Kraków gospodarzem kolejnego Kongresu OWHC w 2019 roku!

Podczas 14. Kongresu Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego w Gyeongju w Korei odbyło się głosowanie nad wyborem gospodarza kolejnego kongresu. Z dumą informujemy, że będzie nim Kraków! Naszymi konkurentami była hiszpańska Granada oraz rosyjski Kazań.

Kraków gospodarzem kolejnego Kongresu OWHC w 2019 roku!
Fot. materiały prasowe

Kraków reprezentował Zastępca Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego Robert Piaskowski, odpowiedzialny m.in. za udział Krakowa w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. To on, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego przekonywał, że będziemy najlepszym gospodarzem kolejnego spotkania OWHC. Jego prezentację poprzedziło specjalne przesłanie Prezydenta Majchrowskiego, który z telebimu zapraszał do Krakowa wszystkich uczestników spotkania w Korei. Skuteczny, jak widać, lobbing prowadziły także Agata Mierzyńska, główny specjalista w Kancelarii Prezydenta, zajmująca się koordynacją naszego udziału w OWHC oraz Małgorzata Przygórska-Skowron, kierownik Biura Kongresów w UMK. Konkurencja była bardzo silna, a rozmowy kuluarowe trwały do samego końca. W piątek, 3 listopada 2017, nastąpiło oficjalne przekazanie flagi OWHC na ręce krakowskiej delegacji.

Kongres OWHC w koreańskim Gyeongju  –  odbywający się pod hasłem „Dziedzictwo&Społeczości: sposoby zaangażowania lokalnych wspólnot” – poprzez powierzenie Krakowowi prestiżowej roli organizatora kolejnego globalnego spotkania członków tej organizacji, dał nam możliwość zabrania głosu w imieniu miast Sekretariatu Europy Środkowej i Wschodniej, czyli: Warszawy, Budapesztu, Kutnej Hory, Rygi, Rodos, Wiednia, Wilna i Zamościa, które poparły naszą kandydaturę. To regionalne poczucie solidarności było niebagatelną wartością dodaną udziału w Kongresie. Podobnie jak życzliwość i szacunek dla Krakowa wyrażone przez gospodarza Kongresu - Burmistrza Gyeongju Yangsik Choi, który w lipcu miał okazję odwiedzić nasze miasto i spotkać się z Prezydentem Jackiem Majchrowskim. Światowy Kongres OWHC jeszcze nigdy dotąd nie był organizowany w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaszczyt, który spotkał Kraków ma zatem ma wymiar symboliczny. Warto go wykorzystać dla wzmocnienia twórczej wymiany doświadczeń i znaczenia lokalnej społeczności w procesie rozwoju naszego regionalnego i globalnego potencjału. Po 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w naszym mieście w lipcu oraz Spotkaniu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, które wraz z Katowicami będziemy gościć w czerwcu przyszłego roku, Kongres OWHC w 2019 r. będzie dopełnieniem aktywności Krakowa na forum  międzynarodowego dyskursu na temat ochrony i zarządzania dziedzictwem narodowym.

Dyskusja zarządzających miastami historycznymi, ekspertów i naukowców  nie dotyczy w dzisiejszych czasach jedynie tego, jak technicznie i organizacyjnie poradzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami ochrony zabytków. Skupia się ona na tematyce twórczego wykorzystania dziedzictwa: wypełniania go kreatywnością współczesnych. To jest już „wyższa liga” i możemy z dumą przyznać, że Kraków zalicza się właśnie do tego grona miast. Miast, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju turystyki opartej nie tylko na dziedzictwie historycznym, ale także  na zaangażowaniu, aktywności i kreatywności mieszkańców.

OWHC obecnie zrzesza 280 miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Siedziba zarządu Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego znajduje się w Québecu (Kanada), zaś jej administracją zajmuje się siedem sekretariatów (przyporządkowanych konkretnym obszarom geograficznym). Zasadniczym celem OWHC jest ułatwienie wymiany doświadczeń między miastami członkowskimi w dziedzinie rewitalizacji miast zabytkowych, a także udział w projektach i programach związanych z zarządzaniem miastami zabytkowymi oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań umożliwiających pełniejszą ochronę dziedzictwa kulturalnego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie