Dzielnice rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Cały tunel wzdłuż ul. Opolskiej otwarty dla ruchu

Ma dwie niezależne komory, każda po dwa pasy ruchu, jest długi na ok. 100 metrów, jest w stanie przyjąć pojazdy ważące nawet do 50 ton. Od 22 maja tunel wzdłuż ul. Opolskiej – jeden z najważniejszych obiektów inżynierskich budowanych w ramach linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej – dostępny jest w całości dla kierowców.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Przypomnijmy, że budowa tunelu rozpoczęła się w marcu 2022 r. od wykonania murków prowadzących dla ponad 60–tonowego dźwigu z wybierakiem. Maszyna sukcesywnie – metr za metrem – wybierała grunt, by w jego miejsce wylewać kolejne, wykonane ze zbrojonego betonu segmenty ścian szczelinowych konstrukcji najpierw po stronie południowej, a następnie po północnej.

Następnie wytyczono i wyasfaltowano łącznice drogowe, na które we wrześniu ubiegłego roku przeniesiony został ruch kołowy. Zaraz potem wykonawca zajął się starymi jezdniami ul. Opolskiej. Zostały one rozebrane, a znajdujący się pod asfaltem i podbudową grunt został kompletnie wybrany. W jego miejscu wykonawca wybudował ścianę środkową pomiędzy nowymi jezdniami.

W kolejnym etapie zrealizowano belki spinające segmenty ścian szczelinowych i płyt przejściowych oraz sprężenie kotew oczepów na ścianach szczelinowych. Wykonane zostały fundamenty i ściany tunelu, a w kolejnych miesiącach żelbetowy strop tunelu, będący jego przykryciem. Wreszcie w kwietniu i maju br. zrealizowano dylatacje, przeprowadzono roboty izolacyjne, zamontowano elementy odwodnienia, a także konstrukcje drogową wewnątrz tunelu i na dojazdach.

– Mimo sporego wyzwania technicznego, jakim był budowa tunelu, ale przede wszystkim mimo realizacji tego elementu przy stałym ruchu drogowym o dużym natężeniu obiekt powstał w nieco ponad rok. Dzięki temu krótszy był czas utrudnień dla użytkowników ruchu. Oddanie tunelu umożliwia wykonawcy spięcie układu torowego od strony pętli Krowodrza Górka z torowiskiem w rejonie ulicy Pachońskiego z wykorzystaniem estakady nad potokiem Sudoł. A to jest konieczne, by regularna komunikacja tramwajowa z północy Krakowa dojechała do innych dzielnic miasta w trzecim kwartale tego roku – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Tunel drogowy wzdłuż ulicy Opolskiej to jeden z ważniejszych obiektów inżynierskich realizowanych w ramach budowy linii KST III do Górki Narodowej. Służy do przeprowadzenia ruchu drogowego pod linią tramwajową oraz układem drogowym fragmentu tzw. Trasy Wolbromskiej. Takie rozwiązanie ma oddzielić ruch tranzytowy na linii wschód – zachód od układu drogowo-torowego na kierunku północ – południe. Wszystko po to, aby usprawnić i przyspieszyć przejazd komunikacji zbiorowej. Warto dodać, że w tym momencie, ul. Opolska jest mocno obciążona ruchem tranzytowym. Zmieni się to w niedalekiej przyszłości, po zrealizowaniu przez GDDKiA drogi ekspresowej S52 na odcinku od węzła Modlica do węzła Mistrzejowice.

Tunel ma konstrukcję żelbetową, dwunawową, po jednej nawie dla każdego kierunku ruchu, w układzie 2 x 3,5 m wraz z chodnikami w układzie 2 x 1,5 m. Wykonywany jest w wykopie otwartym po uprzednim wykonaniu konstrukcji ścian zewnętrznych w technologii ścian szczelinowych, stanowiących jednocześnie podpory skrajne obiektu. Ściana środkowa została wykonana w technologii tradycyjnej posadowionej bezpośrednio na ławie fundamentowej. Strop wykonano metod tradycyjną na rusztowaniach systemowych. Na dojazdach do obiektu wykonano kotwienie ścian szczelinowych.

Długość tunelu wynosi ok. 100 m, natomiast włącznie z najazdami po stronie wschodniej i zachodniej - ok. 400 m. Konstrukcja ma ok. 23 m szerokości. Różnica poziomów pomiędzy jezdniami Trasy Wolbromskiej (poziom „0”) i jezdniami w tunelu wynosi ok. 7,5 metrów. Tunel przystosowany jest do poruszania się w nim pojazdów o masie do 50 t.

Warto wiedzieć, że tunel został tak zaprojektowany, by jego użytkowanie było bezpieczne. Wymiary obiektu pozwalają na swobodny dostęp służb ratowniczych. Sama konstrukcja tunelu nie zawiera jakichkolwiek materiałów palnych, jest wykonana w klasie REI 240 odporności ogniowej. Komory tunelu stanowią odrębne strefy pożarowe. Oddzielenie między komorami posiadać będzie również klasę REI 240 odporności ogniowej. Przed portalami zainstalowano sygnalizację umożliwiającą zamknięcie danej komory tunelu. Są też chodniki ewakuacyjne o szerokości minimum 1,5 m. W obu komorach tunelu zainstalowano oświetlenie awaryjne.

jg1_230505_krpl_dji_0003.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0006.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0012.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0014.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0015.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0016.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0019.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0021.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0023.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0027-pano.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0049-pano.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0056.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0057.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0060.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0062.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0064.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0066.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0067.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0068.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0069.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0071.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0074.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0077.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0083.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0086.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0089.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0096.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0099.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0101.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0102.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0103.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0104.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_pano0001-pano-2.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_pano0001-pano.jpg
Budowa tunelu na Opolskiej Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
jg1_230505_krpl_dji_0003.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0006.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0012.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0014.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0015.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0016.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0019.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0021.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0023.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0027-pano.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0049-pano.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0056.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0057.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0060.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0062.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0064.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0066.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0067.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0068.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0069.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0071.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0074.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0077.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0083.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0086.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0089.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0096.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0099.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0101.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0102.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0103.jpg
jg1_230505_krpl_dji_0104.jpg
jg1_230505_krpl_pano0001-pano-2.jpg
jg1_230505_krpl_pano0001-pano.jpg
img_1451.jpg
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1454.jpg
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1456.jpg
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1457.jpg
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1459.jpg
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_e1457.jpg
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_e1461.jpg
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1518.jpg-Tunel pod ul. Opolską
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1519.jpg-Tunel pod ul. Opolską
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1520.jpg-Tunel pod ul. Opolską
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1523.jpg-Tunel pod ul. Opolską
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1524.jpg-Tunel pod ul. Opolską
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1527.jpg-Tunel pod ul. Opolską
Tunel pod ul. Opolską Materiały ZIM
img_1451.jpg
img_1454.jpg
img_1456.jpg
img_1457.jpg
img_1459.jpg
img_e1457.jpg
img_e1461.jpg
img_1518.jpg-Tunel pod ul. Opolską
img_1519.jpg-Tunel pod ul. Opolską
img_1520.jpg-Tunel pod ul. Opolską
img_1523.jpg-Tunel pod ul. Opolską
img_1524.jpg-Tunel pod ul. Opolską
img_1527.jpg-Tunel pod ul. Opolską
8z2a0268.jpg
Otwarcie ruchu kołowego w tunelu pod ul. Opolską w kierunku Bronowic coraz bliżej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
8z2a0269.jpg
Otwarcie ruchu kołowego w tunelu pod ul. Opolską w kierunku Bronowic coraz bliżej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
8z2a0272.jpg
Otwarcie ruchu kołowego w tunelu pod ul. Opolską w kierunku Bronowic coraz bliżej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
8z2a0273.jpg
Otwarcie ruchu kołowego w tunelu pod ul. Opolską w kierunku Bronowic coraz bliżej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
8z2a0275.jpg
Otwarcie ruchu kołowego w tunelu pod ul. Opolską w kierunku Bronowic coraz bliżej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
8z2a0268.jpg
8z2a0269.jpg
8z2a0272.jpg
8z2a0273.jpg
8z2a0275.jpg
pokaż metkę
Autor: Jan Machowski
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-05-11
Data aktualizacji: 2023-06-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź