Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Portal Edukacyjny

Portal Edukacyjny – www.portaledukacyjny.krakow.pl – to internetowy serwis edukacyjny Krakowa, podstawowe źródło informacji o funkcjonowaniu oświaty w mieście. Powstał z myślą o sprawnym funkcjonowaniu krakowskich szkół i placówek oraz w trosce o wygodę uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej.

Portal Edukacyjny zawiera informacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów: uczniowie i rodzice znajdą tu informacje o zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i konkursach, nauczyciele mają możliwość pobrania niezbędnych druków, np. wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego itd.

Za pośrednictwem Portalu odbywa się – prowadzona w mieście od kilku lat – e-rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach Portalu Edukacyjnego funkcjonują również inne moduły, np. baza danych szkół i placówek, których organem prowadzącym jest gmina Kraków, czy moduł usprawniający kontrolę obowiązku kształcenia.

Portal Edukacyjny, jak i poszczególne moduły funkcjonują w ramach jednego systemu (Platforma Edukacyjna), co pozwala na sprawne zarządzanie informacjami i zapewnia ich spójność. W oparciu o gromadzone dane istnieje możliwość rozbudowy systemu o nowe moduły i funkcjonalności.

Portal Edukacyjny zbudowany jest z następujących elementów (umieszczonych w menu głównym):

  1. AKTUALNOŚCI – informacje o ważnych wydarzeniach, programach i projektach kierowanych do uczniów, rodziców oraz nauczycieli krakowskich szkół i placówek;
  2. WYNIKI – OSIĄGNIĘCIA – wykaz zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek osiągnięć uczniów w danym roku szkolnym;
  3. WYDZIAŁ EDUKACJI – informacje o Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, jego strukturze, zadaniach;
  4. SZKOŁY – wykaz szkół/placówek samorządowych i niesamorządowych;
  5. FINANSE – informacje dotyczące spraw finansowych;
  6. DOKUMENTY – m.in. instrukcja planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa, informacje dla nauczycieli (m.in. dofinansowanie do doskonalenia zawodowego), informacje o obsłudze placówek publicznych i niepublicznych (prywatnych), Unia Europejska (stypendia unijne), inwestycje i remonty, ewidencja majątku oświatowego itd.;
  7. SYSTEMY INFORMATYCZNE – obsługa dotacji dla placówek niepublicznych – krakow.odpn.pl; platforma edukacyjna – krakow.pzo.edu.pl; zakładanie kont/tokenów dla dyrektorów/konfiguracja; zintegrowany system zarządzania oświatą – www.zszo.um.krakow.pl/;
  8. REKRUTACJA – możliwość korzystania z elektronicznych serwisów rekrutacyjnych;
  9. ARCHIWUM.

Portal Edukacyjny zapewnia bezpieczne korzystanie z zawartych na Platformie Edukacyjnej danych – poprzez wykorzystanie funkcji bezpiecznego logowania. Jest rozszerzeniem oferty Biuletynu Informacji Publicznej, scala również informacje rozproszone po internecie, a dotyczące funkcjonowania krakowskiej oświaty. Zapewnia codzienną komunikację z uczniami, rodzicami i nauczycielami – informacje umieszczane przez pracowników Wydziału Edukacji są aktualizowane na bieżąco.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-03-07
Data aktualizacji: 2018-03-07
Powrót