Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowskie Konferencje Naukowe

Od 2011 r. realizowany jest projekt Krakowskie Konferencje Naukowe, w ramach którego marka Kraków promowana jest podczas wybranych konferencji i seminariów organizowanych przez jednostki krakowskiego ośrodka naukowego. Spektrum tematyczne konferencji jest szerokie, choć większość z nich skupia się na rozwoju miasta, innowacyjności, nowych rozwiązaniach technologicznych, czy organizacyjnych.

Wyborem konferencji zajmuje się specjalna Komisja złożona z przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego, której prace koordynuje Polska Akademia Umiejętności.

Krakowskie Konferencje Naukowe 2020 - więcej informacji

Projekt Krakowskie Konferencje Naukowe został zainicjowany przez Krakowską Radę Konsultacyjną oraz pilotowany przez Komisję ds. Krakowskich Konferencji Naukowych (działającą przy Krakowskiej Radzie Konsultacyjnej), do zadań której należy opiniowanie wniosków zainteresowanych podmiotów (jednostek krakowskiego ośrodka naukowego) ubiegających się o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa podczas organizowanych przez te podmioty konferencji naukowych.

Krakowska Rada Konsultacyjna

16.12.2008 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2572/2008 została powołana Krakowska Rada Konsultacyjna - ciało doradcze Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie formułowania potrzeb środowiska naukowego Krakowa, opiniowania działań kształtujących Kraków jako nowoczesny i konkurencyjny ośrodek naukowo - badawczy oraz inicjowania współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych a samorządem w realizacji zadań strategicznych rozwoju Krakowa.

Zarządzeniem Nr 2572/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Konsultacyjnej.

Zarządzenie Nr 470/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2009 R. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2572/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Konsultacyjnej.

Polecamy:

Artykuł z Pauzy Akademickiej pt. "Krakowska Rada Konsultacyjna – wspólna inicjatywa Krakowa i naukowców"

Artykuł z Pauzy Akademickiej pt. „Profesorowie u Prezydenta”

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
powrót