Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków przyjazny osobom starszym

20 marca 2023 r. podczas oficjalnej ceremonii w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uhonorowała Kraków za wysiłki na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego dla osób starszych, oficjalnie przyjmując nasze miasto do Globalnego Programu Miast i Społeczności Przyjaznych Starzeniu (Global Network of Age-friendly Cities and Communities). Certyfikat z rąk przedstawicieli WHO odebrał Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Krakowa.

Kraków doceniony przez WHO
Fot. Piotr Wojnarowski - Kancelaria Prezydenta

Członkostwo w sieci jest formą docenienia przez WHO miast i ich dotychczasowych działań w obszarze polityki senioralnej, a przez umożliwienie wymiany dobrych praktyk - realizowanych na rzecz poprawy jakości życia seniorów - także i motywacją do kontynuowania działań. Uznanie Krakowa przez WHO jest znaczącym osiągnięciem, podkreślającym zaangażowanie miasta w tworzenie środowiska, które wspiera zdrowe starzenie się i ogólny dobrostan osób starszych.

Podczas uroczystości odrębne uhonorowanie od WHO otrzymała Pełnomocniczka Prezydenta Krakowa ds. Polityki Senioralnej pani Anna Okońska-Walkowicz. Została włączona do prestiżowego grona Healthy Ageing 50 - pięćdziesięciu światowych liderów wyróżnionych przez platformę ONZ Decade of Healthy Ageing za jej wkład w zmienianie świata, by stał się lepszym miejscem do starzenia się. Dodajmy, że Kraków (Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim) jest partnerem w międzynarodowym projekcie „City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City” („Miasto i współpraca: starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto”).

Uroczystość wręczenia Krakowowi certyfikatu zbiegła się z odbywającym się w dniach 20-21 marca 2023 roku w Collegium Novum UJ spotkaniem konsultacyjnym Światowej Organizacji Zdrowia na temat wytycznych dla krajowych programów dla miast i społeczności przyjaznych osobom starszym w sytuacjach kryzysowych. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli miast i gmin zrzeszonych w Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Starzeniu WHO, a także ekspertów, interesariuszy i przedstawicieli z całego świata.

Powstała w 2010 roku Światowa Sieć „Miast Przyjaznych Starzeniu” skupia miasta różnej wielkości realizujące działania mające na celu podniesienie jakości życia seniorów. Za miasta przyjazne seniorom uznaje się ośrodki uwzględniające różnorodność potrzeb tej grupy mieszkańców, przeciwdziałające ich wykluczeniu, przewidujące zaspokojenie potrzeb związanych ze starzeniem się oraz adekwatnie na nie reagujące. Kreowanie przestrzeni przyjaznej osobom starszym dotyczy 8 kluczowych obszarów działań, którymi są: przestrzeń publiczna oraz transport i mieszkalnictwo (obejmujące otoczenie fizyczne i mobilność osób starszych), partycypacja społeczna oraz aktywność obywatelska i zatrudnienie (tworzące otoczenie społeczne), jak również komunikowanie się i informacja oraz wsparcie środowiskowe i usługi zdrowotne.

umk_0105.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0135.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0142.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0159.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0164.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0187.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0190.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0194.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0196.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0202.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0204.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0207.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0208.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0210.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0222.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0223.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0227.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0228.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0231.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0233.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0243.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0244.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0246.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0253.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0256.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0269.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0271.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0272.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0274.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0276.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0284.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0306.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0312.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0320.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0321.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0322.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0344.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0352.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0390.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0492.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0493.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0560.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0561.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0579.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0612.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0626.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0627.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0646.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0652.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0660.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0673.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0698.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0712.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0732.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0741.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0753.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0767.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0768.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
P. Wojnarowski
umk_0105.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0135.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0142.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0159.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0164.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0187.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0190.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0194.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0196.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0202.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0204.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0207.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0208.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0210.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0222.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0223.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0227.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0228.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0231.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0233.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0243.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0244.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0246.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0253.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0256.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0269.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0271.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0272.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0274.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0276.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0284.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0306.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0312.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0320.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0321.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0322.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0344.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0352.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0390.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0492.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0493.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0560.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0561.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0579.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0612.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0626.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0627.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0646.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0652.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0660.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0673.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0698.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0712.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0732.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0741.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0753.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0767.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
umk_0768.jpg-WHO, certyfikat, Kulig, miasto, przyjazne, seniorom, seniorzy, seniorzy, Walkowicz_copy
pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2023-03-21
Data aktualizacji: 2023-04-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź