Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 16 pasujących obiektów:

Znikający azbest i zieleń miejska

https://krakow.pl/aktualnosci/233348,30,komunikat,znikajacy_azbest_i_zielen_miejska.html

Informacja na temat realizacji programu eliminacji azbestowych pokryć dachowych była głównym punktem posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Rozmawiano też o parkach miejskich, choć ten temat będzie szerzej omawiany za dwa tygodnie.

Zieleń płucami Krakowa

https://krakow.pl/aktualnosci/194002,30,komunikat,zielen_plucami_krakowa.html

Zieleń miejska to niezwykle ważny i charakterystyczny elementem krajobrazu każdego miasta. W Krakowie od 3 miesięcy opiekuje się nią Zarząd Zieleni Miejskiej. Jakich starań powinna dołożyć ta jednostka, aby chronić płuca Krakowa? O tym debatowali radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza. Przewodnicząca obradom Anna Prokop-Staszecka zaprosiła na posiedzenie Komisji m. in. dr Piotra Murasa, kierownika Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego, oraz Piotra Kempfa, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

Projektowanie zieleni

http://krakow.pl/encyklopedia_krakowa/1374,artykul,o_projektowaniu_zieleni.html

Strona ta skierowana jest do osób zajmujących się projektowaniem zieleni (przepisy nie przewidują uprawnień do wykonywania tego zawodu - za wyjątkiem terenów zabytkowych), a także do jednostek organizacyjnych i osób fizycznych zajmujących się jej bieżącą pielęgnacją. Wiadomości w niej zawarte nie dotyczą ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych; zwracają uwagę przede wszystkim na najważniejsze zagadnienia z zakresu projektowania terenów zieleni w aglomeracjach miejskich.

Wyjaśnienie w sprawie tekstu Smutna dola drzew

https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/48361,28,komunikat,wyjasnienie_w_sprawie_tekstu_smutna_dola_drzew.html

Chciałbym odnieść się do kilku kwestii poruszonych przez prof. dr hab. Annę Czapik i prof. dr. hab. Bogdana Zemanka w tekście pt. „Smutna dola drzew" (Gazeta Wyborcza, 5 sierpnia 2013 r.).

Nowy dyrektor od zieleni: rewitalizacja, lasy, edukacja

https://krakow.pl/aktualnosci/192318,26,komunikat,nowy_dyrektor_od_zieleni__rewitalizacja__lasy__edukacja.html

Rewitalizacja zieleni miejskiej, udostepnienie mieszkańcom lasów leżących w granicach Krakowa, nacisk na edukację. To trzy filary działania Piotra Kempfa, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej. Nowa jednostka zacznie działać od 1 lipca br.

Budżet Krakowa: dodatkowe środki na zieleń

https://krakow.pl/aktualnosci/216180,29,komunikat,budzet_krakowa__dodatkowe_srodki_na_zielen.html

Prezydent Krakowa przygotował autopoprawkę, która przewiduje zasilenie budżetu miasta dodatkową kwotą ponad 120 mln zł. Duża część tych środków zostanie przeznaczona na rozwój terenów zielonych, w tym wykup gruntów i modernizację parków. Sfinansowanych zostanie także szereg inwestycji drogowych i sportowych, termomodernizacja szkół i placówek oraz program budowy chodników i modernizacji ulic. 20 grudnia o ostatecznym kształcie budżetu Krakowa na rok 2018 zdecydują radni.  

Atrakcyjne powitanie września w MuFo

https://krakow.pl/aktualnosci/262965,33,komunikat,atrakcyjne_powitanie_wrzesnia_w_mufo.html

Zapraszamy na pełne wydarzeń powitanie września w oddziałach Muzeum Fotografii w Krakowie!

Inicjatywa ważna dla lokalnej społeczności

https://krakow.pl/aktualnosci/266781,30,komunikat,_inicjatywa_wazna_dla_lokalnej_spolecznosci.html

Od 2019 r. mieszkańcy złożyli 120 wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Mowa o tym była na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego.