Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 872 pasujących obiektów:
Strażnicy miejscy oraz inspektorzy MPK SA kolejny rok będą współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku w naszym mieście. Pod koniec roku podpisano nowe porozumienie w tej sprawie. To kolejny, zainicjowany przez Prezydenta Miasta Krakowa krok mający na celu dalszą poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście.
W sobotę, 16 kwietnia o godzinie 11.40 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych) nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem Miast Polskich a Komisją Europejską w sprawie Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors).
We wtorek (10 maja) w gabinecie Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego podpisano porozumienie pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa i Komendą Miejską Policji. To kolejny krok służący dalszej poprawie bezpieczeństwa w naszym mieście.
We wtorek (6 listopada) prezydent Jacek Majchrowski, Bogusław Kośmider – przewodniczący Zarządu Powiatu Krakowskiego PO oraz Grzegorz Stawowy – przewodniczący Klubu Radnych PO podpisali „Porozumienie Krakowskie". W dokumencie zadeklarowano współpracę m. in. w zakresie realizacji wniosków wynikających z Raportu Komisji Nadzwyczajnej ds. Reformy Finansów Miasta i przygotowania miasta na nowy okres programowania środków UE.
Prawie 100 lat po tym, jak Podgórze połączyło się z Krakowem - sześć dzielnic (VIII, IX, X, XI, XII i XIII) podejmuje współpracę w ramach Porozumienia Dzielnic Podgórskich.
Przedstawiciele gminnych rad seniorów oraz Polskiej Unii Seniorów podpisali 21 sierpnia w Krakowie Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów. Sygnatariusze porozumienia zaapelowali do władz centralnych i samorządowych, by wspierały demokratyczne tworzenie kolejnych Rad Seniorów.
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie porozumień zawartych przez Prezydenta Miasta Krakowa z klubami radnych Miasta Krakowa informujemy, że jedynym tego typu porozumieniem było porozumienie koalicyjne pomiędzy PO RP i Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim zawarte 22 grudnia 2014 r.
W poniedziałek, 23 maja odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa a Małopolską Organizacją Turystyczną. Na podstawie tej umowy MOT będzie prowadził badania ruchu turystycznego w Krakowie w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszego wydarzenia tego roku, jakim są Światowe Dni Młodzieży.
- Z chwilą podpisania umowy o współpracę, to TAURON, w przypadku wyrażenia zgody przez osoby chcące wymienić piec węglowy na inne źródło ogrzewania, m.in. w całości załatwi formalności związane z wypełnieniem wniosku o dotację na wymianę ogrzewania - powiedział Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, po podpisaniu porozumienia z TAURON Sprzedaż Sp. z .o.o. Rozpoczęta współpraca przy likwidacji i wymianie palenisk węglowych na ogrzewanie proekologiczne daje mieszkańcom sporo ułatwień.
Gmina Miejska Kraków i 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie będą współpracować w zakresie realizacji zadań w ochronie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej mieszkańców oraz wsparcia działań modernizacyjnych prowadzonych na terenie szpitala. Porozumienie w tej sprawie podpisali 9 listopada w magistracie Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, płk lek. Artur Rydzyk, komendant szpitala oraz prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.