Marketing Miast Europejskich

Siedziba:
European Cities Marketing
Head Office
29 D rue de Talant
21000 Dijon
Francja

 

Sekretariat:
tel : +33 380 56 02 04
fax : +33 380 56 02 05
e-mail: headoffice@europeancitiesmarketing.com

 

Oficjalna strona: www.europeancitiesmarketing.com

Marketing Miast Europejskich
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Marketing Miast Europejskich (European Cities Marketing - ECM):

Marketing Miast Europejskich jest organizacją, która działa od 1 stycznia 2007 r. Powstała ona jako tzw. „mocna marka" promująca zrzeszone turystyczne i kongresowe miasta Europy (134 duże miasta z 32 krajów), w wyniku połączenia się dwóch innych organizacji: ECT (European Cities Tourism - Europejskie Miasta Turystyki) oraz EFCT (European Federation of Conference Towns - Europejska Federacja Miast Konferencyjnych). Organizacja ułatwia wymianę informacji (np. Intranet, wewnętrzny Internet dostępny dla członków ECM) i doświadczeń związanych z tematem turystyki miast pomiędzy członkami stowarzyszenia. Sprzyja również tworzeniu nowych projektów, które zacieśniają kontakt oraz współpracę pomiędzy Miastami. ECM działa poprzez wyspecjalizowane zespoły (grupy) zajmujące się komunikacją i PR, statystyką i badaniami nad turystyką, projektem karty miejskiej oraz informacją o miastach członkowskich przy pomocy współczesnych technologii informatycznych. W ramach organizacji funkcjonują dwie struktury: forum „Leasure", dotyczące spraw i tematów prowadzonych pierwotnie przez ECT oraz forum „Convention", dotyczące spraw i tematów prowadzonych pierwotnie przez EFCT.

Członkowie European Cities Marketing są skarbnicą wiedzy na temat turystyki miejskiej i kulturowej oraz biznesowo-konferencyjnej. Większość z nich to miasta najchętniej odwiedzane przez turystów (m.in. Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bruksela, Kopenhaga, Lyon, Praga czy Wiedeń), które mają ogromne doświadczenie w świadczeniu usług turystycznych i to od nich „młodzi" członkowie – m.in. Kraków - uczą się najwięcej.

Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLIV/412/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r. podjęto decyzję o przystąpieniu miasta Krakowa do organizacji Europejskie Miasta Turystyki (European Cities Tourism). Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń lokalnych i regionalnych, Minister Spraw Zagranicznych RP w dniu 16 lipca 2004 r. wyraził zgodę na przystąpienie miasta Krakowa do tej organizacji. Po przekształceniu się ECT w ECM, Kraków potwierdził chęć przynależności do nowej organizacji, jakkolwiek bierze aktywny udział w pracach tylko jednego Forum - związanego z turystyką.

Obecny kształt Stowarzyszenia umożliwia powiększenie forum wymiany doświadczeń o część konferencyjną, interesującą nas szczególnie w kontekście działalności Krakow Convention Bureau (w strukturach Urzędu Miasta Krakowa), które uczestniczy cyklicznie w pracach tego stowarzyszenia m.in. poprzez: reprezentowanie Miasta Krakowa podczas konferencji i Dorocznego Spotkania stowarzyszenia, uczestniczenie we wspólnych projektach dotyczących turystyki i kampanii turystyki biznesowej.

Głównym celem udziału dorocznym spotkaniu i walnym zgromadzeniu stowarzyszenia European Cities Marketing jest poszerzenie wiedzy na temat bieżących trendów w turystyce, w tym turystyce biznesowej. W tego typu spotkaniu Krakow Convention Bureau uczestniczyło ostatnio w 2014 roku. Dodatkowo, w 2015 pracownicy wzięli udział w szkoleniu z cyklu  Szkoła Letnia ECM, którego głównym celem jest usystematyzowanie i  poszerzenie wiedzy na temat turystyki biznesowej. Podczas ubiegłorocznej edycji dzielono się doświadczeniami nt. współpracy z mediami, wykorzystania informacji z bazy  Stowarzyszenia ICCA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów), współpracy ze stowarzyszeniami i klientami korporacyjnymi, pracy nad rfp (request for proposal – odpowiedź na propozycje), przygotowywania ofert kompleksowych, organizacji wyjazdów rodzinnych oraz wizyt studyjnych, efektywnego przygotowania się oraz uczestnictwa w targach.

Udział w międzynarodowych spotkaniach w ramach członkostwa  w ECM to okazja
do poszerzenia wiedzy na temat turystyki biznesowej. Szczególną uwagę poświęca się na badania rynku, bowiem statystyki dotyczące przemysłu spotkań pozwalają nie tylko na pozycjonowanie miast względem konkurencji, ale obrazują rozmiar rynku przemysłu spotkań w danym mieście. To z kolei w połączeniu z badanym wpływem ekonomicznym stanowi argument, aby rozwijać i dotować turystykę biznesową.

W sierpniu 2017 przedstawiciele Urzędu Miasta -  Kraków Convention Bureau wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez ECM w Dreźnie -  31. ECM Summer School. Podczas tegorocznej edycji poruszono zagadnienia dotyczące: współpracy
z mediami, wykorzystania informacji z bazy  International Congress and Convention Association (ICCA), współpracy ze stowarzyszeniami i klientami korporacyjnymi, pracy nad zapytaniem rfp (request for proposal), przygotowania oferty typu bid book (całościowy opis oferty), organizacji przyjazdów: wizyt rodzinnych, studyjnych, efektywne przygotowanie się oraz uczestniczenie w targach.

Koordynacja współpracy:
Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Wydział ds. Turystyki.

Opłata członkowska:
Składka członkowska ECT ulegała stopniowym podwyżkom z roku na rok. Podobnie dzieje się ze składką członkowską organizacji ECM: w 2007 r. wynosiła ona 1900 euro (członkostwo w organizacji + udział w jednym Forum), w 2008 r. - 2000 euro w latach 2009 - 2014 - 2200 euro, a od 2015 r. – 4500 euro.

Monitor Turystyki Miast Europejskich - Styczeń 2014

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY