Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Na Politechnice Krakowskiej o zrównoważonej architekturze

W dniach 19-20 kwietnia 2024 roku Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej będzie gospodarzem VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej wyzwaniom stojącym przed zrównoważoną architekturą.

Na Politechnice Krakowskiej o zrównoważonej architekturze
Fot. materiały organizatora

Konferencja ma ambicję przedyskutować współczesne problemy kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego i sposoby oddziaływania na czynniki je warunkujące na tle dorobku badawczego Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej. Obrady Konferencji będą się odbywały w dwóch blokach: pierwszy poświęcony będzie celom, metodom i rezultatom badań nad środowiskiem mieszkaniowym prowadzonych przez zespół obecnej KKŚM na przestrzeni lat; drugi podejmie problematykę sposobów przekształcania  środowiska mieszkaniowego w kontekście wyzwań współczesności.

Rozwój cywilizacji niesie nowe wyzwania, otwiera niedostępne dotychczas możliwości, stanowi impuls do zmian i pole do eksperymentów. Dla rozwoju struktur urbanistycznych w najbliższej przyszłości, kluczowe znaczenie będzie miał postępujący wzrost liczby ludności oraz zmiany klimatyczne, które mogą wywołać potężne fale migracyjne. Zjawiska te będą wymagały interwencji, również w zakresie tworzenia tymczasowych siedlisk.

W skali globalnej cele zrównoważonego rozwoju w mieszkalnictwie to zapewnienie szeroko rozumianej dostępności mieszkań i działania na rzecz poprawy jakości środowiska mieszkaniowego we wszystkich jego elementach. Idea zrównoważonego środowiska mieszkaniowego zakłada dążenie do zrównoważenia wszystkich czynników istotnych w procesie kształtowania warunków życia w miejscu zamieszkiwania. Są to czynniki przestrzenne, techniczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, których charakter i nasilenie zależą od kraju i regionu.

Idea rozwoju zrównoważonego przyniosła w ostatnich dziesięcioleciach poważny dorobek w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury. W odpowiedzi na wyzwania współczesności powstał nowy kanon projektowania, opracowano wachlarz rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych, które wzbogacają język formy architektonicznej i detalu, a co ważne - ograniczającą zużycie energii, wody oraz generowanie odpadów i zanieczyszczeń w budynkach. Rozwiązania te zostaną omówione podczas krakowskiej konferencji.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: https://kksm2024konf.pk.edu.pl/

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2024-03-18
Data aktualizacji: 2024-03-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź