Organizacje międzynarodowe rozwiń menu

Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń

Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków w organizacjach międzynarodowych

Kraków Otwarty na Świat

Lista organizacji, do których należy Kraków pokazuje, jak szerokie i różnorodne działania realizuje nasze Miasto na forum międzynarodowym. Przedstawiciele Krakowa działają właściwie we wszystkich najważniejszych europejskich i światowych organizacjach. Na tej stronie znajdziecie informacje o organizacjach, w przypadku których decyzję o członkostwie podjęła Rada Miasta Krakowa. Warto jednak pamiętać o innych sieciach i grupach miast w których Kraków aktywnie działa bez formalnych zobowiązań.

Oceniając korzyści wynikające dla Krakowa z tej różnorodnej aktywności, trzeba wziąć pod uwagę zarówno aspekty wymierne, jak i inne czynniki: kontakty osobiste, wymianę doświadczeń, czy też solidarność i wsparcie przy rozwiązywaniu zadań z zakresu zarządzania miastem. Najważniejsze efekty współpracy wynikające z przynależności Krakowa do organizacji międzynarodowych mają charakter niematerialny. Należą do nich: promocja turystyczna oraz biznesowa, współpraca oświatowo-wychowawcza i sport, lobbing, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania transportem publicznym, działania na rzecz „czystej energii”, ochrony środowiska, spraw społecznych i bezpieczeństwa, a także wymiana kulturalna. Wymiernymi efektami są korzyści wynikające z realizacji konkretnych, dedykowanych wybranym zagadnieniom projektów międzynarodowych sprzyjających wdrażaniu innowacji i dobrych praktyk.

Przynależność do organizacji międzynarodowych ma również charakter prestiżowy. Członkiem pewnych stowarzyszeń po prostu trzeba być! Organizacje międzynarodowe zrzeszają przecież nowoczesne i dynamiczne miasta zainteresowane wymianą doświadczeń w konkretnych dziedzinach i realizacją projektów mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Aktywność Krakowa w pracach poszczególnych organizacji jest zróżnicowana. Zależy ona od celowości zaangażowania naszego miasta w konkretne, realizowane aktualnie w ramach organizacji projekty, ale też od możliwości logistycznych i finansowych miasta, a przede wszystkim od priorytetów Strategii Rozwoju Krakowa.

Z oczywistych względów Kraków jest członkiem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa czy Ligi Miast Historycznych. Są to prestiżowe organizacje zrzeszające miasta, których szczególną troską jest ochrona historycznego dziedzictwa. Z kolei przynależność do organizacji Marketing Miast Europejskich to dostęp do nowoczesnych narzędzi zarządzania turystyką, a przynależność do Międzynarodowego Związku Hanzy - udział w dorocznych zjazdach organizowanych w różnych miastach członkowskich, który stwarza przedstawicielom Krakowa szansę na inicjowanie nowych kontaktów handlowych i kulturalnych. Tzw. Nowa Hanza to zresztą jeden z najstarszych i największych międzynarodowych związków miast - jest ona kontynuatorką handlowego związku Hanzy działającego już w średniowieczu!

Oferta międzynarodowych organizacji nie jest kierowana wyłącznie do Urzędu Miasta Krakowa, lecz do wszystkich krakowskich organizacji i instytucji. Ze względów regulaminowych muszą one czasami korzystać z pośrednictwa urzędu, ale proponowane projekty i inicjatywy są pomysłem, z którego warto skorzystać.

pokaż metkę
Autor: AGATA MIERZYŃSKA
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2016-07-25
Data aktualizacji: 2020-11-09
Powrót