Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1217 pasujących obiektów:
Niemal komplet punktów (46,9 na 47) uzyskał projekt „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”, podczas pierwszego etapu oceny merytorycznej. Decyzję w sprawie unijnego wsparcia na ten miejski projekt poznamy za kilka tygodni.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił konkurs na projekt logotypu dla projektu „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”. Prace można zgłaszać do 17 października.
Od 26 do 27 kwietnia  na Uniwersytecie Ekonomicznym będzie można wymienić się wiedzą i doświadczeniem związanym  z szeroko pojętym zarządzaniem jakością. Sesja Naukowa pod hasłem „Wyzwania Zarządzania Jakością”  organizowana będzie przez  Koło Naukowe tej uczelni. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski objął wydarzenie honorowym patronatem.
W Magistracie podsumowano unijny projekt „Rozwój systemu zarządzania urzędem". „W obszarze obsługi klientów Urząd Miasta Krakowa może być wzorem do naśladowania" – podkreślała Iwona Wendel, Wiceminister Rozwoju Regionalnego, gość specjalny konferencji.
1 września w Willi Decjusza w Krakowie rozpoczęła się Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą (VACuM) - szkolenie dla młodych menadżerów kultury z 10 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Gruzji, Mołdawii, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Do udziału w projekcie zaproszone zostały osoby pracujące w instytucjach publicznych i prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego.
23 – 24 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?”. Będzie to podsumowanie innowacyjnego projektu partnerskiego pn. „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” (MJUP).
W czwartek, 2 czerwca odbędzie się kolejna, siódma edycja Meet IT Kraków. Tematem przewodnim spotkania jest „IT w zarządzaniu organizacją”.
Przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, firm certyfikujących oraz biznesu debatowali na nowoczesnymi systemami zarządzania w instytucjach publicznych, podczas konferencji „Innowacja – Strategia – Organizacja. Nowoczesne instrumenty zarządzania sektorem publicznym". Okazją do zaproszenia gości do Krakowa była 10. rocznica uzyskania przez Urząd Miasta Krakowa certyfikatu jakości ISO.
W dniach 26-28 kwietnia na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbędzie się XIV Sesja Naukowa z cyklu „Wyzwania zarządzania jakością”. Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Zarządzania Jakością działające przy Katedrze Zarządzania Jakością UEK we współpracy z Polskim Towarzystwem Towaroznawczym.
15 maja Anna Wyroba, wiceprezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie, wręczyła prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu certyfikaty potwierdzające zgodność Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Krakowa z normami ISO 9001 oraz ISO 27001. Certyfikaty będą ważne przez trzy lata.