Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 5518 pasujących obiektów:
Ulica ta dawniej zwana była Żydowską, obecną nazwę nadali jej Austriacy na cześć cesarza Józefa II, który w trakcie swojej wizyty w Krakowie mieszkał w pobliskim pałacu Wojewodzińskim. Dziś ulica Józefa słynie ze swej artystycznej atmosfery. Mieszczą się tu liczne galerie sztuki, antykwariaty, kawiarnie i sklepiki z pamiątkami. Tu także stoi synagoga Wysoka, zbudowana w XVI w., która nazwę zawdzięcza nietypowemu, na piętrze, umiejscowieniu sali modlitw. Poważnie zdewastowana podczas „potopu" szwedzkiego i w czasie II wojny światowej. Po wojnie mieściła Pracownie Konserwacji Zabytków...
Większość żydowskich bożnic skupiona jest w pobliżu ulicy Szerokiej. Niegdyś stanowiła ona główny plac miasta żydowskiego, a życie dzielnicy koncentrowało sie wokół Starej Synagogi (ul. Szeroka 24) – najstarszej zachowanej tego typu budowli w Polsce, której początki sięgają 1407 r. ...
Jedna z bardziej oryginalnych ulic Kazimierza nosi imię św. Wawrzyńca – patrona stojącego tam w średniowieczu kościoła. W XIX w. teren ten należał do najbardziej uprzemysłowionych w mieście. Na przełomie XIX i XX w. powstały okazałe zakłady: najpierw założono zajezdnię tramwajową, a następnie uruchomiono miejską gazownię i elektrownię. Przez Kazimierz oraz część Podgórza przebiega ważna i atrakcyjna trasa turystyczna: Szlak krakowskiej techniki. Przy ulicy św. Wawrzyńca w dawnych halach zajezdni tramwajowej mieści się obecnie Muzeum Inżynierii Miejskiej. Natomiast po drugiej stronie Wisły, ...
Ulica Floriańska od zawsze należała do najważniejszych ulic Krakowa. Wytyczona w czasach lokacji miasta w drugiej połowie XIII wieku, stanowiła istotny fragment reprezentacyjnego szlaku, Drogi Królewskiej, wiodącej od kościoła św. Floriana na Wawel. Jako jedna z pierwszych zyskała solidne bruki, większość też domów przy Floriańskiej była murowana już pod koniec XV wieku. Duża część kamienic została przebudowana (głównie na przełomie XIX i XX wieku), zachowało się jednak wiele detali świadczących o ich dawnym pochodzeniu, często średniowiecznym. Szczególnie ciekawe są domy: nr 3 z re...
Ulica jest właściwie wydłużonym placem, ze starymi synagogami, pałacem i majestatycznymi domami z XVI, XVII i XVIII w. W średniowieczu było to centrum wsi Bawół, włączonej do Kazimierza wkrótce po lokacji miasta, w roku 1340. Według Jana Długosza, to właśnie w tej okolicy miały stać pierwsze budynki ufundowanego przez Kazimierza Wielkiego uniwersytetu (niestety, nie ma na to żadnych dowodów). Zaczęli się tu osiedlać krakowscy Żydzi po dekrecie Jana Olbrachta (1495 r.), nakazującym im de facto opuszczenie miasta. Wkrótce uformowało się miasto żydowskie, od reszty Kazimierza oddzielon...
Ulica Grodzka jest jedną z najstarszych w Krakowie, istniała jeszcze przed lokacją miasta w 1257 roku. Była ważnym fragmentem wczesnośredniowiecznego szlaku handlowego, prowadzącego z północy na południe, później stanowiła część tzw. traktu solnego, wiodącego do Wieliczki, Myślenic, aż na Węgry. Początkowo kończyła się na obwarowaniach Okołu – dawnej osady pomiędzy Wawelem a Krakowem. Ta granica biegła prawdopodobnie w okolicach dzisiejszej ulicy Senackiej. Początkowy odcinek Grodzkiej, przy Rynku Głównym, jest charakterystycznie wygięty, spowodowany lokalizacją kościółka św. Wojcie...
Malownicza Kanonicza jest najlepiej zachowaną zabytkową ulicą starego Krakowa. Każdy z jej domów może poszczycić się bogatą i długą historią, sięgającą nierzadko pierwszej połowy XIV wieku. Większość z nich była własnością kanoników – członków kolegium duchownych przy katedrze wawelskiej. Domy te, choć w swych fragmentach średniowieczne, mają fasady z różnych epok: od wieku XVI do XVIII. Dom nr 1 to dawny pałac biskupa Samuela Maciejowskiego, wzniesiony w latach 30. XVI wieku, w połowie XIX wieku przejęty przez władze austriackie na sąd i więzienie. Po wieloletnim remoncie mieści się tam In...
Józefińska jest jedną z najstarszych i zarazem głównych ulic w pierwotnym układzie urbanistycznym Podgórza. Wytyczono ją zapewne wkrótce po nadaniu Podgórzu praw miejskich w miejscu dawnego traktu wiodącego w kierunku Wieliczki. Najbardziej wartościowa zabudowa skoncentrowana jest w początkowym fragmencie ulicy, w okolicach ulicy Brodzińskiego. Stoją tu m. in. klasycystyczne domy nr 2 i 4 (Zajazd Pod Lwem) z końca XVIII wieku oraz późnoklasycystyczny dom (nr 10-12) z lat 30. XIX wieku. W secesyjnym budynku nr 18 mieściła się Kasa Oszczędności Miasta Podgórza. Zachował się bogaty wystrój fas...
Józef II Habsburg – cesarz Austrii, w 1773 r. w czasie podróży po Galicji zatrzymał się w kamienicy Wojewodzińskiej, mieszczącej się przy tej ulicy ...
Sereno Fenn (1844–1927) – amerykański przemysłowiec, sekretarz generalny amerykańskiej organizacji młodzieżowej YMCA, w 1926 r. ufundował krakowski budynek YMCA [w nazwie ulicy nazwisko zapisane jest nieortograficznie, z apostrofem] ...