Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Niedouczony Łukasz Gibała

Pan Łukasz Gibała kolejny raz nie zawiódł w atakach na miasto Kraków i prezydenta Jacka Majchrowskiego. Tym razem postanowił na swoim profilu na portalu społecznościowym wypowiedzieć się na temat powierzchni terenów zielonych w Krakowie.

Zacznę od „Raportu o stanie Gminy 2019”, który 8 lipca ubiegłego roku został przedstawiony radnym miasta Krakowa podczas sesji w sprawie absolutorium za 2019 rok dla prezydenta Miasta Krakowa. W rozdziale IV.9. Raportu, „Ochrona i kształtowanie środowiska”, podane zostały dane dotyczące powierzchni terenów zielonych w Krakowie:

„Obszary zielone (parki, skwery, tereny rekreacyjne, obszary chronione, grunty leśne, orne, pastwiska, nieużytki itp.) zajmowały w Krakowie 52,2% powierzchni miasta, z czego grunty leśne (Ls +Lz) zajmowały 5,3% powierzchni miasta. Tereny zielone zarządzane przez Gminę Miejską Kraków stanowiły ok. 11,3% powierzchni miasta, a różne formy ochrony przyrody zajmowały 16,3% powierzchni miasta,  co daje jeden z najlepszych wyników wśród dużych miast w Polsce” (strona 152 Raportu).

Powyższe statystyki zostały opracowane na podstawie danych geodezyjnych oraz opracowań dotyczących zieleni w Krakowie, takich jak np. „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019–2030”.

Pan Gibała trochę pogubił się w tych statystykach bądź świadomie kłamie, bo przecież miał wiele okazji, aby zapoznać się z tymi dokumentami, np. podczas wspomnianej sesji w lipcu ubiegłego roku, ale może niezbyt pilnie uważał. I kto tu jest niedouczony.

I tak na zakończenie – w „Planie adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” rzeczywiście występuje wartość 11%, ale dotyczy ona tylko zieleni publicznej, tej zarządzanej przez miasto Kraków i prawdą jest, że Poznań i Warszawa zarządzają większymi obszarami. Natomiast prezydent Jacek Majchrowski mówił o wszystkich terenach zielonych w Krakowie.

Kłamstwa polegają nie tylko na podaniu nieprawdziwej wiadomości, ale także na zatajeniu części prawdy. Była taka piosenka: „Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie”...

Ewa Olszowska-Dej
Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska UMK

 

pokaż metkę
Autor: EWA OLSZOWSKA-DEJ
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-12
Data aktualizacji: 2021-02-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat