Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2338 pasujących obiektów:

Kościół oo. Bernardynów

http://krakow.pl/instcbi/1297,inst,10945,0,instcbi.html

Kościół oo. Bernardynów leży bezpośrednio u stóp Wawelu. Pierwszy gotycki kościół zniszczono podczas potopu szwedzkiego. Obecny powstał w II połowie XVII w. Wchodząc na zamkowe wzgórze możemy zobaczyć umiesczoną nisko kopułę kościoła, by ewentualny ostrzał artyleryjski z Wawelu nie mógł naruszyć zbytnio elementów konstrukcji. Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę na barokowy obraz w kaplicy św. Anny, przedstawiający taniec śmierci oraz na ołtarz-mauzoleum św. Szymona z Lipnicy. Zakonnicy przechowuj...

Kościół na Skałce

http://krakow.pl/instcbi/1297,inst,10946,0,instcbi.html

Kościół na Skałce jest prawdopodobnie trzecim z kolei, jaki stanął w tym miejscu. Pierwotną romańską rotundę przebudowano w stylu gotyckim. Ten kościół zniszczył najazd Szwedów. Ostateczny wygląd kościoła, w tym monumentalne schody prowadzące do świątyni, został ukształtowany w latach 1740-1762. Z kościołem połączony jest klasztor oo. Paulinów. Wewnątrz kościoła, w ołtarzu kaplicy św. Stanisława możemy zobaczyć pień, na który w momencie śmierci padły krople krwi biskupa. Na ścianie kaplicy, za szklanym oculusem zachowały się resztk...

Kościół św. Katarzyny i Małgorzaty

http://krakow.pl/instcbi/1297,inst,10947,0,instcbi.html

Gotycki kościół powstał z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. On też osadził w nim zakon Augustianów, który opiekuje się kościołem do dziś. Budowa nigdy nie została w pełni zakończona. Mówiono nawet, że nad świątynią zaciążyła klątwa. W następnych wiekach nie oszczędziły go kolejne kataklizmy, a w połowie XIX w. nad kościołem zawisła groźba wyburzenia. Jednak augustianie zdobyli fundusze na restaurację świątyni, która trwa – z przerwami – do dziś. Szczęśliwie, kościół zachował gotycki charakter. Skromny wystrój wzbogaca późnorenesansowy nagrobek Spytka Jordana i barokowy oł...

Kościół Mariacki

http://krakow.pl/instcbi/1218,inst,10963,0,instcbi.html

Pierwsze wzmianki o kościele Mariackim pochodzą z 1222 r. Był to kościół romański, przy którym założono parafię dla tworzącej się społeczności miasta. Świątynia uległa zniszczeniu w trakcie najazdów tatarskich. Drugi kościół powstawał przez kilka następnych stuleci. Ostateczny kształt zyskał pod koniec XIV w. W XV w. dobudowano m.in. ośmioboczną kondygnację wieży wyższej – hejnałowej, z późnogotyckim hełmem. Hełm niższej wieży pochodzi z końca XVI w. Kościół – główna fara miejska – otoczony był mecenatem bogatych mieszczańskich rodów. W połowie XVIII w. przeprowadzono baro...

Kościół Bożego Ciała

http://krakow.pl/instcbi/1297,inst,10965,0,instcbi.html

Wzniesiony z cegły kościół jest klasyczną bazyliką. Szczególne wrażenie sprawia strona zachodnia, ze schodkowym szczytem ozdobionym pinaklami i płycinami, w których umieszczono figury Chrystusa Bolesnego, Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty. Podczas najazdu szwedzkiego król Karol Gustaw miał tu swoją kwaterę i stąd kierował oblężeniem Krakowa. Mocno ucierpiało wówczas wnętrze kościoła. Dlatego ta wspaniała gotycka świątynia posiada niemal wyłącznie barokowe wyposażenie. Szczególne wrażenie robi ambona o niespotykanym kształcie łodzi. Całości dopełnia ołtarz główny, na który spływa pr...

Kościół oo. Bonifratów

http://krakow.pl/instcbi/1297,inst,10967,0,instcbi.html

Klasztor pierwotnie należał do Tryniatrzy, czyli zakonników spod znaku św. Trójcy. Jego budowę ukończono w 1758 r. Fasada kościoła obliczona była na oglądanie w perspektywie niezbyt szerokiej ulicy. Jest ona jednym z najciekawszych przykładów architektury późnobarokowej w tej części Europy. Równie niepowtarzalna jest dekoracja malarska wnętrza. Na sklepieniu, nad nawą główną, ukazana z zachowaniem łudzącej perspektywy polichromia jest świetnym przykładem iluzjonistycznego malarstwa epoki baroku i jedną z osobliwości Krakowa. Po kasacie zakonu Trynitarzy, kościół i klasztor p...

Kościół św. Wojciecha

http://krakow.pl/instcbi/1218,inst,10968,0,instcbi.html

Tradycja wiąże powstanie kościoła z kazaniem wygłoszonym w tym miejscu przez św. Wojciecha – jednego z patronów Polski. Św. Wojciech działalność misyjną przypłacił śmiercią męczeńską; jego ciało zostało wykupione za złoto równe wadze ciała świętego. Pierwszy, romański kościółek św. Wojciecha powstał w XI w. Zachowane fragmenty murów są najstarszym zabytkiem w obrębie Rynku Głównego. Świątynia stanęła na rozwidleniu szlaków handlowych, na długo przed wytyczeniem Rynku i lokacją miasta. Obecny kościół pochodzi z przełomu XI/XII w. i powstał w wyniku przebudowy wcześniejszego. ...

Kościół św. Piotra i Pawła

http://krakow.pl/instcbi/1218,inst,10980,0,instcbi.html

Jezuici przybyli do Polski wkrótce po soborze trydenckim w 1563 r. i dzięki poparciu króla Stefana Batorego otrzymali krakowski kościół św. Barbary. Niewielkie rozmiary kościoła przełożyły się na ideę budowy nowej światyni. Wybór padł na teren przy ul. Grodzkiej. Dzięki wstawiennictwu księdza Piotra Skargi, król Zygmunt III Waza przeznaczył odpowiednie środki i nowy kościół wzniesiono na przełomie XVI i XVII w. Jezuicka świątynia był pierwszą na terenie Polski zbudowaną w stylu barokowym. Fasada nawiązuje do rzymskiego kościoła Il Gesù. Na początku XVIII w. ustawiono od strony Grodzkiej ogr...

Kościół św. Andrzeja

http://krakow.pl/instcbi/1218,inst,10981,0,instcbi.html

Najlepiej zachowana budowla romańska w Krakowie. Kamienny kościół wzniesiono pod koniec XI w.; pełnił ważne funkcje obronne. Uwagę zwracają dwie ośmioboczne wieże, z charakterystycznymi okienkami. Rozbudowywana i umacniana świątynia w połowie XIII w. skutecznie oparła się najazdowi Tatarów, udzielając schronienia mieszkańcom miasta. Nazywano ją nawet dolnym zamkiem (w odróżnieniu od stojącego nieopodal górnego – wawelskiego). W latach 20. XIV w. przekazano ją zgromadzeniu klarysek, dla których wzniesiono przylegający od południa klasztor. Z tamtego okresu pochodzi ceglane, gotyckie ...

Kościół św. Anny

http://krakow.pl/instcbi/1219,inst,11043,0,instcbi.html

Obecny kościół jest trzecim z rzędu na tym miejscu. Pierwszy, drewniany kościół zbudowano tu w XIV wieku. Stał w centrum dzielnicy żydowskiej – sąsiadował z synagogą i mykwą (rytualną łaźnią). Spłonął w roku 1407 podczas zamieszek antyżydowskich. Odbudowę świątyni w postaci murowanej sfinansował król Władysław Jagiełło, oddając ją równocześnie pod opiekę Akademii Krakowskiej. Również kolejny kościół w tym miejscu zachował – po dziś dzień – status akademicki.   W XVII wieku profesorowie uniwersytetu, wspierani przez króla Jana III Sobieskiego, absolwenta uczelni, postanowili wz...