górne tło

Informacje dla wnioskodawców

Aby ułatwić Państwu składanie wniosków o wydanie lub przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, zamieszczamy poniżej listę dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, regulamin przyznawania i korzystania z karty, wnioski w formacie pdf do pobrania oraz obowiązujący wzór Karty "N".

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O KRAKOWSKĄ KARTĘ RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM

Wnioski o wydanie lub przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (ul. Dekerta 24) od poniedziałku do piątku w godzinach 07.40-15.00.

 

PDFREGULAMIN WYDAWANIA/PRZEDŁUŻANIA KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY "N"

PDFWZÓR KARTY "N"

 

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

tel.: 12 616 52 93 lub 12 616 57 14

e-mail: RodzinaN@um.krakow.pl