Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 623 pasujących obiektów:
W czwartek (22 maja) Sąd Apelacyjny w Krakowie podzielił zdanie Sądu Okręgowego i Gminy Miejskiej Kraków w zakresie oddalenia zażalenia Tomasza Leśniaka na postanowienie sądu pierwszej instancji. Oznacza to, że Miasto mogło posługiwać się sloganem „Bo igrzyska to metoda na smog".
W nawiązaniu do artykułu w dzisiejszej „Gazecie Wyborczej (11.07.2016 r.) „Sąd nierychliwy, więc o karę upomniał się obywatel ”, a zwłaszcza stwierdzenia, że „Krakowski sędzia, który odszedł z sądu, pozostawiając bez uzasadnienia wyrok w sprawie byłego prezesa spółki Forte, poniósł za to karę dyscyplinarną. Ale dopiero wtedy, gdy o wyciągnięcie konsekwencji upomniał się... prawnik z Pomorza" po przeczytaniu tekstu w "Gazecie Wyborczej", uprzejmie informuję, że informacja ta mija się z okolicznościami stanu faktycznego.  
Dwa ważne wyroki w sprawie działek w Czyżynach, na których ma być założony park, zapadły niedawno w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Instancje przychyliły się do argumentacji zawartej w skargach Gminy Miejskiej Kraków na decyzje dotyczące zwrotu terenów wywłaszczonych w okresie międzywojennym. Miasto planuje stworzenie parku w związku z realizacją projektu z III edycji Budżetu Obywatelskiego pt. „Zamieszkaj obok parku”.
Blisko rok temu Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wprowadził nową organizację ruchu na ul. Kalwaryjskiej, dzięki której tramwaje znacznie zyskały na punktualności, bo nie są blokowane przez samochody. Mimo że pozytywne efekty tej zmiany odczuwają na co dzień pasażerowie, to i tak została ona zaskarżona przez grupę mieszkańców i przedsiębiorców z Podgórza. W czerwcu Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił tę skargę.
Sąd przyjął argumentację miasta i oddalił 21 marca wniosek Związku Legionistów Polskich o zasiedzenie Oleandrów. Gdy decyzja się uprawomocni, miasto wystąpi do sądu z wnioskiem o wydanie nieruchomości. – Jeżeli w ciągu najbliższych tygodni udałoby nam się rozpocząć remont budynku, zdążylibyśmy ze wszystkimi pracami przed uroczystościami jubileuszu odzyskania niepodległości – zapewnia prezydent Jacek Majchrowski.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia uznał za winnego mieszkańca, który w październiku 2019 r. spalał w piecu centralnego ogrzewania zabronione rodzaje paliw – drewno i węgiel, i wymierzył mu karę jednego miesiąca ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Nieprawidłowości wykazała kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
Podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa radni zdecydowali o wydaniu pozytywnej opinii dla dwóch projektów uchwał dotyczących skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego.
Na nasze pytania odpowiada miejski rzecznik konsumentów JERZY GRAMATYKA