Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 283 pasujących obiektów:
1 września (wtorek) odbyło się kolejne spotkanie planistów z Biura Planowania Przestrzennego UMK z mieszkańcami Krakowa. Tym razem tematem konsultacji była wstępna koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – Ks. Kazimierza Jancarza”.
W 1968 roku na terenie wsi Mistrzejowice rozpoczęto budowę pierwszego zespołu osiedli mieszkaniowych. Dziś ten obszar, z częścią Batowic i Dziekanowic, również dawnych wsi podkrakowskich, wchodzi w skład dzielnicy XV, zamieszkanej przez około 56 tysięcy osób. Z okazji jubileuszu Rada i Zarząd Dzielnicy organizują w ten weekend obchody 50-lecia mistrzejowickich osiedli – odbywają się one na Plantach mistrzejowickich i w parku Tysiąclecia.
Linia tramwajowa Meissnera – Mistrzejowice jest jedną z bardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji komunikacyjnych. W związku z brakiem środków budżetu miasta na jego realizację i w związku z brakiem dotacji unijnych na jego dofinansowanie, podjęto decyzję o rozważeniu jego realizacji w drodze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zgłoszony przez ZIKiT projekt został wybrany do realizacji w pilotażowym programie, w którym może liczyć na wsparcie Ministerstwa Infrastruktury. Jeśli projekt zostanie zrealizowany będzie wzorem do naśladowania dla innych miast, co jest szczególnie istotne wobec spodziewanego ograniczenia środków unijnych na projekty infrastrukturalne. Obecnie nie została podjęta ostateczna decyzja, czy projekt zostanie zrealizowany w trybie PPP. Nie podjęto też decyzji, który z zaproponowanych przez zewnętrznych ekspertów wariant będzie wskazany jako docelowy. Tym bardziej nie jest to etap w którym można mówić o wykonawcy.
Prawie 120 ha terenu obejmie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – południe”, który przygotowują miejscy planiści. Z efektami ich pracy można się już zapoznać – do 10 maja trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu.
Po raz drugi do publicznego wglądu trafił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – południe”. Jak zmienił się dokument względem pierwszej propozycji z ubiegłego roku?
Jak w przyszłości może wyglądać i jakie funkcje pełnić prawie 120 ha terenu, który obejmie przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – południe”? Będzie się można o tym przekonać podczas spotkania, które odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek dyskusji w sali Dietla o godz. 16.00.
W Mistrzejowicach oddano do użytku największy i najlepiej opracowany krakowski skatepark. Prace trwały od wiosny i były prowadzone w konsultacji z amatorami deskorolki.
Tradycyjne „Pożegnanie lata” w Mistrzejowicach odbędzie się w sobotę, 15 września, na tamtejszych Plantach. Na imprezę zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy XV oraz Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.
W sobotę 16 września o godz. 14.30 Małgorzata Leks, przewodniczka miejska i mieszkanka Mistrzejowic, poprowadzi spacer po tej dzielnicy. Będzie to część projektu „Mistrzejowicki szlak kulturowy”. Wydarzenie organizują Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie i Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.