Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

HOMEE CHARTER - Karta mega eventów w miastach dziedzictwa

„Wielkie wydarzenia w miastach bogatych w dziedzictwo – od badań do zasad i rekomendacji dla miejskich polityk” - pod takim hasłem 8 lipca 2021 roku zorganizowano seminarium – tradycyjnie już online. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni biorących udział w projekcie HOMEE, UNESCO, Sekretarz Generalna Europa Nostra, a Kraków oraz OWHC reprezentował Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

Seminarium było podsumowaniem projektu realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Politechniką Mediolańską i uniwersytetami w Pafos i Hull. Efektem projektu HOMEE (Heritage Opportunities/threats within Mega-Events in Europe) jest tzw. Karta HOMEE – dokument odpowiadający na najważniejsze pytania, jakie stawiają dziś sobie zarządzający miastami historycznymi i  organizatorzy dużych wydarzeń kulturalnych i społecznych. Jak organizować w centrach miast wydarzenia z udziałem tłumów bez narażenia na szkodę  zabytkowej tkanki miasta? Jak te wydarzenia wykorzystać dla promocji, a nawet i ochrony historycznych skarbów miast i ich niematerialnego dziedzictwa? Jak unikać pułapek łatwej promocji miejsc i miast oraz popularyzacji powierzchownych treści?

Karta mega eventów w miastach dziedzictwa zawiera zasady i wskazówki mające umożliwić miastom wykorzystanie szeregu możliwości generowanych przez mega eventy, jak również minimalizację ryzyka związanego z ich organizacją. Karta podejmuje szereg tematów i kwestii, poczynając od nowego sposobu wykorzystania przestrzeni zabytkowych, przeciążenia obiektów historycznych wynikającego z organizacji na ich terenie mega eventów, po zmiany w sposobie rozumienia i postrzegania miejsc dziedzictwa. Dokument zajmuje się też wyzwaniami, które mega eventy stawiają przed samorządem lokalnym, a także przed organizatorami wydarzeń. Zarówno w rozmowie panelowej, jak i w karcie podkreślono znaczenie kompleksowego podejścia do wyzwań – ważne, by szukać narzędzi, które pozwolą na rozwiązanie kilku problemów równocześnie lub choć nie będą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla lokalnej społeczności.

Decydenci mogą korzystać z rekomendacji zwartych w Karcie na każdym etapie podejmowanych działań: podczas rozwijania koncepcji masowych imprez kulturalnych, przy tworzeniu wniosków o tytuł Stolicy lub Miasta Kultury, planowaniu mega eventu oraz długofalowego efektu bądź spuścizny projektu. Ponadto, dokument może okazać się użyteczny podczas organizacji innych dużych wydarzeń o charakterze kulturalnym, festiwali oraz mega eventów sportowych – wszystkich tych, które wchodzą w interakcję z dziedzictwem materialnym i niematerialnym miast.

Karta składa się z trzynastu głównych zasad, które pogrupowane zostały w ramach czterech tematów wiodących (tj. „Kontekst ma znaczenie”, „Planowanie spuścizny”, „Zarządzanie inkluzywne” oraz „Społeczności i tożsamości”). Towarzyszą im szczegółowe wskazówki oraz rekomendacje, których adresatami są decydenci, organizatorzy wydarzeń, podmioty odpowiedzialne za ochronę i zarządzanie dziedzictwem kulturowym oraz lokalne społeczności. Karta prezentuje też konkretne przykłady realizacji trzynastu zdefiniowanych zasad.

Karta została objęta patronatem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

webinarium eventy w miastach dziedzictwa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2021-07-09
Data aktualizacji: 2021-07-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat