górne tło

Sportowa misja miasta

W życiu każdego współczesnego społeczeństwa ważną rolę odgrywa sport i rekreacja, związane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój sprawności i wydolności fizycznej. Sport ma także ogromny wpływ na kształtowanie charakterów dzieci i młodzieży, kształtuje wzorce osobowe i postawy społeczne. Daje możliwość rozwoju zainteresowań, które często stając się alternatywną formą spędzania czasu wolnego, przeradzają się w życiową pasję.

W Krakowie rozwój sportu jest traktowany jako jedno z kluczowych działań podnoszących jakość życia. Miasto, poprzez Wydział Sportu, realizuje szereg programów sportowych, np. „Mój Trener”, „Sport przeciw wykluczeniom", „Animator Sportu”, "Sport łączy pokolenia, integruje rodziny", "Rugby dla każdego", "Akademia Przedszkolaka", "Cyklokrakowianie",  „Krakowska Olimpiada Młodzieży”, "Tenis w Krakowie", "Szczypiornista Szkoła" czy "Pingpongowe marzenia w Krakowie". Ponadto Miasto rokrocznie wspiera wiele projektów sportowo-rekreacyjnych, inicjowanych przez kluby i organizacje sportowe oraz organizuje własne wydarzenia sportowo-rekreacyjne.

Wszystkie te działania realizowane są w oparciu o Program Rozwoju Sportu w Krakowie. Głównym celem tego programu jest organizowanie życia sportowego Miasta na najwyższym możliwym poziomie.

 

Zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym