Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 124 pasujących obiektów:
Człowiek nie może być pozbawiony kontaktu z przyrodą i naturą, które - zdaniem wielu - stanowią panaceum na schorzenia cywilizacji. Nie wszyscy mogą mieszkać w domach jednorodzinnych, w pobliżu parku lub lasu, ale marzenia o tym lub chęć przeniesienia się w rejony podmiejskie wynika właśnie z pogarszania się jakości życia w mieście - w wyniku intensywnej zabudowy, obciążeń komunikacyjnych i zbyt szczupłej powierzchni zieleni. W znacznej mierze skutkiem niedoboru wolnych przestrzeni pokrytych roślinnością jest brak przytulności naszych miast. Spróbujmy temu przeciwdziałać w otoczeniu swojego miejsca zamieszkania - dobrze projektując, starannie urządzając i w jak najlepszy sposób dbając o zieleń "na własnym podwórku". Kilka uwag o otoczeniu naszych domów...
Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK Ewa Olszowska-Dej została przewodniczącą Zespołu Unii Metropolii Polskich ds. Zadrzewień Miejskich. Zadaniem zespołu będzie m.in. ocena ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji roślinności.
Kraków nie czeka na nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która ma zwiększyć rolę konsultacji społecznych w sprawie usuwania drzew. Już wkrótce na miejskich stronach internetowych udostępnionych będzie więcej informacji dla mieszkańców dotyczących wycinek roślinności.
Wycinka drzew, nowe i zastępcze nasadzenia, dbanie o roślinność miejską to tematy, które mocno nurtowały ostatnio opinię publiczną w Krakowie. Dlatego Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na drugim w nowej kadencji posiedzeniu zajęła się tym ważnym tematem.
ZIKIT szuka wykonawcy, który wyremontuje chodnik wzdłuż ul. Rajskiej od strony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Przy okazji przestrzeń publiczna zyska nową roślinność.
Pielęgnacja trawników, odmulanie alejek, konserwacja ogrodzeń, usuwanie suchej i obumarłej roślinności oraz nowe nasadzenia to podstawowe prace, które rozpoczął Zarząd Zieleni Miejskiej w Parku Lotników.
W krakowskim magistracie zaprezentowano specjalistyczny zbiór map, z którego dowiemy się wszystkiego m.in. o pokryciu i szorstkości terenu miasta, zieleni i warunkach przewietrzania Krakowa, roślinności rzeczywistej, waloryzacji przyrodniczej, średnich warunkach anemologicznych czy przeciętnych warunkach dyspersji zanieczyszczeń występujących na terenie Krakowa. Zaprezentowany w wersji drukowanej oraz elektronicznej „Atlas” jest produktem projektu MONIT-AIR. Dostępne na portalu Obserwatorium dane można dowolnie generować, w zależności od potrzeb.
20 lutego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zieleń dla czystego powietrza”, którą organizują Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce i Katedra Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Celem wydarzenia jest popularyzacja korzystnego wpływu roślinności na jakość powietrza i zdrowie człowieka. Partnerem konferencji jest miasto Kraków.
Rośliny w naszym otoczeniu to nie tylko ozdoba, ale również nasi przyjaciele w walce ze smogiem. W ten sposób można podsumować konferencję „Zieleń dla czystego powietrza”, zorganizowaną przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce i Katedrę Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Celem interdyscyplinarnego seminarium była popularyzacja korzystnego wpływu roślinności na jakość powietrza.
Coraz bliżej do rozpoczęcia rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy. Uzgadniana jest tymczasowa organizacja ruchu. Wykonawca rozpoczął usuwanie roślinności kolidującej z inwestycją. Wkrótce na działce dzierżawionej od gminy powstanie zaplecze budowy.