Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 17 pasujących obiektów:
20 kwietnia na Uniwersytecie Bolońskim doszło do podpisania listu intencyjnego ustanawiającego nową uniwersytecką sieć współpracy – European University Alliance. Uniwersytet Jagielloński reprezentował prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn.
Choć pieniądze na budowę i modernizację infrastruktury związanej z pierwszą linią Krakowskim Szybkim Tramwajem pochodziły z kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jego realizacje wsparła także Unia Europejska przyznając dofinansowanie na wart 270 mln zł, pierwszy etap przedsięwzięcia "Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Krakowskiej" - największy w Polsce unijny projekt związany z transportem miejskim.
Dlaczego warto starać się o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Krakowie w 2022 roku? Jak wpłynie to na budżet miasta Krakowa, a także jaką rolę w staraniach pełni Komitet Konkursowy Kraków 2022? – Na te pytania odpowiadała w środę (26 marca) na sesji Rady Miasta Krakowa Wiceprezydent Magdalena Sroka.
Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa oraz ArcelorMittal Poland podpisali list intencyjny w sprawie restrukturyzacji terenów poprzemysłowych znajdujących się we władaniu spółki. Sygnatariusze deklarują chęć współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej tych terenów w sposób przyjazny mieszkańcom i zgodny z planami rozwoju miasta i regionu.
Dobra wiadomość dla właścicieli firm. W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28 a zostały w piątek (30 maja) otwarte punkty konsultacyjne: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej oraz Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo – Hutniczej, gdzie osoby prowadzące lub planujące własny biznes mogą skonsultować się z fachowcami oraz uzyskać bezpłatne porady.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zygmunt Berdychowski podpisali w poniedziałek (29 września) porozumienie w sprawie organizacji w Krakowie Europejskiego Kongresu Samorządów. To prestiżowe  wydarzenie - do tej pory pod nazwą Forum Regionów - odbywało się w Krynicy w ramach Forum Ekonomicznego. Kraków będzie miastem gospodarzem Kongresu od przyszłego roku - wydarzenie odbędzie się w dniach 14 - 16 maja.
Na początku maja Kraków będzie miastem-gospodarzem Europejskiego Kongresu Samorządów! To prestiżowe wydarzenie – znane również pod nazwą Forum Regionów – do tej pory odbywało się w Krynicy w ramach Forum Ekonomicznego. Od 2015 roku wybitni eksperci i politycy będą przyjeżdżać do stolicy Małopolski. Wydarzenie odbędzie się w ICE Kraków w dniach 4-5 maja.
Podczas poniedziałkowego (7 grudnia 2015 r.) posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) w Paryżu zatwierdzono kandydaturę Jacka Majchrowskiego na Współprzewodniczącego (co-president) tego stowarzyszenia zrzeszającego samorządy lokalne i regionalne w Europie.
Podjęcie dyskusji nad polityką miejską oraz wypracowanie rekomendacji dla dokumentu Strategii Rozwoju Krakowa 2030 to najważniejsze cele konferencji „Nowa polityka miejska – implikacje dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030”, która odbyła w magistracie.