Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zmiany przy ul. Dobrego Pasterza

Od 27 czerwca do 19 sierpnia obowiązuje czasowa zmiana organizacji w rejonie skrzyżowania al. 29 Listopada z ul. Dobrego Pasterza oraz ul. Chlebową. Pojazdy zostały skierowane na jezdnię po stronie północnej ul. Dobrego Pasterza.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Ruszył kolejny etap przebudowy pasa drogowego w rejonie skrzyżowania al. 29 Listopada i ul. Dobrego Pasterza. Od 27 czerwca zajęte na potrzeby prac zostały dwa pasy jezdni ul. Dobrego Pasterza oraz cały chodnik i zieleniec po stronie kościoła. Dla ruchu kołowego pozostał 6,5 m szerokości jezdni po stronie północnej. Ruch pieszych został skierowany na wygrodzone korytarze oraz przeniesiony na przeciwległe chodniki. Tymczasowe przejście dla pieszych oraz przystanek autobusowy na ul. Dobrego Pasterza zostały zachowane.

Przypomnijmy, że prowadzona na zlecenie ZIM inwestycja polega na rozbudowie al. 29 Listopada na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta poprzez poszerzenie jej do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 2,8 km buspasów, które będą również służyć do skrętu w prawo, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne w trosce o komfort akustyczny mieszkańców. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami dochodzącymi do wylotówki na Warszawę. Przebudowywane są dwa wiadukty kolejowe, a także infrastruktura techniczna.

Po zakończeniu realizacji zadania arteria wylotowa na północ będzie miała właściwe parametry techniczne, a zastosowane rozwiązania zminimalizują wpływ tej drogi na otoczenie. Poprawi się płynność ruchu, przez co skróci się czas podróży, zmniejszy się emisja hałasu i spalin. Sprawniej będzie działać komunikacja autobusowa, a to dzięki budowie buspasów. Dodatkowo, modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowej – szczególnie kanalizacji deszczowej uchroni ten rejon miasta przed zalewaniem wodą z deszczów nawalnych. Co ważnie, po zakończeniu zadania utworzone będą zielone skwery w rejonie ulic Chlebowej, Rybianka i Felińskiego.

Nowa droga i zastosowane w ramach inwestycji rozwiązania zminimalizują jej wpływ na otoczenie. Poprawa płynności ruchu spowoduje skrócenie czasów podróży, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu i spalin.

pokaż metkę
Autor: Jan Machowski
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-06-20
Data aktualizacji: 2022-06-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź