Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 293 pasujących obiektów:
Edukacja i szerzenie idei wolontariatu wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Krakowa oraz poprawa świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych – to główny cel programu „Daj Skrzydła Marzeniom”, który został zainicjowany w marcu br. Pierwsze efekty wspólnego działania nauczycieli, rodziców, dzieci i wolontariuszy będzie można zobaczyć już 21 maja w Krakowie podczas Pikniku Rodzinnego na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 - największej szkoły podstawowej w Małopolsce. Patronat honorowy nad programem objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.
Młodzieżowe Centrum Wolontariatu „Ekipa Dobra” to innowacyjny projekt nowohuckiej ARTzony, który ma wzmocnić potencjał społeczny młodzieży, w tym przygotować młodych ludzi do działalności wolontaryjnej w instytucjach kultury i aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Program obejmuje trzy warsztaty liderskie dla młodych w wieku 11–14 lat, zakończone finałem w postaci małej kampanii promującej wolontariat. Wstęp jest wolny.
ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida zaprasza na „Rodzinną sobotę z wolontariatem”. Wydarzenie, które odbędzie się 8 grudnia w godz. 10-15 na os. Górali 4, ma na celu promować działalność wolontaryjną wśród rodzin i mieszkańców dzielnic nowohuckich. Zachęca do zwrócenia uwagi na potrzeby innych oraz pomaga zaplanować wolontariat w codziennym życiu domowników. Proponowane aktywności staną się okazją do działań twórczych, kreatywnych i będą sprzyjać integracji społeczności lokalnej. Warsztaty poprowadzą instruktorzy wraz z wolontariuszami. Wstęp wolny.
W Krakowie kilka tysięcy młodych ludzi jest wolontariuszami. To dla nich, a także dla tych, którzy chcą zaangażować się w działania charytatywne w dniach 4-6 grudnia odbywają się I Młodzieżowe Dni Wolontariatu: spotkania, warsztaty oraz szkolenia organizowane przez różne jednostki.
„Wolontariusz to osoba, która pomaga innym ludziom. Robi to z dobrego serca i tak naprawdę nie oczekuje niczego w zamian. Jesteśmy wolontariuszami, bo kochamy dawać innym radość i kochamy widzieć uśmiech na twarzach ludzi, którym pomogliśmy” – tak swoje zaangażowanie opisują uczestnicy I Młodzieżowych Dni Wolontariatu, które od 4 do 6 grudnia odbyły się w Krakowie.
Swoją nazwę centrum wzięło od pamiętnych słów Ojca Świętego, wypowiedzianych podczas inauguracji jego pontyfikatu w 1978 r. Ośrodek ma za zadanie upamiętniać swoją pracą dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II, tworząc żywą pamiątkę Jego osoby. Tym samym kontynuuje on działalność swojego poprzednika, Instytutu Jana Pawła II, który istniał od połowy lat 90-tych XX wieku. Kamień węgielny pod budowę centrum został wmurowany 23 października 2010 roku, podczas pielgrzymki Benedykta XIV do Polski. Dziś, na Białych Morzach mieszczą się: sanktuarium św. Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu, Instytut J...
Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011. Konsultacje trwają do 14 lipca br.
Dzisiaj (3 grudnia, piątek) o godzinie 17. w Hotelu QUBUS przy ul. Nadwiślańskiej 6 rozpocznie się uroczysta Gala z okazji Światowego Dnia Wolontariatu. Urząd Miasta Krakowa pragnie uhonorować wolontariuszy działających społecznie w ramach wolontariatu młodzieżowego prowadzonego przez krakowskie organizacje pozarządowe.