Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowska sieć AED – impuls życia

Od 2008 r. Miasto Kraków realizuje Program „Krakowska sieć AED – Impuls życia”. Prowadzone są bezpłatne szkolenia z udzielania pomocy przedmedycznej, a w wybranych miejscach publicznych pojawiły się automatyczne defibrylatory zewnętrzne sieci Impuls życia. Kraków jest pierwszą dużą metropolią, która posiada tak kompleksowy program z zakresu ratownictwa przedmedycznego i skutecznie go realizuje.

 

We wrześniu 2007 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła do realizacji Ramowy Program „Krakowska sieć AED – Impuls życia”. Zakładał on powstanie w Krakowie sieci urządzeń AED – automatycznych defibrylatorów zewnętrznych ratujących życie w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia oraz szkolenie osób mogących je obsługiwać. Program został opracowany przy współpracy z Polską Radą Resuscytacji, a wszystkie jego elementy zgodne są z europejskimi standardami BLS/AED.

 

 

Zgodnie z programem, przy najbardziej ruchliwych ulicach, na placach, dworcach oraz w krakowskich urzędach zostały zainstalowane automatyczne defibrylatory zewnętrzne. Na terenie miasta funkcjonuje 31 defibrylatorów, a od początku realizacji Programu w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem urządzeń AED przeszkolono ponad 6 400 osób – mieszkańców miasta oraz (na odpowiednio wyższym poziomie) strażników miejskich, strażaków, nauczycieli przysposobienia obronnego i pielęgniarki medycyny szkolnej. Realizacji programu towarzyszy szeroko zakrojona kampania informacyjna, promująca nie tylko samą sieć „Impuls życia”, ale przede wszystkim konieczność popularyzacji wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

Część urządzeń AED sieci „Impuls życia” jest sfinansowana i zainstalowana przez Miasto Kraków. Podjęte zostały jednak starania, aby do realizacji programu włączyli się partnerzy, którzy sami zakupią i zainstalują zestawy AED na terenie swoich, prywatnych obiektów – supermarketów, multipleksów oraz instytucji niezależnych od Miasta. Wszystkich właścicieli tego typu placówek, którzy chcieliby uczestniczyć w programie prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia – Referatem ds. Zdrowia UMK. Urząd Miasta Krakowa ze swojej strony zapewnia w takim przypadku dostarczenie jednolitego oznakowania urządzeń (tablice informacyjne, drogowskazy) oraz zamieszczenie informacji o lokalizacji urządzenia i obiekcie w którym zostało umieszczone we wszelkich materiałach popularyzujących Program.

Ramowy Program Krakowska sieć AED „Impuls życia” [pdf]

Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXVIII/895/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. ustanowiła program zdrowotny „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej poprzez promocję wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozbudowę sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na terenie Miasta Krakowa.

Zgodnie z zapisami wspomnianej Uchwały, głównym wykonawcą Programu AED „Impuls życia” poprzez realizację programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, stało się Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, co jest uzasadnione zapleczem technicznym, kadrowym i organizacyjnym, pozostającym w dyspozycji wskazanej jednostki.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-11-28
Data aktualizacji: 2019-11-29
Powrót