Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2854 pasujących obiektów:
Uniwersytet Jagielloński, założony przez króla Kazimierza Wielkiego w roku 1364 jako Akademia Krakowska, jest najstarszą polską uczelnią i drugą w tej części Europy (po Pradze, 1348 r.). Niestety, po śmierci króla Akademia podupadła i zaprzestała działalności. Dopiero w latach 90. XIV w., pełnomocnik króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi zakupił dla uczelni okazały murowany dom dziedzica Rzeszotar, Szczepana Pęcherza. Stał on w ówczesnej dzielnicy żydowskiej u zbiegu dzisiejszych ulic św. Anny i Jagiellońskiej. Był zaczątkiem Collegium Maius - pierwszej siedziby reaktywowanego w roku...
Po raz pierwszy w mury uczelni Karol Wojtyła wszedł jako 10-latek – podczas promocji doktorskiej starszego brata, absolwenta Wydziału Lekarskiego. W 1938 r. rozpoczął na UJ studia polonistyczne, które wkrótce przerwała wojna. Podczas okupacji Wojtyła kontynuował studia na tajnych kompletach, najpierw na polonistyce, potem na Wydziale Teologicznym. W 1948 roku uzyskał stopień doktora. Na budynku Wydziału Polonistyki przy ul. Gołębiej wisi tablica upamiętniająca studia Wojtyły na Uniwersytecie. ...
Wystawa pt. "Dzieje nauczania rolnictwa w Krakowie".   Wystawa pt. "Dzieje nauczania rolnictwa w Krakowie", pozwala prześledzić kolejne etapy włączania rolnictwa w cykl kształcenia. W jej ramach prezentowane są m.in. dokumenty dotyczące działalności XVIII-wiecznego, wielkiego reformatora szkolnictwa - a jednocześnie prekursora rolnictwa w Polsce - ks. Hugona Kołłątaja oraz eksponaty związane z historią powstania Wydziału Rolniczego UJ, a później już samodzielnej uczelni - Wyższej Szkoły Rolniczej (dzisiejszego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja).Zwieńczeniem wystawy ...
Licząca ponad 2300 obiektów kolekcja historycznych instrumentów naukowych jest największym i najcenniejszym zbiorem tego typu w Polsce, dokumentującym rozwój nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim od XV w. aż po czasy współczesne. ...
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedno z nielicznych muzeów tego typu na świecie.Utworzone w 1946 roku przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej, jest obecnie jednostką naukowo - dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieści się przy ul. Floriańskiej 25, w zabytkowej kamienicy mieszczańskiej (XIV–XV wiek), na Drodze Królewskiej.   ...
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedno z nielicznych muzeów tego typu na świecie.Utworzone w 1946 roku przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej, jest obecnie jednostką naukowo - dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieści się przy ul. Floriańskiej 25, w zabytkowej kamienicy mieszczańskiej (XIV–XV wiek), na Drodze Królewskiej. ...
Licząca      ponad     2300     obiektów kolekcja historycznych instrumentów naukowych jest największym i najcenniejszym   zbiorem   tego    typu w Polsce, dokumentującym rozwój nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim od XV w. aż po czasy współczesne.
Miasto Kraków i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej zawarły wczoraj (25 tycznia, wtorek) porozumienie w sprawie współpracy.