, jego zastępcy i dyrektorzy wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Krakowa zebrali się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Powodem tak licznego spotkania był jeden z najważniejszych punktów w rocznej pracy rady - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2012 oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2012 i przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za 2012 r.