Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Użytek ekologiczny „Łąki w Toniach"

Klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” złożył projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia użytku ekologicznego „Łąki w Toniach".

Fot. www.bip.krakow.pl

- Mieszkańcy dzielnicy IV Prądnik Biały zwracają uwagę na brak działań władz miasta w zakresie ustanowienia form ochrony przyrody dla terenów położonych w Toniach w rejonie rzeki Sudół. Jednocześnie podkreślają, iż obszar ten ujęty jest w „Kierunkach zarządzania i rozwoju terenów zielonych miasta Krakowa na lata 2019-2030", jednak do tej pory nie były podejmowane realne działania celem zabezpieczenia cennych walorów przyrodniczych i kulturowych – piszą radni w uzasadnieniu do projektu uchwały, według druku 3955.

Autorzy projektu uchwały powołują się w uzasadnieniu również na petycję, w której okoliczni mieszkańcy wnioskują o podjęcie następujących działań: objęcie łąk Tonie szczególną ochroną, włączając je do istniejących obszarów chronionych lub tworząc specjalne przepisy ochronne; stworzenie planu działań na rzecz ochrony i rewitalizacji łąk Tonie, w tym regularnego koszenia i dbania o przyrodę; wygospodarowanie środków na skup gruntów w tym obszarze, aby zapewnić jego długotrwałą ochronę i zachowanie jako miejsca rekreacji dla mieszkańców; utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż terenu łąk, łączącej Kraków z Ojcowem.

Projekt uchwały w trybie jednego czytania podczas sesji przedstawi radny Łukasz Maślona.

Projekty uchwał i rezolucji

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-01-25
Data aktualizacji: 2024-01-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź