Karta Rodziny "N" rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacje dla wnioskodawców

Aby ułatwić Państwu składanie wniosków o wydanie lub przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, zamieszczamy poniżej listę dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, regulamin przyznawania i korzystania z karty, wnioski w formacie pdf do pobrania oraz obowiązujący wzór Karty "N".

Kraków Bez Barier

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O KRAKOWSKĄ KARTĘ RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM

  • niezbędne do wnioskowania o wydanie/przedłużenie Karty "N": ważne i zgodne z regulaminem (plik pdf pod tekstem) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub dorosłej osoby z niepełnosprawnością (oryginał do wglądu+ kserokopia)
  • dokument tożsamości wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
  • dokumenty tożsamości wszystkich dorosłych osób ujętych we wniosku (oryginał, kserokopia lub fotografia obu stron - do wglądu)
  • legitymacja szkolna/studencka rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością od ukończenia 18 r.ż. (oryginał, kserokopia lub fotografia obu stron - do wglądu)
  • fotografie wszystkich członków rodziny ujętych we wniosku oprócz fotografii dzieci, które nie ukończyły 4 lat (wszystkie uprawnienia przysługują dzieciom poniżej 4 r.ż. na podstawie karty rodzica/opiekuna)
  • w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i opiekunów prawnych - prawomocne postanowienie sądu (oryginał do wglądu+kserokopia)
  • w przypadku braku stałego lub czasowego zameldowania we wspólnym miejscu zamieszkania, należy przedstawić urzędowe dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie (np. umowa najmu ze wskazaniem osób, akt notarialny zakupu mieszkania ze wskazaniem osób, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej ze wskazaniem osób zamieszkujących, PIT roczny ze wskazaniem miejsca zamieszkania+UPO)

Wnioski o wydanie lub przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (ul. Dekerta 24) od poniedziałku do piątku w godzinach 07.40-15.00.

 

PDFREGULAMIN WYDAWANIA/PRZEDŁUŻANIA KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY "N"

PDFWZÓR KARTY "N"

 

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

tel.: 12 616 52 93 lub 12 616 57 14

e-mail: RodzinaN@um.krakow.pl

 

 

Adres: ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
pokaż metkę
Autor: Anna Sikierska
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2020-03-17
Data aktualizacji: 2023-12-08
Powrót