Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 4983 pasujących obiektów:

Plac Nowy

http://krakow.pl/instcbi/1362,inst,8124,0,instcbi.html

Z ulicy Szerokiej można przejść ulicą Ciemną na plac Nowy (zwany Żydowskim). Po drodze, za cmentarzem, mija się okazałą synagogę Izaaka (ul. Jakuba 25), największą na Kazimierzu. Ufundował ją w latach 30. XVII w. królewski bankier Izaak (Ajzyk) Jekeles. W czasie wojny zniszczeniu uległo prawie całe wyposażenie; obecnie, po renowacji, urządzono tu wystawę prezentującą wojenne dzieje Kazimierza. Niedaleko placu Nowego wznoszą się dwie synagogi. Pierwsza, to bożnica Kupa przy ul. Warszauera 8, ufundowana w XVII w. z pieniędzy gminy; wewnątrz zachowały się zabytkowe polichromie. Natomiast przy ...

Plac Wszystkich Świętych

http://krakow.pl/instcbi/1218,inst,10972,0,instcbi.html

Plac zajmuje dziś przestrzeń pomiędzy kościołem oo. Franciszkanów i ul. Grodzką. Przed lokacją miasta, wraz z przyległym placem Dominikańskim, należał do położonej tu osady targowej. Obecny kształt zyskał po rozebraniu w XIX w. kościoła Wszystkich Świętych. Nieco z boku stoi pałac Wielopolskich, od 1864 r. siedziba władz miasta. Przestrzeń placu uzupełnił Pawilon Wyspiańskiego. Na zieleńcu przed wejściem do magistratu stoi pomnik XIX-wiecznego prezydenta Krakowa Mikołaja Zyblikiewicza. Nieopodal, na placyku przed kościołem oo. Franciszkanów ustawiono pomnik Józefa Dietla – w...

Plac św. Marii Magdaleny (Okół)

http://krakow.pl/instcbi/1218,inst,10977,0,instcbi.html

Pomiędzy wzgórzem wawelskim, a dzisiejszym placem Dominikańskim istniała we wczesnym średniowieczu osada o charakterze miejskim, z prymitywną zabudową drewnianą. Mieszkali w niej rzemieślnicy, drobni kupcy oraz najprawdopodobniej rycerze. Pierwsze ślady osadnictwa to przełom VIII i IX w. Ta dynamicznie rozwijająca się osada, zwana Okołem, została zniszczona podczas pierwszego najazdu tatarskiego w połowie XIII w. Ocalał wówczas tylko ufortyfikowany kościół św. Andrzeja, w którym schronili się mieszkańcy. Na początku XIV w. funkcjonowało już odrębne Nowe Miasto na Okole. Wraz z obwarowywanie...

Plac Nowy

http://krakow.pl/instcbi/1284,inst,11004,0,instcbi.html

Od końca XVI do połowy XIX w. obszar dzisiejszego placu Nowego (zwanego potocznie Żydowskim) był częścią miasta żydowskiego. Zaniedbany i chaotycznie zabudowany zespół uliczek uporządkowano, a wytyczony plac nazwano Nowym. Obecna zabudowa wokół placu ukształtowała się w większości na przełomie XIX i XX w. Najbardziej charakterystycznym elementem placu jest tzw. Okrąglak, wzniesiony w latach 1899–1900 jako kryta hala targowa. Od 1927 r. w jego części działała rytualna rzeźnia drobiu, zlikwidowana podczas okupacji. Po II wojnie światowej powrócił tu typowy, drobny handel. Od p...

Plac Centralny

http://krakow.pl/instcbi/1302,inst,11121,0,instcbi.html

To najlepiej rozpoznawany punkt tej dzielnicy Krakowa. Plac i otaczające go budynki tworzą dobrze skomponowaną całość, choć projekt Tadeusza Ptaszyckiego, głównego architekta Nowej Huty, nigdy nie został w pełni zrealizowany. Plac o kształcie pięcioboku, z odchodzącymi od niego pięcioma szerokimi arteriami, powstał w latach 1952–1955. Otaczają go osiedla projektu Janusza Ingardena, którym nadano proste nazwy: A, B, C i D. Nawiązują one – jak wszystkie polskie założenia socrealistyczne – do architektury renesansu i baroku. Nie ukończono jednak zabudowy południowej ściany placu. Miał ...

Plac Bohaterów Getta

http://krakow.pl/instcbi/35742,inst,11721,0,instcbi.html

Wytyczono go ok. 1838 r. jako rynek pomocniczy miasta Podgórza, pełniący zapewne funkcję targowe. Dopiero od lat 80. XIX wieku zwany był Małym Rynkiem. Po przyłączeniu Podgórza do Krakowa w 1915 r. nazwano go placem Zgody. Podczas II wojny światowej plac stał się centralnym punktem getta. W domu nr 18 działała w getcie apteka Tadeusza Pankiewicza, jedynego Polaka na terenie getta. Z narażeniem życia niósł on pomoc jego mieszkańcom. Był też świadkiem dramatu akcji likwidacji dzielnicy żydowskiej 13 i 14 marca 1943 r. Po wojnie plac otrzymał obecną nazwę. Postępowała niestety ...

Plac Sikorskiego

http://krakow.pl/instcbi/194641,inst,28525,0,instcbi.html

Ograniczenie masy wjeżdżających pojazdów do 2,5 t. Znak ustawiony przy wjeździe na plac Sikorskiego, obowiązuje na odcinku prostopadłym do ul. Garncarskiej. ...

plac Centralny im. Ronalda Reagana

http://krakow.pl/instcbi/209469,inst,89253,0,instcbi.html

Ronald Wilson Reagan (1911–2004) – amerykański polityk, mąż stanu, 40. prezydent Stanów Zjednoczonych oraz 33. gubernator Kalifornii, aktor filmowy. Jako przywódca USA udzielił pomocy ruchom antykomunistycznym, w tym działającej w Polsce „Solidarności”. W 2004 roku radni z Rady Miasta Krakowa zmienili nazwę placu, dodając do jego nazwy patrona – Ronalda Reagana. Sam plac powstał jako centrum nowego miasta, Nowej Huty. Jest węzłem komunikacyjnym, centrum handlu i usług oraz parkiem. Jego budowę rozpoczęto w 1949 r. ...

Plac Wszystkich Świętych

http://krakow.pl/nasze_miasto/1175,artykul,zmieniamy_krakow.html

Realizacja: 2007 Koszt: 4,8 mln zł Plac Wszystkich Świętych odzyskał swój historyczny wizerunek. Granit i porfir zastąpiły beton i asfalt. Więcej miejsca na spacerowanie zyskali piesi. Prawdziwą ozdobą miejsca jest kwietny skwerek oraz owalny placyk z miniaturą dawnego kościoła Wszystkich Świętych i multimedialnym terminalem.