Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O tolerancji i niedyskryminacji z Prezydentem Krakowa

Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Kishan Manocha odwiedził Kraków. Dyrektor Manocha spotkał się z Prezydentem Majchrowskim, aby pokrótce przedstawić działalność Biura oraz jego projekty w obszarze tolerancji i niedyskryminacji, w tym zwalczania przestępstw z nienawiści.

Kishan Manocha Dyrektor Departamentu Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE
Fot. Wiesław Majka

Spotkanie stało się również okazją do zaprezentowania działalności władz Krakowa na rzecz promowania równości, tolerancji i niedyskryminacji. O osiągnięciach Krakowa mówiła uczestnicząca w spotkaniu Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej Nina Gabryś. Pan Prezydent podkreślił również rolę Rady ds. Równego Traktowania funkcjonującej w naszym mieście od 2019 r. W Radzie, której zadaniem jest tworzenie przestrzeni otwartej dyskusji i współpracy na rzecz praw człowieka i równości, zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych, uniwersytetów, instytucji kultury oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa.

Celem działania Rady jest przygotowanie rekomendacji i koncepcji rozwiązań, które służą partycypacyjnemu wypracowaniu strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym. Wartości, które przyświecają Radzie to: równość, wolność, solidarność, szacunek i otwartość.

W maju 2021 zakończyła się pierwsza kadencja Rady ds. Równego Traktowania. W listopadzie 2021 r. swoją pracę rozpoczyna druga kadencja. W jej pracach udział będzie brało 30 nowo mianowanych przez Prezydenta Krakowa członków. Przewodniczącą Rady jest Pełnomocniczka Nina Gabryś.

Reprezentowane przez Dyrektora Manochę Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) jest jedną z głównych organizacji praw człowieka na świecie. Prowadzi aktywną działalność w Europie, na Kaukazie, w Azji Centralnej i Ameryce Północnej. Siedziba ODIHR mieści się w Warszawie.

Biuro działa na rzecz wspierania idei demokratycznych wyborów, poszanowania praw człowieka, praworządności, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. Jest instytucją należącą do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Zadaniem ODIHR jest pomoc rządom państw członkowskich OBWE w wypełnianiu zobowiązań z zakresu praw człowieka i demokracji. Biuro prowadzi kompleksową obserwację wyborów, monitoruje respektowanie praw człowieka, wdraża projekty z zakresu demokratyzacji w regionie państw OBWE. Swoje działania prowadzi we współpracy z instytucjami i misjami operacyjnymi OBWE, rządami poszczególnych państw oraz międzynarodowymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

ODIHR powstało w 1991 roku; obecnie zatrudnia ponad 180 osób z 35 krajów. Jego działalność finansowana jest z budżetu OBWE i dobrowolnych składek państw członkowskich.

Od lipca 2017 r. funkcję Dyrektora ODIHR pełni Ingibjörg Sólrun Gisladóttir z Islandii. Kishan Manocha jest Dyrektorem Departamentu Tolerancji i Niedyskryminacji. W Biurze działają również departamenty do spraw: wyborów, demokratyzacji, praw człowieka oraz społeczności Romów i Sinti.

011jpg.jpg-OBWE_copy
W. Majka
033jpg.jpg-OBWE_copy
W. Majka
044jpg.jpg-OBWE_copy
W. Majka
066jpg.jpg-OBWE_copy
W. Majka
077jpg.jpg-OBWE_copy
W. Majka
088jpg.jpg-OBWE_copy
W. Majka
011jpg.jpg-OBWE_copy
033jpg.jpg-OBWE_copy
044jpg.jpg-OBWE_copy
066jpg.jpg-OBWE_copy
077jpg.jpg-OBWE_copy
088jpg.jpg-OBWE_copy
pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2021-11-12
Data aktualizacji: 2021-11-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź