Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komu przysługuje – jak otrzymać?

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby, które spełnią zamieszczone poniżej warunki.

Fot. Wydział Promocji i Turystyki

Komu przysługuje Karta Krakowska

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Krakowa,

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także dzieci osób, o których mowa powyżej w wieku do 18. roku życia, oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wieku do 18. roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

 

Jak otrzymać Kartę Krakowską

Do wniosku, który dostępny będzie w punktach zajmujących się obsługą Karty Krakowskiej, należy dołączyć aktualną fotografię opisaną imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. Zdjęcie można również załączyć jako plik graficzny, składając wniosek na stronie Karty Krakowskiej. Osoby ubiegające się o Kartę Krakowską na podstawie PIT, w trakcie składania wniosku powinny okazać jeden z poniższych dokumentów:

• pierwszą stronę PIT z prezentatą urzędu skarbowego (pieczątką wpływu) lub potwierdzeniem jego złożenia,

• pierwszą stronę PIT z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO), w przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej,

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Kartę w formie plastikowej można odebrać w punkcie, w którym został złożony wniosek w formie papierowej oraz w Punktach Sprzedaży Biletów (PSB) w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej. Kartę można odebrać w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o możliwości jej odbioru. Karty nieodebrane w terminie, o którym mowa powyżej, lub gdy punkt, w którym miały zostać odebrane, przestał funkcjonować, będzie można odebrać w wyznaczonym Punkcie Sprzedaży Biletów. Punkt ten zostanie wyznaczony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie.

Karta będzie ważna przez jeden rok – licząc od dnia jej uzyskania, tj. od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku, jednakże nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2018 roku.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-06-13
Data aktualizacji: 2018-06-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź