Sport przeciw wykluczeniom

Sport przeciw wykluczeniom
Fot. Radosław Dyduch

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>

HARMONOGRAM >>> 

REGULAMIN >>>

AKTUALNOŚCI >>>

ARCHIWUM >>>

Program „Sport przeciw wykluczeniom” jest realizowany w celu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną oraz zajęcia sportowe.

 Głównymi celami i zadaniami programu są:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią,
 • kształtowanie w uczestnikach pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożeń uzależnieniami oraz przemocą,
 • wzrost aktywności sportowo – rekreacyjnej i edukacyjnej wśród krakowskich dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
 • zdolność do korzystania przez uczestników z przysługujących im praw.

Realizacja założonych celów programu realizowana jest w ramach pięciu głównych bloków tematycznych:Krakowski Klub OYAMA

 • przedstawienie problematyki przemocy w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem agresji doświadczanej w szkole oraz grupach środowiskowych i sposób ich unikania – zajęcia z profilaktyki kryminalnej,
 • uświadomienie uczestnikom problemu narkomanii,  alkoholizmu i tzw. "dopalaczy"  – zajęcia z profilaktyki uzależnień,
 • przedstawienie problematyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz zasady postępowania w przypadku ataku - zajęcia z zagrożeń terrorystycznych,
 • nauczenie podstaw samoobrony – trening samoobrony wobec agresji fizycznej,
 • nauczenie pożądanych zachowań i podstaw pomocy przedmedycznej, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia śródroczne odbywają się w godzinach popołudniowych, 4-5 razy w tygodniu tak, aby nie kolidowały z harmonogramem zajęć lekcyjnych. W okresie wakacji letnich, odbywać się będą w czasie dwóch 14 dniowych obozów rekreacyjno – szkoleniowych nad morzem.

Spotkania prowadzą trenerzy i instruktorzy Krakowskiego Klubu OYAMA, zrzeszeni w OYAMA Polskiej Federacji Karate oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści, wykonawcy – koordynatorzy tematyczni programu: funkcjonariusz Wydziału Prewencji Kryminalnej, Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, trener Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Praw Dziecka UNICEF.

 

AKTUALNOŚCI:

 1. Szczegółowy zakres realizacji Programu
 2. Rozpoczęły się zajęcia w ramach Programu "Sport przeciw wykluczeniom" w roku 2019.
 3. 16.03.2019 r. odbył się Finał XVIII Krakowskiej Olimpiady Oyama Karate Dzieci, realizowany w ramach programu "Sport Przeciw Wykluczeniom"             http://www.oyama-krakow.pl/
 4. UWAGA! Decyzją dyrekcji Zespołu Szkół Sportowych nr 91 na os. Handlowym 4 wszystkie zajęcia pozalekcyjne zostały odwołane do końca kwietnia br. W związku z powyższym, treningi w ramach programu Sport Przeciw Wykluczeniom zostały przeniesione do pobliskich szkół:                                                    Sala gimnastyczna SP nr 88, os. Szklane Domy 2                                                                                                                                                  Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 39, os. Oświecenia 30                                                                                                                                     Sala gimnastyczna SP nr 129, os. Na Wzgórzach 13a                  

Miejsca w których odbywają się zajęcia w ramach programu "Sport przeciw wykluczeniom"

Więcej informacji o programie „Sport przeciw wykluczeniom

Tagi: kraków, sport

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Jakub Papierz
Podmiot publikujący: Wydział Sportu